Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSF 5000/6 EX WS GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSF 5000/6 EX WS. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GSF 5000/6 EX WS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GSF 5000/6 EX WS te teleladen.


WHIRLPOOL GSF 5000/6 EX WS GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (422 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GSF 5000/6 EX WS PRODUCT-INFORMATIEBLAD (221 ko)
   WHIRLPOOL GSF 5000/6 EX WS PROGRAM CHART (219 ko)
   WHIRLPOOL GSF 5000/6 EX WS INSTRUCTION FOR USE (454 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GSF 5000/6 EX WSGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • De toevoerslang moet veilig en hermetisch op de waterkraan worden aangesloten. • De temperatuur van het toegevoerde water is afhankelijk van het model. Toevoerslang met de aanduiding “25°C Max”: maximumtemperatuur 25°C. • Verzeker u er op het moment van installatie van dat het afvoerwater zonder problemen weg kan stromen (verwijder indien nodig ook het netje in de sifon van de wasbak). [. . . ] • Schakel aan het einde van het programma de afwasmachine uit en draai de waterkraan dicht. • Reparaties en technische wijzigingen mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden verricht. • Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de nabijheid van de afwasmachine. Vorstbestendig Indien het apparaat in een vertrek is geplaatst dat aan vorst kan worden blootgesteld moet al het water worden afgevoerd. Draai de waterkraan dicht, koppel de toevoer- en afvoerslangen los en laat het water er vervolgens uitstromen. Alleen voor apparaten met waterstopsysteem: In de watertoevoerslang en in de plastic doos bevinden zich elektrische onderdelen. Het apparaat dient te worden gebruikt bij een temperatuur tussen de 5 en 45°C. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. 2. • • • • • 30 Black process 45. 0° 150. 0 LPI 49694158NL. fm Page 31 Friday, February 10, 2006 3:23 PM HET ZOUTRESERVOIR VULLEN Vanaf een waterhardheid 1–2 (gemiddeld) dient u, alvorens de machine in gebruik te nemen, het reservoir te vullen met regenereerzout (vraag bij uw waterleidingbedrijf naar de hardheid van het water in uw omgeving of controleer die op de laatste waterrekening). Als de hardheidsgraad van het water niet overeenkomt met stand 3 (fabrieksinstelling) of als de waterhardheid veranderd is: de hardheidsgraad instellen (uitsluitend voor afwasmachines zonder sensor van de waterhardheid): de instelling moet aan de hand van de volgende tabel worden uitgevoerd. • Selecteer het programma 2 (volgens de programmatabel in de Beknopte handleiding). • Druk (ten minste 5 seconden) op de toets “Start” totdat het “controlelampje Start” knippert. • Het “controlelampje Start” knippert of het digitale display licht op op basis van de ingestelde hardheidsgraad van het water (tabel, instelling - aantal knipperingen of digitaal display). • Bij elke lichte druk op de toets “Start” neemt de instelling toe en als de waarde 7 is bereikt begint hij weer bij 1. Na deze handeling wordt de gekozen instelling in het geheugen opgeslagen. Hardheidsgraad Duitse graden Franse graden Instellingen voor uitsluitend afwasmachines zonder sensor van de waterhardheid. Bij afwasmachines met een sensor van de waterhardheid wordt de instelling automatisch uitgevoerd. mmol/l Clarkegraad of Engelse graden °eH °dH °fH Instelling aantal keren knipperen (1x-7x) of digitaal display (1-7) 1 zacht 1 - 2 gemiddeld 2 gemiddeld 3 gemiddeld-hard 4 hard 4 zeer hard 4 buitengewoon hard 0-5 6 - 10 11 - 15 16 - 21 22 - 28 29 - 35 36 - 60 0-9 10 - 18 19 - 27 28 - 37 38 - 50 51 - 63 0 - 0, 9 1, 0 - 1, 8 1, 9 - 2, 7 2, 8 - 3, 7 3, 8 - 5, 0 5, 1 - 6, 3 0 - 6, 3 7 - 12, 6 13, 3 - 18, 9 19, 6 - 25, 9 26, 6 - 35 35, 7 - 44, 1 44, 8 - 74, 9 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 1 2 3 4 5 6 7 Bij een waterhardheid van 1 (zacht) hoeft u geen zout te gebruiken. 64 - 107 6, 4 - 10, 7 Het zoutreservoir vullen Let op: gebruik alleen zout dat bestemd is voor afwasmachines!Vullen van het zoutreservoir met ongeschikte producten, zoals afwasmiddel, heeft onherstelbare schade voor het onthardingssysteem tot gevolg. [. . . ] De sproeiarm moet ongehinderd kunnen draaien. A B Onderste sproeiarm: 1. Draai de moer (C) los (door hem naar links te draaien) en haal de sproeiarm weg door hem omhoog te trekken (D). Monteer de sproeiarm weer door hem in het midden te plaatsen en draai de moer vast (door hem naar rechts te draaien). De sproeiarm moet ongehinderd kunnen draaien. D D C 34 Black process 45. 0° 150. 0 LPI 49694158NL. fm Page 35 Friday, February 10, 2006 3:23 PM REINIGING EN ONDERHOUD Reiniging van de filters 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GSF 5000/6 EX WS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GSF 5000/6 EX WS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag