Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSXK 7524/3 PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSXK 7524/3. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GSXK 7524/3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSXK 7524/3 te teleladen.


WHIRLPOOL GSXK 7524/3 PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (202 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GSXK 7524/3 PROGRAM CHART (198 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GSXK 7524/3PRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees, voordat u de afwasmachine gebruikt, eerst de installatie- en onderhoudsinstructies aandachtig door! NL GSXK 7524 1. OVERZICHT Aan-toets Programmakeuzetoets Druk (meerdere keren) op de toets totdat het lampje van het gewenste programma gaat branden. START-toets Het controlelampje gaat tijdens de werking branden, knippert wanneer er zich een storing voordoet en gaat uit aan het einde van het programma. RESET-functie van de START-toets: Door deze toets minstens 2 seconden in te drukken, worden het gestarte programma en de geselecteerde extra functies geannuleerd. [. . . ] Er wordt geen enkele garantie verleend in geval van klachten die hierdoor ontstaan. Sommige afwasprogramma’s kunnen duren totdat het controlelampje van het zout op het bedieningspaneel uitgaat. Bij een waterhardheid van categorie 1 (zacht) hoeft er geen zout te worden gebruikt. - Selecteer het 2e programma “P2” - volgens tabel 1. 1 in hoofdstuk 1. - Druk ten minste 5 seconden op de START-toets totdat het controlelampje START knippert. - De ingestelde hardheidsgraad wordt aangegeven op het display (indien aanwezig) of door het knipperen van de START-toets. - Bij elke lichte druk op de START-toets neemt de instelling toe, en als de waarde 7 is bereikt, begint hij weer bij 1. Open de twee vergrendelingen F en trek de korf uit de geleiders. Als de bovenste korf op zijn plaats zit, moeten de vergrendelingen altijd gesloten zijn. F ONDERSTE KORF - afhankelijk van het model Bordenrek G Vast of neerklapbaar (om ruimte te maken voor koekenpannen en pannen). Bestekkorf H of Bestekkorf J Het meegeleverde roosterelement I kan worden gebruikt om het bestek gescheiden te houden. Keukengerei waaraan men zich zou kunnen verwonden moet met de punt naar beneden worden gezet. Plaats het vaatwerk zo dat er geen water achterblijft in de holten en dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien. Was in het apparaat geen voorwerpen af van hout, aluminium, blik, zilveren bestek of gedecoreerd (niet geëmailleerd) vaatwerk. F Vergrendeling Vergrendeling open gesloten AFWASCYCLUS De deur van het apparaat moet dicht zijn en de waterkraan moet open staan. Open de deur voorzichtig, als u vaat wilt toevoegen: Er kan stoom uit komen. Het programma wordt hervat vanaf het punt waarop het onderbroken werd. De afwascyclus kan op elk moment worden gestopt door een RESET uit te voeren. Het draaiende programma wijzigen/de RESET uitvoeren - Houd de START-toets 2 seconden ingedrukt, totdat het START-lampje uitgaat. - Het apparaat kan nu opnieuw worden gestart. EINDE PROGRAMMA Open de deur voorzichtig want er kan hete stoom naar buiten komen. Druk pas op de OFF-toets nadat het lampje van de START-toets uitgegaan is. Begin bij het legen van de korven met de onderste korf, om te vermijden dat er eventueel achtergebleven druppels water op de vaat in het apparaat kunnen vallen en dat de overige vaat nat kan worden. Het droogresultaat kan verbeterd worden door de deur van het apparaat even open te laten alvorens te beginnen met legen, zodat de stoom kan ontsnappen en de vaat droog wordt. Het onderste deel van het werkblad van de keuken moet beschermd zijn (zie de instructies voor “Onderhoud en installatie”). 5 4. Verpakking De verpakking is 100% recyclebaar, zoals wordt aangegeven door het symbool . 2. Afvoer van de verpakking en controles Controleer, nadat u de verpakking heeft verwijderd, of de afwasmachine tijdens het transport niet beschadigd is en of de deur perfect sluit. [. . . ] Bewaar het afwasmiddel altijd op een droge plaats, en bewaar het niet te lang. Voor erg vuile vaat moet een programma met een hogere temperatuur worden geselecteerd (zie tabel 1. 1 op de eerste pagina). Als de functie “Halve belading/Multizone” wordt gebruikt (indien aanwezig), moet alleen de bovenste korf of alleen de onderste korf worden gevuld, voor een efficiëntere reiniging en dus optimale resultaten. . . . is niet perfect schoon/er zijn voedselresten achtergebleven Mogelijke oorzaken/oplossingen - Als u de lagetemperatuurprogramma’s vanaf 50°C en lager (indien beschikbaar) veel gebruikt, kies dan af en toe een programma met een hogere temperatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GSXK 7524/3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GSXK 7524/3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag