Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSF LAGOON WS GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSF LAGOON WS. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GSF LAGOON WS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSF LAGOON WS te teleladen.


WHIRLPOOL GSF LAGOON WS GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (199 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GSF LAGOON WS PRODUCT-INFORMATIEBLAD (256 ko)
   WHIRLPOOL GSF LAGOON WS PROGRAM CHART (254 ko)
   WHIRLPOOL GSF LAGOON WS INSTRUCTION FOR USE (204 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GSF LAGOON WSGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • De toevoerslang moet veilig en hermetisch op de waterkraan worden aangesloten. • De temperatuur van het toegevoerde water is afhankelijk van het model. Toevoerslang met de aanduiding “25°C Max”: maximumtemperatuur 25°C. • Verzeker u er op het moment van installatie van dat het afvoerwater zonder problemen weg kan stromen (verwijder indien nodig ook het netje in de sifon van de wasbak). [. . . ] Kinderbeveiliging: • Laat kinderen niet met de afwasmachine spelen. • Bewaar het afwasmiddel, het spoelglansmiddel en het zout op een droge plaats, buiten bereik van kinderen. Veiligheidswaarschuwingen: • De geopende deur kan alleen het gewicht van de uitgeschoven korf dragen, met inbegrip van de vaat. Leun niet op de open deur en ga er niet op zitten of staan: de afwasmachine zou kunnen kantelen!• Gebruik geen oplosmiddelen in de wasruimte: dit veroorzaakt ontploffingsgevaar!• Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen verwonden moeten met de punt omlaag in de korf worden gezet. Lang keukengerei moet horizontaal in de bovenste korf worden geplaatst, met de punt naar het binnenste van het apparaat toe. 30 • Schakel het apparaat altijd uit voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden en draai de waterkraan dicht. • Doet er zich een storing voor, schakel de afwasmachine dan uit en draai de waterkraan dicht. • Schakel aan het einde van het programma de afwasmachine uit en draai de waterkraan dicht. • Reparaties en technische wijzigingen mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden verricht. • Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de nabijheid van de afwasmachine. Vorstbestendig Indien het apparaat in een vertrek is geplaatst dat aan vorst kan worden blootgesteld moet al het water worden afgevoerd. Draai de waterkraan dicht, koppel de toevoer- en afvoerslangen los en laat het water er vervolgens uitstromen. Alleen voor apparaten met waterstopsysteem: In de watertoevoerslang en in de plastic doos bevinden zich elektrische onderdelen. Het apparaat dient te worden gebruikt bij een temperatuur tussen de 5 en 45°C. CE conformiteitsverklaring Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en verkocht in overeenstemming met de volgende richtlijnen: • 73/23/EEG • 89/336/EEG • 93/68/EEG Capaciteit: 12 couverts. HET ZOUTRESERVOIR VULLEN Vanaf een waterhardheid 1–2 (gemiddeld) dient u, alvorens de machine in gebruik te nemen, het reservoir te vullen met regenereerzout (vraag bij uw waterleidingbedrijf naar de hardheid van het water in uw omgeving of controleer die op de laatste waterrekening). Als de hardheidsgraad van het water niet overeenkomt met stand 3 (fabrieksinstelling) of als de waterhardheid veranderd is: Draai de keuzeknop op de goede stand (alleen voor afwasmachines zonder zoutsensor): Stel de hardheidsgraad van het water in door de keuzeknop (indien aanwezig) aan de binnenkant van de deur (linksboven) met behulp van een schroevendraaier op de goede stand te draaien. Zet de keuzeknop op de stand die wordt aangegeven in de volgende tabel: Hardheidsgraad Duitse graden °dH 0-5 6 - 10 11 - 15 16 - 21 22 - 28 29 - 35 36 - 60 Franse graden °fH 0-9 10 - 18 19 - 27 28 - 37 38 - 50 51 - 63 64 - 107 mmol/l Clarkegraad of Engelse graden °eH 0 - 6, 3 7 - 12, 6 13, 3 - 18, 9 19, 6 - 25, 9 26, 6 - 35 35, 7 - 44, 1 44, 8 - 74, 9 Instelling Alleen voor afwasmachines zonder zoutsensor! Bij machines met zoutsensor wordt de keuzeknop automatisch op de juiste stand gedraaid. 1 zacht 1 - 2 gemiddeld 2 gemiddeld 3 gemiddeldhard 4 hard 4 zeer hard 4 buitengewoon hard 0 - 0, 9 1, 0 - 1, 8 1, 9 - 2, 7 2, 8 - 3, 7 3, 8 - 5, 0 5, 1 - 6, 3 6, 4 - 10, 7 0 1 2 3 4 5 6 Bij een waterhardheid van 1 (zacht) hoeft u geen zout te gebruiken. Het zoutreservoir vullen Let op: gebruik alleen zout dat bestemd is voor afwasmachines!Vullen van het zoutreservoir met ongeschikte producten, zoals afwasmiddel, heeft onherstelbare schade voor het onthardingssysteem tot gevolg. Alleen voor het eerste gebruik van de afwasmachine: Vul het zoutreservoir tot de rand met water. Vul vervolgens het zoutreservoir (met de trechter) tot de rand met zout. [. . . ] • Programma’s zonder voorspoelen: - Afwaspoeder en/of vloeibaar afwasmiddel, tabletten: giet de volledige door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid afwasmiddel in het vak (A). • Voor programma’s met de geactiveerde extra functie “Halve lading/Multizones” (indien beschikbaar): - Bij afwaspoeder en vloeibaar afwasmiddel kan de hoeveelheid met 1/3 worden teruggebracht. Afwasmiddel Gebruik vloeibare afwasmiddelen, afwaspoeders en/of tabletten voor afwasmachines van merken die in de winkels verkrijgbaar zijn (gebruik geen handafwasmiddelen). Ter bescherming van het milieu is het raadzaam de aanwijzingen van de fabrikant op te volgen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GSF LAGOON WS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GSF LAGOON WS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag