Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GMX 5500 PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GMX 5500. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GMX 5500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GMX 5500 te teleladen.


WHIRLPOOL GMX 5500 PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (459 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GMX 5500 GEBRUIKSAANWIJZING (440 ko)
   WHIRLPOOL GMX 5500 PROGRAM CHART (459 ko)
   WHIRLPOOL GMX 5500 INSTRUCTION FOR USE (472 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GMX 5500PRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 49696024NL. fm Page 1 Tuesday, December 27, 2005 5:33 PM Wij raden u aan voor het gebruik van de afwasmachine de montageen gebruiksaanwijzingen te lezen! GMX 5500 Beknopte handleiding NL Start/Pauze-toets Druk op de toets om de afwasmachine aan te zetten. Het controlelampje van het laatst geselecteerde programma gaat branden; aan het eind van het programma klinkt er een kort geluidssignaal. Storingslampjes Indicatoren Uit Knipperend Programmakeuzetoets Druk op de toets voor het gewenste programma. Het bijbehorende controlelampje gaat branden. Aan Het “waterstop”-mechanisme is geactiveerd Schakel de afwasmachine uit en neem contact op met de Servicedienst. Indicatoren Voeg regenereerzout toe Voeg het zout pas vlak voor de start van een wasprogramma toe. De afwasmachine heeft te veel water geladen Stel het programma opnieuw in en start het weer. [. . . ] Het corresponderende lampje gaat branden. “Annuleren” “Lopende programma wijzigen” Open de deur. Selecteer opnieuw een programma en doe de deur weer dicht om het nieuwe programma te starten. Sluit de deur om het programma te starten Open de deur, houd de toets ingedrukt totdat de lampjes 4 + 5 (met de aanduiding “end” op het bedieningspaneel) gaan branden. De afwasmachine gaat naar einde cyclus. Open de waterkraan Wasprogramma - Open de deur alleen als dit nodig is (Let op: er kan stoom uit komen). - Als het apparaat vóór de benodigde tijd uitgeschakeld wordt en vervolgens opnieuw gestart wordt, zal het programma verder gaan waar het onderbroken werd. Op het eind van het programma wordt er een kort geluidssignaal gegeven. De lampjes 4 + 5 (met de aanduiding “end” op het bedieningspaneel) gaan branden. Waarschuwing: bij het openen van de deur komt er stoom uit het apparaat. Laad het apparaat uit door met de onderste korf te beginnen. Zet het apparaat uit Draai de kraan dicht en laad de korven uit Black process 45. 0° 100. 0 LPI 49696024NL. fm Page 3 Tuesday, December 27, 2005 5:33 PM Aanwijzingen voor het laden van de afwasmachine en de bij de korven geleverde accessoires Bovenste korf: Kopjeshouders (A): Afhankelijk van de positie, omhoog of omlaag gezet. Glazen moeten in het midden en rechts worden gezet, schotels links, onder de kopjesroosters. Lange en smalle voorwerpen (vleesvorken, messen) moeten op de bodem van de korf worden gelegd (niet overdwars) en met de punt naar het apparaat gericht. A A Instelling van de hoogte van de korf: Maak de vergrendelingen (B) van de beide glijgeleiders los. De zijkanten van de korf moeten zich op dezelfde hoogte bevinden. B B Onderste korven: Met neerklapbare bordensteunen. Bestekkorf: Hebben roosterelementen (C) die kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat het bestek over elkaar heen staat. De voorwerpen waaraan men zich kan verwonden moeten met de punt naar beneden in de korf worden gezet. C C C C Gebruik uitsluitend vaatwerk dat geschikt is voor afwasmachines. Was geen vaat af in de afwasmachine die daar niet geschikt voor is, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van hout, aluminium, plastic keukengerei, tin, gedecoreerd servies (niet geglazuurd), zilveren bestek. Black process 45. 0° 100. 0 LPI 49696024NL. fm Page 4 Tuesday, December 27, 2005 5:33 PM Wat moet u in de volgende gevallen doen. . . Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de Servicedienst (* zie ook het betreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzingen). Wat is er aan de hand Oorzaak Oplossing • Draai de waterkraan open. Het apparaat werkt niet • Er wordt geen water aangevoerd. • De machine laadt niet voldoende water. Controleer de zekering in uw huis. Als de vaat niet helemaal droog is • Onvoldoende spoelglansmiddel. [. . . ] • Gebruik geschikt bestek. Doffe/matte glazen Roest op het bestek Als de storing na bovengenoemde controles niet verdwijnt of terugkeert, schakel het apparaat dan uit, draai de waterkraan dicht en neem contact op met de Servicedienst (zie de garantie). Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de Servicedienst: • Het type storing. • Het servicenummer, oftewel het nummer op het typeplaatje van de Servicedienst aan de binnenkant van de deur rechts. Black process 45. 0° 100. 0 LPI [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GMX 5500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GMX 5500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag