Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSXP 61312 DI A PRODUCTKAART

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSXP 61312 DI A. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GSXP 61312 DI A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSXP 61312 DI A te teleladen.


WHIRLPOOL GSXP 61312 DI A PRODUCTKAART: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (56 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GSXP 61312 DI A GEBRUIKSAANWIJZING (3313 ko)
   WHIRLPOOL GSXP 61312 DI A PRODUCT FICHE (55 ko)
   WHIRLPOOL GSXP 61312 DI A INSTRUCTION FOR USE (3335 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GSXP 61312 DI APRODUCTKAART

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De belangrijkste storingsmeldingen (herhaald knipperen van het STARTlampje) kunnen worden geannuleerd met een RESET. Raadpleeg hiervoor ook hoofdstuk 5 “Wat moet u in de volgende gevallen doen. . . ”. Lampje van de indicator van het spoelglansmiddel en lampje van het zoutniveau Als zij branden moet er spoelglansmiddel of zout worden toegevoegd. Voeg hen alleen toe vlak voordat u een afwascyclus start. Toets OFF Toets voor startselectie Druk (meerdere keren) op de toets om de start van het programma uit te stellen met 3, 6 of 9 uur. [. . . ] Controle van het niveau van het zout Controleer de optische indicator , als deze aanwezig is op het model. Het controlevenster is helder in het gesloten deksel van het zoutreservoir als er zout moet worden toegevoegd, en oranje als er voldoende zout aanwezig is. Bij apparaten met elektrische indicator op het bedieningspaneel gaat het controlelampje van het zout rood branden als er zout moet worden toegevoegd. - Draai de dop van het onthardingssysteem tegen de klok in om het te openen. - Bij het eerste gebruik van de afwasmachine moet het zoutreservoir tot aan de rand worden gevuld met water. - Vul het reservoir met behulp van een trechter met regenereerzout tot aan de rand (de eerste keer min. - Meng het zout met het handvat van een lepel om het gemakkelijker te laten oplossen. - Sluit het deksel van het zoutreservoir door het met de klok mee te draaien. Start onmiddellijk na het toevoegen van het zout een afwasprogramma (het programma “Voorspoelen” is niet voldoende). Zoutoplossing of korrels buiten het reservoir kunnen diepgaande corrosie veroorzaken en de roestvrij stalen componenten onherstelbaar beschadigen. Er wordt geen enkele garantie verleend in geval van klachten die hierdoor ontstaan. Afvoer van de verpakking en controles Controleer, nadat u de verpakking heeft verwijderd, of de afwasmachine tijdens het transport niet beschadigd is en of de deur perfect sluit. Voor het eerste gebruik van de afwasmachine - Het apparaat kan werken bij temperaturen tussen 5°C en 45°C. Na deze test zouden er wat druppels/ watervlekken achtergebleven kunnen zijn, die na de eerste wascyclus verdwijnen. Energie- en waterbesparing - Spoel de vaat niet af onder stromend water. - Gebruik de afwasmachine steeds wanneer hij vol is, of selecteer, als er slechts één korf vol is, de functie “Halve belading/Multizone” (indien beschikbaar). - Als er milieuvriendelijke energiebronnen ter beschikking staan, zoals bijvoorbeeld verwarming met zonnepanelen, warmtepompen of centrale verwarming, dient de afwasmachine te worden aangesloten op de warmwaterleiding met een temperatuur van hoogstens 60°C. Verzeker dat de watertoevoerleiding van het juiste type is (opschrift “70°C Max” of “90°C Max”). Veiligheid voor kinderen - Bewaar het verpakkingsmateriaal van het apparaat buiten het bereik van kinderen. - Bewaar het afwasmiddel, het spoelglansmiddel en het regenereerzout buiten bereik van kinderen. Veiligheidswaarschuwingen - Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door kinderen of minder begaafden, behalve als dit gebeurt onder toezicht van een verantwoordelijk iemand die waarborgt dat het apparaat veilig wordt gebruikt. - Gebruik geen oplosmiddelen in de wasruimte: deze kunnen ontploffingsgevaar opleveren! [. . . ] geeft andere storingen weer met een “F” op het display of het START-lampje knippert Xx keer - Nadat de aangegeven oplossingen zijn toegepast moet de foutmelding geannuleerd worden. RESET: ➯ Houd de START-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat het lampje uitgaat, of druk op de RESET-toets (afhankelijk van het model). . . . is niet perfect schoon/er zijn voedselresten achtergebleven Mogelijke oorzaken/oplossingen Plaats het vaatwerk zo dat het elkaar niet raakt. Gebruik eventueel meer afwasmiddel, maar neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GSXP 61312 DI A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GSXP 61312 DI A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag