Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSIP 6130 IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSIP 6130 IN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GSIP 6130 IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSIP 6130 IN te teleladen.


WHIRLPOOL GSIP 6130 IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (837 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GSIP 6130 IN PRODUCT FICHE (54 ko)
   WHIRLPOOL GSIP 6130 IN PROGRAM CHART (835 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GSIP 6130 INPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees voordat u de afwasmachine gebruikt eerst de installatieen onderhoudsinstructies aandachtig door! NL GSIP 6130 1. OVERZICHT Programmakeuze-toets Druk (meerdere malen) op de toets tot het lampje van het gewenste programma gaat branden (zie tabel 1. 1). Aan het eind van het wasprogramma blijft het laatst gekozen programma bewaard in het geheugen. Toets Halve belading/Multizone Vul alleen de bovenste of alleen de onderste korf. [. . . ] Het instellen van de waterhardheidsgraad - Druk tegelijkertijd op de programmatoets en de toets Annulleren/Uit en houd deze minimaal 3 seconden ingedrukt. - De ingestelde hardheidsgraad wordt aangegeven op het display (indien aanwezig), of de lampjes van programma 1 - 3 geven de ingestelde waterhardheidsgraad aan volgens onderstaande tabel. - Bij elke lichte druk op de programmatoets neemt de instelling toe en als de waarde 7 is bereikt begint hij weer bij 1. - Houd de START-toets ingedrukt of wacht 30 seconden om de instelling op te slaan in het geheugen! Duitse Franse Engelse hardheidsgraden hardheidsgraden hardheidsgraden °dH °fH °eH Zacht 0-5 0-9 0 - 6, 3 Gemiddeld 6 - 10 10 - 18 7 - 12, 6 Gemiddeld 11 - 15 19 - 27 13, 3 - 18, 9 Gemiddeld-hard 16 - 21 28 - 37 19, 6 - 25, 9 Hard 22 - 28 38 - 50 26, 6 - 35 Zeer hard 29 - 35 51 - 63 35, 7 - 44, 1 Buitengewoon 36 - 50 64 - 90 44, 8 - 62, 4 hard Hardheidsgraad Instelling/ Indicatie op het display 1 2 3 4 5 6 7 Programmalampje P1 P2 P3 De waterhardheid is in de fabriek ingesteld op stand 4, gemiddeld-hard water (4 op het display of het lampje van programma 3 gaat branden). Waterhardheidsgraad 4 met gecombineerd afwasmiddel Zelfs als u tabletten met zout gebruikt, moet u toch zout toevoegen. Als het apparaat voorzien is van de functie “Afwasmiddel instellen” (zie hoofdstuk “1. Aan het eind van het programma worden deze bewaard in het geheugen, ook als u van programma verandert. Het bijbehorende controlelampje gaat branden. AFWASPROGRAMMA De deur van het apparaat moet dicht zijn en de waterkraan moet open staan. Doe de deur voorzichtig open om serviesgoed toe te voegen (het controlelampje Start knippert en er klinkt een geluidssignaal): Er kan hete stoom naar buiten komen!Het lopende programma wijzigen/Een RESET uitvoeren - Druk op de toets Annuleren/Uit. - Selecteer het programma en druk op de Start-toets. Druk opnieuw op de Start-toets. Het programma gaat verder vanaf het punt waarop het werd onderbroken, als de deur gesloten is. Het afwasprogramma kan op elk gewenst moment worden onderbroken met de toets Annuleren/Uit. Het apparaat voert ongeveer 60 seconden water af (met de deur gesloten) en wordt daarna automatisch uitgeschakeld. EINDE VAN HET PROGRAMMA Open de deur pas als alle lampjes uit zijn en als er een geluidssignaal klinkt. Begin bij het uitladen van het apparaat met het onderste rek om te voorkomen dat eventueel achtergebleven druppels water op het serviesgoed eronder kunnen vallen. Het droogresultaat kan verbeterd worden door de deur van het apparaat even open te laten alvorens te beginnen met legen, zodat de stoom kan ontsnappen en de vaat droog wordt. Het onderste deel van het werkblad van de keuken moet beschermd zijn (zie de instructies voor “Onderhoud en installatie”). 5 4. Verpakking De verpakkingsmaterialen zijn 100% recyclebaar en zijn gemerkt met het recyclingsymbool . 2. Verwijderen van de verpakking en inspecteren van het apparaat Controleer, nadat u de verpakking heeft verwijderd, of de afwasmachine tijdens het transport niet beschadigd is en of de deur perfect sluit. Voordat u de afwasmachine voor het eerst gebruikt - Het apparaat is ontworpen om te werken bij omgevingstemperaturen tussen de 5°C en 45°C. - Deze afwasmachine is getest door de fabrikant om te garanderen dat deze correct functioneert. Na een dergelijke test kunnen er lichte druppels/watervlekken overblijven die na de eerste afwasbeurt verdwijnen. [. . . ] Bewaar afwasmiddel altijd op een droge plaats en bewaar het niet te lang. Kies bij sterk vervuild serviesgoed een afwasprogramma met een hogere temperatuur (zie de tabel 1. 1 op de eerste pagina). Als u de functie “Halve lading/Multizone” selecteert (indien aanwezig), denk er dan aan dat u alleen het bovenste rek of alleen het onderste rek vult om de waskracht te verhogen en daardoor optimale afwasresultaten te krijgen. . . . is niet perfect schoon/er zijn voedselresten achtergebleven Mogelijke oorzaken/oplossingen - Als u de lagetemperatuurprogramma’s vanaf 50°C en lager (indien beschikbaar) veel gebruikt, kies dan af en toe een programma met een hogere temperatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GSIP 6130 IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GSIP 6130 IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag