Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSXH 7451/2 GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSXH 7451/2. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GSXH 7451/2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSXH 7451/2 te teleladen.


WHIRLPOOL GSXH 7451/2 GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (186 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GSXH 7451/2 PRODUCT-INFORMATIEBLAD (129 ko)
   WHIRLPOOL GSXH 7451/2 PROGRAM CHART (129 ko)
   WHIRLPOOL GSXH 7451/2 INSTRUCTION FOR USE (192 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GSXH 7451/2GEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • De toevoerslang moet veilig en hermetisch op de waterkraan worden aangesloten. • De temperatuur van het toegevoerde water is afhankelijk van het model. Toevoerslang met de aanduiding “25°C Max”: maximumtemperatuur 25°C. • Verzeker u er op het moment van installatie van dat het afvoerwater zonder problemen weg kan stromen (verwijder indien nodig ook het netje in de sifon van de wasbak). [. . . ] Leun niet op de open deur en ga er niet op zitten of staan: de afwasmachine zou kunnen kantelen!• Gebruik geen oplosmiddelen in de wasruimte: dit veroorzaakt ontploffingsgevaar!• Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen verwonden moeten met de punt omlaag in de korf worden gezet. Lang keukengerei moet horizontaal in de bovenste korf worden geplaatst, met de punt naar het binnenste van het apparaat toe. 30 • Schakel het apparaat altijd uit voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden en draai de waterkraan dicht. • Doet er zich een storing voor, schakel de afwasmachine dan uit en draai de waterkraan dicht. • Schakel aan het einde van het programma de afwasmachine uit en draai de waterkraan dicht. • Reparaties en technische wijzigingen mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden verricht. • Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de nabijheid van de afwasmachine. Vorstbestendig Indien het apparaat in een vertrek is geplaatst dat aan vorst kan worden blootgesteld moet al het water worden afgevoerd. Draai de waterkraan dicht, koppel de toevoer- en afvoerslangen los en laat het water er vervolgens uitstromen. Alleen voor apparaten met waterstopsysteem: In de watertoevoerslang en in de plastic doos bevinden zich elektrische onderdelen. Het apparaat dient te worden gebruikt bij een temperatuur tussen de 5 en 45°C. CE conformiteitsverklaring Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en verkocht in overeenstemming met de volgende richtlijnen: • 73/23/EEG • 89/336/EEG • 93/68/EEG Capaciteit: 12 couverts. HET ZOUTRESERVOIR VULLEN Vanaf een waterhardheid 1–2 (gemiddeld) dient u, alvorens de machine in gebruik te nemen, het reservoir te vullen met regenereerzout (vraag bij uw waterleidingbedrijf naar de hardheid van het water in uw omgeving of controleer die op de laatste waterrekening). Als de hardheidsgraad van het water niet overeenkomt met stand 3 (fabrieksinstelling) of als de waterhardheid veranderd is: de hardheidsgraad instellen (uitsluitend voor afwasmachines zonder sensor van de waterhardheid): de instelling moet aan de hand van de volgende tabel worden uitgevoerd. • Selecteer het programma 2 (volgens de programmatabel in de Beknopte handleiding). • Druk (ten minste 5 seconden) op de toets “Start” totdat het “controlelampje Start” knippert. • Het “controlelampje Start” knippert of het digitale display licht op op basis van de ingestelde hardheidsgraad van het water (tabel, instelling. . . ). • Bij elke lichte druk op de toets “Start” neemt de instelling toe en als de waarde 7 is bereikt begint hij weer bij 1. Na deze handeling wordt de gekozen instelling in het geheugen opgeslagen. Hardheidsgraad Duitse graden Franse graden Instellingen voor uitsluitend afwasmachines zonder sensor van de waterhardheid. Bij afwasmachines met een sensor van de waterhardheid wordt de instelling automatisch uitgevoerd. mmol/l Clarkegraad of Engelse graden °eH °dH °fH Instelling aantal keren knipperen (1x-7x) of digitaal display (1-7) 1 zacht 1 - 2 gemiddeld 2 gemiddeld 3 gemiddeld-hard 4 hard 4 zeer hard 4 buitengewoon hard 0-5 6 - 10 11 - 15 16 - 21 22 - 28 29 - 35 36 - 60 0-9 10 - 18 19 - 27 28 - 37 38 - 50 51 - 63 0 - 0, 9 1, 0 - 1, 8 1, 9 - 2, 7 2, 8 - 3, 7 3, 8 - 5, 0 5, 1 - 6, 3 0 - 6, 3 7 - 12, 6 13, 3 - 18, 9 19, 6 - 25, 9 26, 6 - 35 35, 7 - 44, 1 44, 8 - 74, 9 1 2 3 4 5 6 7 Bij een waterhardheid van 1 (zacht) hoeft u geen zout te gebruiken. 64 - 107 6, 4 - 10, 7 Het zoutreservoir vullen Let op: gebruik alleen zout dat bestemd is voor afwasmachines!Vullen van het zoutreservoir met ongeschikte producten, zoals afwasmiddel, heeft onherstelbare schade voor het onthardingssysteem tot gevolg. [. . . ] Afwasmiddel Gebruik vloeibare afwasmiddelen, afwaspoeders en/of tabletten voor afwasmachines van merken die in de winkels verkrijgbaar zijn (gebruik geen handafwasmiddelen). Ter bescherming van het milieu is het raadzaam de aanwijzingen van de fabrikant op te volgen. Monteer de sproeiarm weer door hem in het midden te plaatsen en draai de moer vast (door hem naar rechts te draaien). De sproeiarm moet ongehinderd kunnen draaien. D D C 34 REINIGING EN ONDERHOUD Reiniging van de filters 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GSXH 7451/2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GSXH 7451/2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag