Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSUK 61202 DI A IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSUK 61202 DI A IN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GSUK 61202 DI A IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSUK 61202 DI A IN te teleladen.


WHIRLPOOL GSUK 61202 DI A IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3125 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GSUK 61202 DI A IN GEBRUIKSAANWIJZING (3068 ko)
   WHIRLPOOL GSUK 61202 DI A IN PRODUCT FICHE (53 ko)
   WHIRLPOOL GSUK 61202 DI A IN PROGRAM CHART (3118 ko)
   WHIRLPOOL GSUK 61202 DI A IN INSTRUCTION FOR USE (3061 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GSUK 61202 DI A INPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beknopte handleiding Tabel LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT!HET BEDIENINGSPANEEL VAN DEZE AFWASMACHINE WORDT GEACTIVEERD DOOR HET INDRUKKEN VAN EEN WILLEKEURIGE TOETS, BEHALVE DE TOETS ANNULEREN/UIT. OM ENERGIE TE BESPAREN WORDT HET BEDIENINGSPANEEL NA 30 SECONDEN AUTOMATISCH UITGESCHAKELD ALS ER GEEN AFWASPROGRAMMA IS GESTART. (zie rechts voor een beschrijving van de extra functies) PROGRAMMAKEUZETOETS Druk (meerdere keren) op de toets “P” tot het nummer van het gewenste programma (P1. . . Px) op het display verschijnt (Zie “Programmatabel” hieronder). TOETS STARTEN/HERVATTEN TOETS START/HERVAT Druk op deze toets om het gekozen programma te Druk op deze toets om het gekozen programma te starten: het controlelampje gaat branden en gaat na starten: het controlelampje gaat branden en gaat na afloop van het programma uit. [. . . ] Plaatsen Filters Controleer en reinig deze indien nodig 10 Kleine storingen zelf oplossen. . . Plaats de bovenste en onderste sproeiarmen en schroef ze stevig vast. Reinig de sproeimondstukken onder stromend water (gebruik zo nodig tandenstokers). . . Sproeierarmen Verwijder verstoppingen/ aanslag. NL -5- Wat moet u doen als. . . Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de klantenservice. De meeste storingen kunnen worden opgelost door de onderstaande handelingen uit te voeren. . . . werkt niet/start niet Functienummer “F”x - knippert Mogelijke oorzaken. . . Het apparaat moet ingeschakeld zijn De deur van de afwasmachine gaat niet dicht. Controleer of de functie “Uitgestelde start” geselecteerd is (indien aanwezig). Als deze functie ingesteld is, start het apparaat pas als de ingestelde tijd verstreken is. RESET het apparaat zo nodig door op ANNULEREN te drukken of start de cyclus direct door op START te drukken. De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet verstopt zijn. De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0, 5 liter per minuut). De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet vuil zijn. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200-400 mm van de onderste rand van het apparaat vrij) - zie de montage-instructies. Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt. De sluitschijf van de sifonslangaansluiting moet verwijderd worden. Foutnummer “E”y - knippert Oplossingen. . . Controleer de zekeringen in uw zekeringenkast als er geen stroom is. 0, 5 sec. “F6 E3/wasprogramma werd te vroeg beëindigd (serviesgoed is vuil en nat) - . . . “F8 E1” wordt weergegeven - Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding gereset worden. Het apparaat kan nu opnieuw worden gestart Mogelijke oorzaken. . . Te weinig ruimte tussen de borden (onjuiste rangschikking van hol servies in het rek). Zowel het onderste als het bovenste rek van de afwasmachine zijn gevuld bij de functie “Halve lading/Multizone”. . . . zijn niet perfect schoon/er zitten voedselresten op Oplossingen. . . Plaats het serviesgoed zo dat het elkaar niet raakt. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. Gebruik indien nodig meer afwasmiddel en volg hierbij de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking. [. . . ] - Laat kinderen niet met de afwasmachine spelen - Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen. Veiligheidswaarschuwingen - Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene die ervoor kan zorgen dat het apparaat veilig wordt gebruikt. - Laat het apparaat niet buiten functioneren - Bewaar geen brandbare materialen in de buurt van de afwasmachine. - Het water in de afwasmachine is geen drinkwater - Gebruik geen oplosmiddelen in de afwasmachine: dit levert ontploffingsgevaar op! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GSUK 61202 DI A IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GSUK 61202 DI A IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag