Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSI PL 961 A IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSI PL 961 A IN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GSI PL 961 A IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSI PL 961 A IN te teleladen.


WHIRLPOOL GSI PL 961 A IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1959 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GSI PL 961 A IN PRODUCT FICHE (54 ko)
   WHIRLPOOL GSI PL 961 A IN PROGRAM CHART (1952 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GSI PL 961 A INPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beknopte handleiding Tabel LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT! HET BEDIENINGSPANEEL VAN DEZE AFWASMACHINE WORDT GEACTIVEERD DOOR HET INDRUKKEN VAN EEN WILLEKEURIGE TOETS, BEHALVE DE TOETS ANNULEREN/UIT. OM ENERGIE TE BESPAREN WORDT HET BEDIENINGSPANEEL NA 30 SECONDEN AUTOMATISCH UITGESCHAKELD ALS ER GEEN AFWASPROGRAMMA IS GESTART. (zie rechts voor een beschrijving van de extra functies) PROGRAMMAKEUZE-TOETS Druk (meerdere malen) op de toets “Programma’s” tot het lampje van het gewenste programma gaat branden (zie “Programmatabel” hieronder). TOETS START/HERVAT Druk op deze toets om het gekozen programma te starten: het indicatielampje gaat branden en gaat na afloop van het programma uit. Als de deur tijdens een wascyclus geopend wordt, wordt de cyclus tijdelijk onderbroken: het lampje Start knippert. [. . . ] De meeste storingen kunnen worden opgelost door de onderstaande handelingen uit te voeren. Hoe de storingen aangegeven worden op het display: Functienummer “F”x - knippert Het apparaat. . . . . . werkt niet/start niet Mogelijke oorzaken. . . Het apparaat moet ingeschakeld zijn. pauze Oplossingen. . . Controleer de zekeringen in uw zekeringenkast als er geen stroom is. Controleer of de optie “Start selectie” geselecteerd is (indien aanwezig). Als deze optie ingesteld is, start het apparaat pas als de ingestelde tijd verstreken is. Stel de Start selectie zo nodig in op “0” (RESET het apparaat). De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet verstopt zijn. De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0, 5 liter per minuut). De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet vuil zijn. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200-400 mm van de onderste rand van het apparaat vrij) - zie de assemblage-instructies. Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt. De sluitschijf van de sifonslangaansluiting moet verwijderd worden. . . . “F6 E2” wordt weergegeven - . . . “F6 E7” of “F6 E1” wordt weergegeven . . . “F6 E3”/wasprogramma werd te vroeg beëindigd (serviesgoed is vuil en nat) - . . . “F8 E1” wordt weergegeven - Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding gereset worden. Mogelijke oorzaken. . . Te weinig ruimte tussen de borden (onjuiste rangschikking van hol servies in het rek). Niet voldoende afwasmiddel; afwasmiddel is te oud of niet goed bewaard. Zowel het onderste als het bovenste rek van de afwasmachine zijn gevuld bij de optie “Halve belading/Multizone”. . . . zijn niet perfect schoon/hebben voedselresten Oplossingen. . . Plaats het serviesgoed zo dat het elkaar niet raakt. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. Gebruik indien nodig meer afwasmiddel en volg hierbij de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking. Bewaar afwasmiddel altijd op een droge plaats en bewaar het niet te lang. [. . . ] Veiligheid van kinderen - Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. - Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen. Veiligheidswaarschuwingen - Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene die ervoor kan zorgen dat het apparaat veilig wordt gebruikt. - Gebruik geen oplosmiddelen in de afwasmachine: dit levert ontploffingsgevaar op! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GSI PL 961 A IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GSI PL 961 A IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag