Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GMX 5997/1 PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GMX 5997/1. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GMX 5997/1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GMX 5997/1 te teleladen.


WHIRLPOOL GMX 5997/1 PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5039 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GMX 5997/1 GEBRUIKSAANWIJZING (2936 ko)
   WHIRLPOOL GMX 5997/1 PROGRAM CHART (5076 ko)
   WHIRLPOOL GMX 5997/1 INSTRUCTION FOR USE (2981 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GMX 5997/1PRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de Servicedienst. Extra functies (*) Vaatwasfunctie met halve belading Geschikt voor beperkte beladingen waardoor water en energie kan worden bespaard. Als deze functie actief is (controlelampje aan), is het vaatwasprogramma alleen in de bovenste of onderste korf mogelijk. LET OP: de functie wordt niet automatisch uitgeschakeld. Het waterverwarmingssysteem werkt niet Stel het programma opnieuw in en start het weer. [. . . ] (**) Door het programma “AutoSensor” te selecteren, passen de vaatwasparameters zich automatisch aan het type vuil aan. 1) Programma voor het typeplaatje met de energiegegevens conform de norm EN 50242 (bovenste korf afgesteld op bovenste stand); 2) Zie “Gebruik van het apparaat”; De gegevens over de programma's zijn verkregen in overeenstemming met de Europese Norm EN 50242. De gegevens kunnen verschillen naar gelang, bijvoorbeeld, de grootte van de lading, een andere temperatuur - hoger of lager dan 15° C -, de hardheid van het water en de voedingsspanning, etc. 5019 496 96032 (Technische wijzigingen voorbehouden) Black process 45. 0° 150. 0 LPI 49696032NL. fm Page 2 Monday, August 24, 2009 7:34 PM Gebruik van het apparaat Zie voor nadere details de afzonderlijke hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing. Open de deur Druk op de toets Aan/Uit . Groot vak A C A B Het doseerbakje van het afwasmiddel vullen Klein vakje B Controleer het spoelglansmiddel Mechanische indicator C. tot het controlelampje van het gewenste programma D Controleer het regenereerzout Vul de korven Selecteer het programma Selecteer de extra functies Indien nodig (indien aanwezig). Het corresponderende lampje gaat branden. “Annuleren” “Lopende programma wijzigen” Open de deur. Selecteer opnieuw een programma en doe de deur weer dicht om het nieuwe programma te starten. Open de waterkraan, sluit de deur om het programma te starten Open de deur, houd de toets ingedrukt totdat de lampjes 4 + 5 (met de aanduiding “end” op het bedieningspaneel) gaan branden. De afwasmachine gaat naar einde cyclus. Wasprogramma - Open de deur alleen als dit nodig is (Let op: er kan stoom uit komen). - Als het apparaat vóór de benodigde tijd uitgeschakeld wordt en vervolgens opnieuw gestart wordt, zal het programma verder gaan waar het onderbroken werd. Op het eind van het programma wordt er een kort geluidssignaal gegeven. De lampjes 4 + 5 (met de aanduiding “end” op het bedieningspaneel) gaan branden. Waarschuwing: bij het openen van de deur komt er stoom uit het apparaat. Laad het apparaat uit door met de onderste korf te beginnen. Zet het apparaat uit Draai de kraan dicht en laad de korven uit Black process 45. 0° 150. 0 LPI 49696032NL. fm Page 3 Monday, August 24, 2009 7:34 PM Aanwijzingen voor het laden van de afwasmachine en de bij de korven geleverde accessoires Bovenste korf: Kopjeshouders (A): Afhankelijk van de positie, omhoog of omlaag gezet. Glazen moeten in het midden en rechts worden gezet, schotels links, onder de kopjesroosters. Lange en smalle voorwerpen (vleesvorken, messen) moeten op de bodem van de korf worden gelegd (niet overdwars) en met de punt naar het apparaat gericht. afhankelijk van het model apparaat A B A B Besteksteunen (B): Afhankelijk van de positie, omhoog of omlaag gezet. Ontgrendelingshendel Instelling van de verticale hoogte van de korf (ook wanneer hij beladen is): Trek hem omhoog tot de eerste of tweede klik om de korf omhoog te zetten. Trek aan de deblokkeerhendel aan de zijkant om de korf te laten zakken. Onderste korven: Met neerklapbare bordensteunen. Bestekkorf: De bestekkorf is uitgerust met roosterelementen (C) om te voorkomen dat het bestek over elkaar schuift. Dit is een nuttige oplossing voor vaatwasprogramma's met halve belading of met weinig bestek. [. . . ] • Zoutlaag op het vaatwerk/glazen. • Verlaag de dosis spoelglansmiddel *. • Sluit het deksel van het zoutreservoir goed *. • Het water wordt onvoldoende onthard, • Verander de instelling van de knop voor de kalkvlekken. • Gebruik geschikt bestek. Doffe/matte glazen Roest op het bestek Als de storing na bovengenoemde controles niet verdwijnt of terugkeert, schakel het apparaat dan uit, draai de waterkraan dicht en neem contact op met de Servicedienst (zie de garantie). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GMX 5997/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GMX 5997/1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag