Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GKI 9001/A GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GKI 9001/A. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GKI 9001/A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GKI 9001/A te teleladen.


WHIRLPOOL GKI 9001/A GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1611 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GKI 9001/A PRODUCT DATA SHEET (248 ko)
   WHIRLPOOL GKI 9001/A PRODUCT FICHE (50 ko)
   WHIRLPOOL GKI 9001 A PRODUCT FICHE (48 ko)
   WHIRLPOOL GKI 9001/A INSTRUCTION FOR USE (1623 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GKI 9001/AGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Afdanken van het apparaat Het product is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. [. . . ] De ijsmakers en/of waterdispensers die niet rechtstreeks op het waterleidingnet zijn aangesloten, mogen uitsluitend met drinkwater worden gevuld. • Gebruik het koelgedeelte uitsluitend voor het bewaren van verse levensmiddelen en het vriesgedeelte uitsluitend voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes. • Bewaar geen dranken in glas in het vriesgedeelte want deze kunnen barsten. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien bovenstaande adviezen en voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn genomen. 25 GEBRUIK VAN DE VRIEZER In deze vriezer kunnen al ingevroren voedingsmiddelen worden geplaatst en verse voedingsmiddelen worden ingevroren. Op het serienummerplaatje wordt vermeld hoeveel verse levensmiddelen kunnen worden ingevroren in 24 uur. De vriezer functioneert bij omgevingstemperaturen tussen+10° C en +32° C. Optimale prestaties worden verkregen bij temperaturen tussen +16° C en +32° C. Ingebruikneming van de vriezer • Het is niet nodig de temperatuur van de vriezer in te stellen met de thermostaat, aangezien het apparaat al ingesteld is in de fabriek. Het groene lampje gaat branden, hetgeen wil zeggen dat het apparaat aan staat, en het rode waarschuwingslampje, en bij enkele modellen klinkt na ongeveer 1 minuut een geluidssignaal (indien aanwezig), aangezien in de vriezer de temperatuur nog niet laag genoeg is om het voedsel erin te kunnen zetten. • Het geluidssignaal wordt afgezet door op de snelvriestoets te drukken; het desbetreffende waarschuwingslampje zal gaan branden. • Schakel de snelvriesschakelaar weer uit nadat het rode controlelampje is uitgegaan. Instelling van de thermostaat Met behulp van de regelknop kan de temperatuur van het vriesvak worden gekozen: 1 = Minimale koeling 4 = Maximale koeling De thermostaatinstellingen van het vriesvak zijn onderhevig aan variaties vanwege de omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de hoeveelheid voedsel die ingevroren moet worden. Het is derhalve raadzaam het apparaat in te stellen op de gemiddelde waarden 2 - 3. Werking van de lampjes en het geluidssignaal (indien aanwezig) Het groene lampje geeft aan dat het apparaat in werking is. Het rode lampje (en voor enkele modellen ook het geluidssignaal) geeft aan dat in het apparaat niet de ideale temperatuur aanwezig is om het voedsel te bewaren. • Bij het opnieuw starten na ontdooiing of reiniging van het vak. • Wanneer er te veel in te vriezen voedsel in het vriesvak is gezet. • Als het koelsysteem defect is (zie “Storingen opsporen”). • Als de temperatuur op hogere waarden (lagere temperaturen) wordt ingesteld. Als dit ingeschakeld is, heeft het ook de functie het geluidsalarm af te zetten (op de apparaten waar dit aanwezig is). Diepvriezers met cilindervormig staafje als deurcontact Het waarschuwingssignaal klinkt wanneer de deur langer dan 1minuut open blijft. Als de deur van de diepvriezer langer dan 1 minuut open moet blijven (b. v. als de levensmiddelen opnieuw in de laden moeten worden geordend) kan het alarm worden afgezet door aan het staafje te trekken (zie afbeelding) 26 GEBRUIK VAN DE VRIEZER Activering van het snelvriezen Om een zo groot mogelijke hoeveelheid in te vriezen, moet ook de snelvriesschakelaar 24 uur voordat het voedsel in het apparaat gezet wordt, worden ingeschakeld. De maximaal aanbevolen hoeveelheid wordt vermeld op het serienummerplaatje aan de binnenkant van het apparaat. Als er in te vriezen voedsel in het vak wordt gezet, kan het rode signaleringslampje gaan branden, totdat de benodigde temperatuur bereikt is. [. . . ] Installatie in een hete omgeving, rechtstreekse blootstelling aan de zon of opstelling van het apparaat in de buurt van een warmtebron (kachel, fornuis) verhogen het stroomverbruik en dienen te worden vermeden. Als dit niet mogelijk is, neem dan de volgende minimum afstanden in acht: - 30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen of petroleum - 3 cm vanaf elektrische fornuizen. • Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats. • Reinig de binnenkant (zie hoofdstuk “De vriezer ontdooien en reinigen”). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GKI 9001/A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GKI 9001/A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag