Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GMA 9522/IX PROGRAMMA OVERZICHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GMA 9522/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GMA 9522/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GMA 9522/IX te teleladen.


WHIRLPOOL GMA 9522/IX PROGRAMMA OVERZICHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (919 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GMA 9522/IX PRODUCTINFORMATIEBLAD (399 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GMA 9522/IXPROGRAMMA OVERZICHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wacht tot de kookplaat is afgekoeld voordat u met reiniging of onderhoud begint. Deze instructies gelden alleen voor landen waarvan het symbool op het typeplaatje (onder de kookplaat) staat aangegeven. Dit product is niet bedoeld om buiten geïnstalleerd en gebruikt te worden. UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten worden gelezen en opgevolgd. Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke gevaren voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven. [. . . ] C * Gebruik hoekstuk (A) voor Frankrijk en hoekstuk (B) voor alle overige bestemmingen. BELANGRIJK: als een flexibele roestvrijstalen leiding wordt gebruikt, moet deze zodanig geïnstalleerd worden dat deze geen bewegende meubelstukken raakt. De leiding moet in een gedeelte zonder obstakels gelegd worden, waarbij de leiding over de gehele lengte gecontroleerd kan worden. • Controleer na aansluiting op de gastoevoer met zeepwater op lekkages. Ontsteek de branders en draai de knoppen van de maximale stand naar de minimale stand om de vlamstabiliteit te controleren. Blad 30 mm 30 Blad 60 mm 60 AANPASSING AAN VERSCHILLENDE GASTYPEN WAARSCHUWING Deze bewerking moet door een erkend monteur worden uitgevoerd. ELEKTRISCHE AANSLUITING WAARSCHUWING WAARSCHUWING Deze bewerking moet door een erkend monteur worden uitgevoerd. • • • De elektrische aansluitingen moeten aan de lokale voorschriften voldoen. L Aarde (geel/groen) N Indien het apparaat bedoeld is voor gebruik met een ander gas dan het gastype dat op het typeplaatje en informatielabel bovenop de kookplaat wordt vermeld, moeten de injectoren vervangen worden. Gebruik drukregelaars die geschikt zijn voor de gasdruk die in de Instructies wordt aangegeven. • De gasmondstukken moeten vervangen worden door de Klantenservice of een erkend monteur. • Mondstukken die niet bij het apparaat zijn meegeleverd, moeten bij de Klantenservice besteld worden. OPMERKING: indien vloeibaar petroleumgas (lpg) wordt gebruikt (G30/G31), moet de schroef voor de minimumgasinstelling zo ver mogelijk worden aangehaald. BELANGRIJK: indien u moeilijkheden ondervindt bij het draaien van de branderknoppen, neem dan contact op met de Klantenservice om de branderkraan te vervangen als wordt vastgesteld dat deze defect is. BELANGRIJK: als de gasfles wordt overgenomen, moet de gasfles of houder correct aangebracht worden (verticale richting). DE INJECTOREN VERVANGEN (zie de injectortabel in de Instructies) Verwijder roosters (A). Gebruik een dopsleutel van de juiste grootte om de injector los te draaien (C) die vervangen moet worden. • Vervang de injector door de injector die geschikt is voor het nieuwe gastype. • Indien u een brander met meervoudige branderkronen heeft, gebruik dan een steeksleutel om de injector te vervangen (E). Vergeet voordat u de kookplaat installeert niet om de bij de verstuivers meegeleverde gaskalibratieplaat zodanig te bevestigen dat deze de bestaande informatie met betrekking tot de gaskalibratie afdekt. • • • BELANGRIJK: de gegeven die relevant zijn voor de spanning en de vermogensopname worden op het typeplaatje aangeduid. MONTAGE Gebruik beschermende handschoenen bij het reinigen van het omliggende oppervlak van het product en breng vervolgens de meegeleverde pakking op de kookplaat aan zoals weergegeven in de afbeelding. Plaats de kookplaat in de opening van het werkblad en neem de afmetingen in acht die in de Instructies werden aangegeven. OPMERKING: het netsnoer moet voldoende lang zijn om deze omhoog te kunnen trekken. Om de kookplaat vast te maken, gebruikt u de meegeleverde steunen (A). Plaats de steunen in de desbetreffende booropeningen aangeduid met de pijl en maak deze vast met hun schroeven afhankelijk van de dikte van het werkblad (zie de volgende afbeeldingen). MINIMUMGASINSTELLING VAN KRANEN AFSTELLEN Om ervoor te zorgen dat de minimuminstelling correct wordt aangepast, moet de knop verwijderd worden en dient u als volgt te werk te gaan: • haal de schroef aan om de vlamhoogte te verkleinen (-); • draai de schroef los om de vlamhoogte te vergroten (+). [. . . ] Neem voor beter branderprestaties de volgende regels in acht: - Gebruik potten en pannen van dezelfde breedte als die van de branders of iets groter (zie de tabel rechts). - Gebruik de correcte hoeveelheid water voor het koken van etenswaren en houd de pan afgedekt. - Zorg dat de pannen op de roosters niet over de rand van de kookplaat steken. - Gebruik in geval van pannen met een holle bodem (WOK) de steungrille (niet meegeleverd), die alleen oip de 2-rings brander gepositioneerd mag worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GMA 9522/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GMA 9522/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag