Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSXP 6143 A DI PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSXP 6143 A DI. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GSXP 6143 A DI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSXP 6143 A DI te teleladen.


WHIRLPOOL GSXP 6143 A DI PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2983 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GSXP 6143 A DI PRODUCT FICHE (55 ko)
   WHIRLPOOL GSXP 6143 A DI PROGRAM CHART (2978 ko)
   WHIRLPOOL GSXP 6143 A DI INSTRUCTION FOR USE (2978 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GSXP 6143 A DIPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beknopte handleiding Tabel LEESDEZEBEKNOPTEHANDLEIDINGENDEMONTAGE-INSTRUCTIESZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT!HETBEDIENINGSPANEELVANDEZEAFWASMACHINEWORDTGEACTIVEERDDOOR HET INDRUKKEN VAN EEN WILLEKEURIGE TOETS, BEHALVE DE TOETS ANNULEREN/ UITOM ENERGIE TE BESPAREN WORDT HET BEDIENINGSPANEEL NA 30 SECONDEN . AUTOMATISCH UITGESCHAKELD ALS ER GEEN AFWASPROGRAMMA IS GESTART . (zie rechts voor een beschrijving van de extra functies) PROGRAMMAKEUZETOETS Druk (meerdere malen) op de toets “Programma’s” tot het lampje van het gewenste programma gaat branden (zie “Programmatabel” hieronder). TOETS START/HERVAT Druk op deze toets om het geselecteerde programma te starten: het lampje gaat branden en gaat uit aan het einde van het programma. [. . . ] Terugplaatsen Filters Controleer en reinig deze indien nodig 10 Kleine storingen zelf oplossen. . . Plaats de onderste en bovenste sproeiarmen en schroef ze stevig vast. Reinig de sproeimondstukken onder stromend water (gebruik zo nodig tandenstokers). . . Sproeiarmen Verwijder verstoppingen/ aanslag. NL -5- Wat moet u doen als. . . Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de klantenservice. De meeste storingen kunnen worden opgelost door de onderstaande handelingen uit te voeren. Hoe de storingen aangegeven worden op het display: Functienummer “F”x - knippert Het apparaat. . . . . . werkt niet/start niet Mogelijke oorzaken. . . Het apparaat moet ingeschakeld zijn. pauze Oplossingen. . . Controleer de zekeringen in uw zekeringenkast als er geen stroom is. Controleer of de optie “Start selectie” geselecteerd is (indien aanwezig). Als deze optie ingesteld is, start het apparaat pas als de ingestelde tijd verstreken is. Stel de Start selectie zo nodig in op “0” (RESET het apparaat). De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet verstopt zijn. De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0, 5 liter per minuut). De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet vuil zijn. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200-400 mm van de onderste rand van het apparaat vrij) - zie de assemblage-instructies. Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt. De sluitschijf van de sifonslangaansluiting moet verwijderd worden. . . . “F6 E2” wordt weergegeven - . . . “F6 E7” of “F6 E1” wordt weergegeven . . . “F6 E3”/wasprogramma werd te vroeg beëindigd (serviesgoed is vuil en nat) - . . . “F8 E1” wordt weergegeven - Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding gereset worden. Mogelijke oorzaken. . . Te weinig ruimte tussen de borden (onjuiste rangschikking van hol servies in het rek). Niet voldoende afwasmiddel; afwasmiddel is te oud of niet goed bewaard. Zowel het onderste als het bovenste rek van de afwasmachine zijn gevuld bij de optie “Halve belading/Multizone”. . . . zijn niet perfect schoon/hebben voedselresten Oplossingen. . . Plaats het serviesgoed zo dat het elkaar niet raakt. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. [. . . ] Veiligheid van kinderen - Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. - Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen. Veiligheidswaarschuwingen - Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene die ervoor kan zorgen dat het apparaat veilig wordt gebruikt. - Gebruik geen oplosmiddelen in de afwasmachine: dit levert ontploffingsgevaar op! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GSXP 6143 A DI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GSXP 6143 A DI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag