Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSFS 50002 SD A WS GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSFS 50002 SD A WS. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GSFS 50002 SD A WS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSFS 50002 SD A WS te teleladen.


WHIRLPOOL GSFS 50002 SD A WS GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3028 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GSFS 50002 SD A WS PRODUCT FICHE (54 ko)
   WHIRLPOOL GSFS 50002 SD A WS INSTRUCTION FOR USE (3007 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GSFS 50002 SD A WSGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beknopte handleiding Tabel LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT!HET BEDIENINGSPANEEL VAN DEZE AFWASMACHINE WORDT GEACTIVEERD DOOR HET INDRUKKEN VAN EEN WILLEKEURIGE TOETS, BEHALVE DE TOETS ANNULEREN/UIT. OM ENERGIE TE BESPAREN WORDT HET BEDIENINGSPANEEL NA 30 SECONDEN AUTOMATISCH UITGESCHAKELD ALS ER GEEN AFWASPROGRAMMA IS GESTART. (zie rechts voor een beschrijving van de extra functies) PROGRAMMAKEUZETOETS Druk (meerdere malen) op de toets ?Programma?s?tot het lampje van het gewenste programma gaat branden (zie ?Programmatabel? [. . . ] - (Er wordt maximaal 1 minuut water afgevoerd, daarna wordt het apparaat uitgeschakeld). - Druk op een willekeurige toets behalve ANNULEREN/UIT om het apparaat in te schakelen. Als deze functie ingesteld is, start het apparaat pas als de ingestelde tijd verstreken is. De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet vuil zijn. De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0, 5 liter per minuut). kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200-400 mm van de onderste rand van het apparaat vrij) - zie de assemblage-instructies. Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt. De sluitschijf van de sifonslangaansluiting moet verwijderd worden. - - . . . het indicatielampje ANNULEREN/UIT knippert 6 keer - . . . het controlelampje ANNULEREN/UIT knippert 6 keer/het afwasprogramma werd te vroeg beindigd (serviesgoed is vuil en nat) . . . het indicatielampje ANNULEREN/UIT knippert 8 keer - Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding gereset worden. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. Gebruik indien nodig meer afwasmiddel en volg hierbij de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking. Bewaar afwasmiddel altijd op een droge plaats en bewaar het niet te lang. Kies bij sterk vervuild serviesgoed een afwasprogramma met een hogere temperatuur (zie de Programmatabel pag. selecteert (indien aanwezig), denk er dan aan dat u alleen het bovenste rek of alleen het onderste rek vult om de waskracht te verhogen en daardoor optimale afwasresultaten te krijgen. Als u het Eco 50 C-programma (indien beschikbaar) veel gebruikt, kies dan af en toe het programma Intensief 65 C (indien beschikbaar). De sproeiarmen mogen niet verstopt zijn, de filters mogen niet vuil zijn en moeten correct geplaatst zijn (zie pagina 5, ?Onderhoud en reiniging?). De sproeiarmen moeten vrij kunnen bewegen en mogen niet gehinderd worden door servies of bestek. Servies en bestek. . . . . . zijn niet perfect schoon/er zitten voedselresten op - Mogelijke oorzaken. . . Te weinig ruimte tussen de borden (onjuiste rangschikking van hol servies in het rek). Zowel het onderste als het bovenste rek van de afwasmachine zijn gevuld bij de functie ?Halve lading/Multizone?. Sproeiarmen geblokkeerd door servies of bestek. NL -6- Wat moet u doen als. . . Servies en bestek. . . [. . . ] - Laat kinderen niet met de afwasmachine spelen - Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen. Veiligheidswaarschuwingen - Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene die ervoor kan zorgen dat het apparaat veilig wordt gebruikt. - Laat het apparaat niet buiten functioneren - Bewaar geen brandbare materialen in de buurt van de afwasmachine. - Het water in de afwasmachine is geen drinkwater - Gebruik geen oplosmiddelen in de afwasmachine: dit levert ontploffingsgevaar op! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GSFS 50002 SD A WS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GSFS 50002 SD A WS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag