Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSIK 5000 IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSIK 5000 IN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GSIK 5000 IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSIK 5000 IN te teleladen.


WHIRLPOOL GSIK 5000 IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (800 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GSIK 5000 IN PRODUCT FICHE (54 ko)
   WHIRLPOOL GSIK 5000 IN PROGRAM CHART (799 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GSIK 5000 INPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees voordat u de afwasmachine gebruikt eerst de installatieen onderhoudsinstructies aandachtig door! NL GSIK 5000 1. OVERZICHT Programmakeuze-toets Druk (meerdere malen) op de toets tot het lampje van het gewenste programma gaat branden (zie tabel 1. 1). Aan het eind van het wasprogramma blijft het laatst gekozen programma bewaard in het geheugen. Toets Start/Hervat Het lampje gaat branden als de machine draait, knippert als het programma wordt onderbroken en gaat uit aan het einde van het programma. Toets Annuleren/Uit Druk op de toets om de afwasmachine uit te zetten of om het geselecteerde programma te onderbreken. [. . . ] - Houd de START-toets ingedrukt of wacht 30 seconden om de instelling op te slaan in het geheugen! Duitse Franse Engelse hardheidsgraden hardheidsgraden hardheidsgraden °dH °fH °eH Zacht 0-5 0-9 0 - 6, 3 Gemiddeld 6 - 10 10 - 18 7 - 12, 6 Gemiddeld 11 - 15 19 - 27 13, 3 - 18, 9 Gemiddeld-hard 16 - 21 28 - 37 19, 6 - 25, 9 Hard 22 - 28 38 - 50 26, 6 - 35 Zeer hard 29 - 35 51 - 63 35, 7 - 44, 1 Buitengewoon 36 - 50 64 - 90 44, 8 - 62, 4 hard Hardheidsgraad Instelling/ Indicatie op het display 1 2 3 4 5 6 7 Programmalampje P1 P2 P3 De waterhardheid is in de fabriek ingesteld op stand 4, gemiddeld-hard water (4 op het display of het lampje van programma 3 gaat branden). Waterhardheidsgraad 4 met gecombineerd afwasmiddel Zelfs als u tabletten met zout gebruikt, moet u toch zout toevoegen. Als het apparaat voorzien is van de functie “Afwasmiddel instellen” (zie hoofdstuk “1. Beknopte handleiding”) en als deze functie gekozen is, dan blijft het zoutcontrolelampje branden vanaf een waterhardheidsgraad van 5. GEBRUIK VAN HET APPARAAT VULLEN VAN DE KORVEN BOVENSTE KORF - afhankelijk van het model: Verstelbaar glazenrek A Al naargelang de positie voor kleine glazen of glazen met voet. Vaatrekken B In horizontale positie voor: kopjes/lang keukengerei, in opgeklapte positie voor borden en glazen met voet. Lang keukengerei (keukenmessen) moet met de punt naar de binnenkant van het apparaat worden gericht. B A Bestekkorf C Plaats deze in de bovenste korf wanneer u de functie “Halve belading/Multizone” selecteert, zonder roosterelement. Instelling van de hoogte van D De bovenste korf kan ook in hoogte worden versteld mèt de de korf lading. Verstelling naar beneden:trek de twee handgrepen D naar buiten en laat de korf zakken. Verstelling naar boven: trek de twee handgrepen D naar boven totdat de korf vast komt te zitten (standaardpositie). D C De twee handgrepen D moeten op dezelfde hoogte zitten. Afwassen zonder bovenste korf Als het apparaat is voorzien van de afgebeelde verstelbare vergrendelingen, kan de bovenste korf worden weggehaald om grote borden, dienbladen enz. Open de twee vergrendelingen E en trek de korf uit de geleiders. Als het bovenste rek op zijn plaats zit, moeten de vergrendelingen altijd gesloten zijn. Vergrendeling gesloten ONDERSTE KORF - afhankelijk van het model: Bordenrekken F Vast of neerklapbaar (om ruimte te maken voor koekenpannen en pannen). Bestekkorf G of Bestekkorf H Deze is te verdelen in twee gedeeltes; het roosterelement I kan op de korf worden geplaatst om het bestek gescheiden te houden en een beter afwasresultaat te krijgen. Vergrendeling open F H I H Keukengerei waaraan men zich zou kunnen verwonden moet met de punt naar beneden worden gezet. Plaats het serviesgoed zo dat er geen water achterblijft in de holten en dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien. Was in het apparaat geen voorwerpen af van hout, aluminium, blik, zilveren bestek of gedecoreerd (ongeglazuurd) serviesgoed. KIEZEN VAN HET PROGRAMMA Druk op de programmakeuzetoets tot het gewenste programma wordt weergegeven (tabel 1. 1, pagina 1). Aan het eind van het programma worden deze bewaard in het geheugen, ook als u van programma verandert. Het bijbehorende controlelampje gaat branden. AFWASPROGRAMMA De deur van het apparaat moet dicht zijn en de waterkraan moet open staan. Energie- en waterbesparing - Spoel het serviesgoed niet af onder stromend water. - Vul de afwasmachine helemaal voordat u een programma draait of selecteer de functie “Halve lading/Multizone” (indien aanwezig). - Als er milieuvriendelijke energiebronnen ter beschikking staan, zoals verwarming met zonnepanelen, warmtepompen of centrale verwarming, dient de afwasmachine te worden aangesloten op de leiding voor warm water, met een temperatuur van ten hoogste 60°C. Zorg ervoor dat de watertoevoerslang van het juiste type is (“70°C Max” of “90°C Max”). Veiligheid voor kinderen - Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. - Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen. Veiligheidswaarschuwingen - Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene die ervoor kan zorgen dat het apparaat veilig wordt gebruikt. [. . . ] Bewaar afwasmiddel altijd op een droge plaats en bewaar het niet te lang. Kies bij sterk vervuild serviesgoed een afwasprogramma met een hogere temperatuur (zie de tabel 1. 1 op de eerste pagina). Als u de functie “Halve lading/Multizone” selecteert (indien aanwezig), denk er dan aan dat u alleen het bovenste rek of alleen het onderste rek vult om de waskracht te verhogen en daardoor optimale afwasresultaten te krijgen. . . . is niet perfect schoon/er zijn voedselresten achtergebleven Mogelijke oorzaken/oplossingen - Als u de lagetemperatuurprogramma’s vanaf 50°C en lager (indien beschikbaar) veel gebruikt, kies dan af en toe een programma met een hogere temperatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GSIK 5000 IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GSIK 5000 IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag