Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GKI 1600/A PRODUCT DATA SHEET

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GKI 1600/A. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GKI 1600/A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GKI 1600/A te teleladen.


WHIRLPOOL GKI 1600/A PRODUCT DATA SHEET: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (177 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GKI 1600/A PRODUCT FICHE (49 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GKI 1600/APRODUCT DATA SHEET

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indien men een lagere of hogere temperatuur dan -18oC in de vrieskast wenst, de thermostaatknop respectievelijk naar een hoger cijfer of naar de stand x draaien. Het regelen van de thermostaat is afhankelijk van de temperatuurwisselingen buiten de vrieskast, van de hoeveelheid te bewaren voedsel, van de frekwentie van het openen van de deur en van de plaats waar het apparaat geı¨nstalleerd is: na enige ervaring zult u de regeling vinden die aan uw wensen voldoet. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (Fig. Dit gaat aan wanneer: − Het apparaat net ingeschakeld is − De temperatuur in de vrieskast niet laag genoeg is − De vrieskast geladen wordt met vers in te vriezen voedingswaren − Wanneer de deur van de vrieskast lang opengelaten is. Het lampje gaat uit wanneer: − De juiste temperatuur in de vrieskast bereikt is. [. . . ] F) Kontrolelampje voor de werking (groen lampje). GEBRUIK VAN HET VRIESKASTGEDEELTE INVRIEZEN De maximum hoeveelheid voedsel, uitgedrukt in kg, die in 24 uur ingevroren kan worden bij een omgevingstemperatuur van 25oC, is aangegeven op het typeplaatje (Fig. Vers voedsel moet steeds ingevroren worden in de bovenste twee invriesvakken bovenin de vrieskast. De invriescapaciteit die aangegeven staat op het typeplaatje, wordt verkregen door de laden te verwijderen en het in te vriezen voedsel direct op de koelroosters te plaatsen. − Voor het behalen van het beste resultaat, als volgt te werk gaan: − breng alle reeds in de bovenste vriesvakken opgeslagen diepvriesproducten over naar de onderste manden. Man kan ook invriezen door gebruik te maken van de laden, maar in dat geval wordt de invriescapaciteit wat kleiner. Nadat u de in te vriezen voedingswaren hebt ingepakt in aluminium of plastic folie, de pakjes voorzien van een etiket met inhoud en invriesdatum, zodat u later de eerst ingevroren pakken kunt gebruiken, bergt u de pakken op in de bovenste vriesvakken (Fig. − Voor omgevingstemperaturen tot 25oC de snelvriestoets D indrukken (Fig. Op deze wijze werkt het apparaat continu; daarom raden wij u aan om 24 uur na het opbergen van het voedsel de schakelaar D weer in te drukken, zodat het apparaat weer op normale wijze functioneert. Zet nooit warme gerechten in de vrieskast; geen levensmiddelen die gedeeltelijk ontdooid zijn opnieuw invriezen. 6) De ijsbakjes voor drie vierde met water vullen en ze in de invriesruimte plaatsen. 11 INSTALLATIE (Fig. Eventuele schade, opgelopen tijdens het transport, moet binnen 24 uur na aflevering van het apparaat aan de leverancier gemeld worden. ONTDOOIEN VAN DE VRIESKAST De hoeveelheid rijp die zich vormt op de binnenwand van het vriesgedeelte is afhankelijk van hoe vaak de deur geopend wordt. In de regel wordt de vrieskast 2 maal per jaar ontdooid en schoongemaakt, bij voorkeur wanneer de kast bijna leeg is. Ga als volgt te werk: − 23 uur vo ´rdat U met ontdooien begint, de snelvriesscha´o kelaar indrukken, opdat de opgeslagen diepvriesproducten zo koud mogelijk uit de kast gehaald kunnen worden; − neem de stekker uit het stopcontact (Fig. 8); − verwijder de ijsbakjes; − wikkel de pakketten ingevroren levensmiddelen in krantepapier en bewaar zu zolang op een koele plaats; − neem alle manden uit de kast; − verwijder het afvoerpijpje (Fig. 7); − zet een bakje onder de afvoeropening om het smeltwater op te vangen; − laat de deur open. Schade veroorzaakt voor het gebruik van scherpe voorwerpen, valt niet onder de garantie. Vermijd eveneens het gebruik van heet water, electrische verwarmingsapparaten of andere warmtebronnen. 2 Zodra de vrieskast ontdooid is, de binnenwanden schoonmaken met wat lauw water en soda of azijn. Zorg ervoor dat de deurafdichting niet met vet of olie in aanraking komt, om aantasting van het afdichtingsmateriaal te voorkomen. Na het schoonmaken, de kast goed nadrogen, het afvoerpijpje weer op zijn plaats aanbrengen, de manden in de vrieskast plaatsen en het apparaat weer op het net aansluiten. Nadat het rode waarschuwingslampje is uitgegaan kunnen de diepvriesproducten weer in de vrieskast worden geplaatst. ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN De goede werking en de levensduur van het apparaat zijn afhankelijk van een juist en regelmatig onderhoud. Haal steeds de steker uit het stopkontakt voor gelijk welke werkzaamheden te ondernemen. [. . . ] Haal steeds de steker uit het stopkontakt voor gelijk welke werkzaamheden te ondernemen. Voor het schoonmaken van de binnenkant de instrukties van het vorige hoofdstuk volgen. 9) Indien de afwezigheid van lange duur is, het apparaat uitschakelen door de steker uit het stopkontakt te nemen; de vrieskast helemaal leeg maken. Indien de afwezigheid van korte duur is, het apparaat aangesloten laten. SERVICE (Fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GKI 1600/A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GKI 1600/A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag