Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GTE 260 A GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GTE 260 A. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GTE 260 A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GTE 260 A te teleladen.


WHIRLPOOL GTE 260 A GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (575 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GTE 260 A PRODUCT FICHE (50 ko)
   WHIRLPOOL GTE 260 A INSTRUCTION FOR USE (555 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GTE 260 AGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NL GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATIE • Raadpleeg het hoofdstuk “ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN”. • Verwijder de vier beschermdelen tussen de deur en het apparaat. • Controleer of de dop voor de afvoer van het dooiwater (indien aanwezig) op de juiste manier geplaatst is (5). • Om de maximale prestaties te verkrijgen en schade te voorkomen bij het openen van de deur van het apparaat, dient een afstand van tenminste 7 cm van de achterwand en 7 cm van de zijkanten te worden vrijgelaten. [. . . ] OPMERKING: het temperatuuralarm kan ook afgaan nadat u verse levensmiddelen in het apparaat heeft geplaatst, of nadat de deur wat langer open heeft gestaan; dit heeft verder geen invloed op de perfecte conservering van reeds ingevroren levensmiddelen. Een stroomuitval kan echter leiden tot een gevaarlijke situatie voor wat betreft de conservering; wij adviseren u in dat geval de staat van conservering van de levensmiddelen te controleren. • • • • • “Installatie”), dan moet de snelvriesfunctie 24 uur voordat het in te vriezen voedsel in het apparaat geplaatst wordt, worden ingeschakeld. Om de vriesfunctie voor grote hoeveelheden in te schakelen drukt u op toets (4). Plaats de in te vriezen levensmiddelen direct tegen de verticale wanden van de vriezer, zoals aangegeven op de afbeelding hiernaast: A) - in te vriezen levensmiddelen B) - reeds ingevroren levensmiddelen. Plaats de in te vriezen levensmiddelen niet direct tegen de al ingevroren levensmiddelen aan. Voor beter en sneller invriezen raden wij u aan de levensmiddelen in kleine pakjes te verdelen; dit handigheidje is ook nuttig op het moment van gebruik van het ingevroren voedsel. Na het plaatsen van de verse levensmiddelen adviseren wij u om de deur van de vriezer 24 uur gesloten te houden. • Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd. • De aanwijzingen op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten dienen altijd te worden opgevolgd. Opmerking: Ontdooide of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen moeten onmiddellijk worden geconsumeerd. Vries ze niet opnieuw in, tenzij het ontdooide levensmiddel gebruikt wordt voor de bereiding van een gerecht dat gekookt wordt. Nadat het ontdooide levensmiddel gekookt is, mag het opnieuw worden ingevroren. Als de stroom gedurende langere tijd uitvalt: • Open de deur van de vriezer niet, behalve om de vrieselementen (indien beschikbaar) boven op het ingevroren voedsel aan de rechter- en linkerkant van de vriezer te plaatsen. Op deze manier kunt u de snelheid waarmee de temperatuur stijgt beperken. • Het is raadzaam het apparaat aangesloten te laten, ook als het voor korte tijd leeg is. • Gebruik geen andere mechanische systemen of middelen die het ontdooiproces versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen. • Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning. • Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en niet die van het vorige apparaat. • De voedingskabel mag alleen door gekwalificeerd personeel of door de Klantenservice worden gewijzigd of vervangen. • Het apparaat moet van het elektriciteitsnet kunnen worden afgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te trekken of via de tweepolige schakelaar die voor het stopcontact is geplaatst. Veiligheid • Plaats geen spuitbussen of houders die drijfgas of brandbare stoffen bevatten in het apparaat. • Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat of van andere elektrische huishoudelijke apparatuur. [. . . ] Voor de verwerking moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen enz. ) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar kan vormen. Afdanken van het apparaat Het product is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GTE 260 A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GTE 260 A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag