Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GCXK 5521/1 GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GCXK 5521/1. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GCXK 5521/1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GCXK 5521/1 te teleladen.


WHIRLPOOL GCXK 5521/1 GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (694 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GCXK 5521/1 INSTALLATIE (883 ko)
   WHIRLPOOL GCXK 5521/1 PRODUCT-INFORMATIEBLAD (416 ko)
   WHIRLPOOL GCXK 5521/1 INSTALLATION (883 ko)
   WHIRLPOOL GCXK 5521/1 PROGRAM CHART (415 ko)
   WHIRLPOOL GCXK 5521/1 INSTRUCTION FOR USE (741 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GCXK 5521/1GEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • De toevoerslang moet veilig en hermetisch op de waterkraan worden aangesloten. • De temperatuur van het toegevoerde water is afhankelijk van het model. Toevoerslang met de aanduiding “25° C Max”: maximumtemperatuur 25° C. • Verzeker u er op het moment van installatie van dat het afvoerwater zonder problemen weg kan stromen (verwijder indien nodig ook het netje in de sifon van de wasbak). [. . . ] verstikking), dient u het slot van de deur te breken, zodat deze niet meer gesloten kan worden. Kinderbeveiliging: • Laat kinderen niet met de afwasmachine spelen. • Bewaar het afwasmiddel, het spoelglansmiddel en het zout op een droge plaats, buiten bereik van kinderen. Veiligheidswaarschuwingen: • De geopende deur kan alleen het gewicht van de uitgeschoven korf dragen, met inbegrip van de vaat. Leun niet op de open deur en ga er niet op zitten of staan: de afwasmachine zou kunnen kantelen!• Gebruik geen oplosmiddelen in de wasruimte: dit veroorzaakt ontploffingsgevaar!• Schakel het apparaat altijd uit voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden en draai de waterkraan dicht. • Doet er zich een storing voor, schakel de afwasmachine dan uit en draai de waterkraan dicht. • Schakel aan het einde van het programma de afwasmachine uit en draai de waterkraan dicht. • Reparaties en technische wijzigingen mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden verricht. • Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de nabijheid van de afwasmachine. Vorstbestendig Indien het apparaat in een vertrek is geplaatst dat aan vorst kan worden blootgesteld moet al het water worden afgevoerd. Draai de waterkraan dicht, koppel de toevoer- en afvoerslangen los en laat het water er vervolgens uitstromen. Alleen voor apparaten met waterstopsysteem: In de watertoevoerslang en in de plastic doos bevinden zich elektrische onderdelen. Het apparaat dient te worden gebruikt bij een temperatuur tussen de 5 en 45°C. CE conformiteitsverklaring: Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en verkocht in overeenstemming met de volgende richtlijnen: 73/23/EEG 89/336/EEG 93/68/EEG • • • Capaciteit: 10 couverts. 31 Black process 45. 0° 100. 0 LPI 4nl94603. fm Page 32 Wednesday, October 1, 2003 12:30 PM Het zoutreservoir vullen Vanaf een waterhardheid 1–2 (gemiddeld), dient u, alvorens de machine voor de eerste keer in gebruik te nemen, het reservoir te vullen met regenereerzout (vraag bij uw waterleidingbedrijf naar de hardheid van het water in uw omgeving of controleer die op de laatste waterrekening). Als de hardheidsgraad van het water niet overeenkomt met stand 3 (instelling bij aflevering) of als de waterhardheid veranderd is: Hardheidsgraden 1 zacht 1-2 gemiddeld 2 gemiddeld 3 gemiddeldhard 4 hard 5 zeer hard Draai de keuzeknop op de goede stand: Stel de hardheidsgraad van het water in door de knop aan de binnenkant van het zoutreservoir. Zet de keuzeknop op de stand die wordt aangegeven in de volgende tabel: Duitse graden °dH 0-4 5-9 10 - 22 23 - 29 30 - 35 36 - 41 Franse graden °fH 0-7 8 - 15 16 - 30 31 - 45 46 - 60 61 - 80 mmol/l Clarke-graden of Engelse graden °eH 0 - 5, 0 6, 3 - 11, 3 12, 5 - 27, 5 28, 8 - 36, 3 37, 5 - 43, 8 45, 0 - 51, 3 Instelling Bij een waterhardheid van 1 (zacht) hoeft u geen zout te gebruiken. 0 - 0, 7 0, 9 - 1, 6 1, 8 - 4, 0 4, 1 - 5, 2 5, 4 - 6, 3 6, 5 - 7, 4 1 1 2 3 4 5 Het zoutreservoir vullen Let op: gebruik alleen zout dat bestemd is voor afwasmachines!Vullen van het zoutreservoir met ongeschikte producten, zoals afwasmiddel, heeft onherstelbare schade voor het onthardingssysteem tot gevolg. Alleen voor het eerste gebruik van de afwasmachine: vul het reservoir tot de rand met water. [. . . ] Afhankelijk van het gekozen programma, kiest u het grote vak (A) of het kleine vak (B) om de benodigde hoeveelheid wasmiddel te doseren. Afwasmiddel Gebruik vloeibare afwasmiddelen, afwaspoeders en/of tabletten voor afwasmachines van merken die in de winkels verkrijgbaar zijn (gebruik geen handafwasmiddelen). Ter bescherming van het milieu is het raadzaam de aanwijzingen van de fabrikant op te volgen. Als er afwasmiddelen in tabletten worden gebruikt, dient u zich nauwgezet te houden aan de aanwijzingen die door de fabrikant worden gegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GCXK 5521/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GCXK 5521/1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag