Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GMX 5010 SD PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GMX 5010 SD. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GMX 5010 SD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GMX 5010 SD te teleladen.


WHIRLPOOL GMX 5010 SD PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (244 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GMX 5010 SD PROGRAM CHART (5913 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GMX 5010 SDPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de Servicedienst. Het waterverwarmingssysteem werkt niet Stel het programma opnieuw in en start het weer. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de Servicedienst. Voeg spoelglansmiddel toe Storing waterverwarming Stel het programma opnieuw in en start het weer. [. . . ] Selecteer opnieuw een programma en doe de deur weer dicht om het nieuwe programma te starten. Druk op de toets Start om het programma te starten Open de deur, houd de toets ingedrukt totdat de lampjes 4 + 5 (met de aanduiding “end” op het bedieningspaneel) gaan branden. De afwasmachine gaat naar einde cyclus. Open de waterkraan, sluit de deur Wasprogramm a - Open de deur alleen als dit nodig is (Let op: er kan stoom uit komen). - Als het apparaat vóór de benodigde tijd uitgeschakeld wordt en vervolgens opnieuw gestart wordt, zal het programma verder gaan waar het onderbroken werd. Op het eind van het programma wordt er een kort geluidssignaal gegeven. De lampjes 4 + 5 (met de aanduiding “end” op het bedieningspaneel) gaan branden. Waarschuwing: bij het openen van de deur komt er stoom uit het apparaat. Laad het apparaat uit door met de onderste korf te beginnen. Zet het apparaat uit Draai de kraan dicht en laad de korven uit Aanwijzingen voor het laden van de afwasmachine en de bij de korven geleverde accessoires Bovenste korf: Kopjeshouders (A): Afhankelijk van de positie, omhoog of omlaag gezet. Glazen moeten in het midden en rechts worden gezet, schotels links, onder de kopjesroosters. Lange en smalle voorwerpen (vleesvorken, messen) moeten op de bodem van de korf worden gelegd (niet overdwars) en met de punt naar het apparaat gericht. afhankelijk van het model apparaat A A Instelling van de hoogte van de korf: Maak de vergrendelingen (B) van de beide glijgeleiders los. De zijkanten van de korf moeten zich op dezelfde hoogte bevinden. B B Onderste korven: Met neerklapbare bordensteunen. Bestekkorf: Hebben roosterelementen (C) die kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat het bestek over elkaar heen staat. [. . . ] • Sluit het deksel van het zoutreservoir goed *. • Het water wordt onvoldoende onthard, • Verander de instelling van de knop voor de kalkvlekken. • Gebruik geschikt bestek. Doffe/matte glazen Roest op het bestek Als de storing na bovengenoemde controles niet verdwijnt of terugkeert, schakel het apparaat dan uit, draai de waterkraan dicht en neem contact op met de Servicedienst (zie de garantie). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GMX 5010 SD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GMX 5010 SD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag