Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GMA6422IXL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GMA6422IXL. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GMA6422IXL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GMA6422IXL te teleladen.


WHIRLPOOL GMA6422IXL : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (204 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GMA6422IXL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 7). De oven op het inbouwen voorbereiden _ De keukenkastjes direct naast de oven moeten tegen hitte bestand zijn (min. Verwijder zorgvuldig eventuele spanen of zaagsel omdat zij een nadelige invloed kunnen hebben op de werking van de oven. _ De afmetingen van keukenkastjes waarin de oven ingebouwd kan worden zijn weergegeven in de afbeeldingen 1, 2 en 3. _ Laat aan de achterkant van het kastje een ventilatie-opening vrij (overeenkomstig de afmetingen op de tekening). [. . . ] _ Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen, deze hebben een goede warmteabsorptie. BELANGRIJKE OPMERKINGEN Waarschuwing: _ Niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door jonge kinderen of gehandicapte personen. _ Jonge kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat. _ Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, sensorische of geestelijke beperkingen of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij over het gebruik van het apparaat zijn voorgelicht door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. _ De toegankelijke onderdelen van de oven kunnen heet worden tijdens gebruik; houd kinderen uit de buurt van het apparaat. _ Voor het reinigen van de RUITEN mogen geen schuurmiddelen of -materialen gebruikt worden om te voorkomen dat ze beschadigd worden. Wees voorzichtig dat u de warmte-elementen binnenin de oven niet aanraakt. _ Deze oven is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een foute instelling van de bedieningsknoppen. _ Eventuele reparaties of technische ingrepen aan de kookplaat mogen uitsluitend door een erkende vakman worden verricht. _ Leg geen zware voorwerpen op de deur, omdat deze de ovenruimte of de scharnieren kunnen beschadigen. _ Hang geen voorwerpen aan de handgreep van de ovendeur. _ Bedek de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of andere voorwerpen. _ Vruchtensap dat uit een ovenschaal druppelt kan permanente vlekken veroorzaken. Wij adviseren de oven schoon te maken alvorens deze opnieuw te gebruiken. _ Schuif niet met schalen of pannen over de ovenbodem, daar dit krassen op de binnenlaag kan geven. _ Als condens in een gebruikte oven achterblijft, kan deze op de lange duur schade aan de oven en de omringende keukenkastjes veroorzaken. Wij adviseren om: - de laagst mogelijke temperatuur in te stellen; - het voedsel af te dekken; - het voedsel uit de oven te verwijderen; - wanneer de oven is afgekoeld de vochtige delen van de oven droog te wrijven. _ Wanneer de oven een lange tijd op een hoge temperatuur functioneert, worden het deurpaneel en de handgreep heet. _ Vermijd tijdens het gebruik van de oven contact met vochtige lichaamsdelen en het lopen op blote voeten. _ Trek niet aan het apparaat of aan de voedingskabel wanneer u deze van het stopcontact wilt loskoppelen. _ Verhinder dat kinderen in de buurt komen van: - de oven en de bedieningsknoppen in het algemeen, en in het bijzonder tijdens en na het gebruik van de oven om letsel te voorkomen; - de verpakking (zakken, polystyreen, nieten, etc. ); - een oven die is afgedankt. _ Verzeker u ervan dat de elektrische bedrading van andere elektrische apparatuur in de buurt van de oven niet in contact komt met hete onderdelen en niet vast komt te zitten tussen de ovendeur. _ Enkele ovenmodellen zijn uitgerust met een luchtkoelingssysteem om te voorkomen dat de voorzijde van de oven en de binnenzijde van de keukenombouw te warm worden. Let op: de warme lucht wordt afgevoerd via een opening tussen het bedieningspaneel en de ovendeur. [. . . ] Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, contact opnemen met de dichtstbijzijnde Klantenservice. Vermeld altijd: _ de aard van de storing; _ het type en het exacte model van de oven; _ het servicenummer (dat is het nummer na het woord Service op het typeplaatje) op de rechter binnenrand van de ovenruimte (zichtbaar als de deur open is). Het servicenummer bevindt zich ook op het garantieboekje; _ uw volledige adres; _ uw telefoonnummer. Wend u, in het geval dat reparatie noodzakelijk is, tot een erkende After-sales Service (alleen dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GMA6422IXL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GMA6422IXL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag