Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GCXK 5521 PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GCXK 5521. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GCXK 5521 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GCXK 5521 te teleladen.


WHIRLPOOL GCXK 5521 PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (409 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GCXK 5521 GEBRUIKSAANWIJZING (694 ko)
   WHIRLPOOL GCXK 5521 PROGRAM CHART (404 ko)
   WHIRLPOOL GCXK 5521 INSTRUCTION FOR USE (741 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GCXK 5521PRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4NL96010. fm Page 1 Monday, September 29, 2003 5:46 PM Wij raden u aan voor het gebruik van de afwasmachine de montageen gebruiksaanwijzingen te lezen! GCXK 5521 Beknopte handleiding NL Start/Pauze-toets Druk op de toets om de afwasmachine aan te zetten. Het controlelampje van het laatst geselecteerde programma gaat branden. [. . . ] Selecteer opnieuw een programma en doe de deur weer dicht om het nieuwe programma te starten. Sluit de deur om het programma te starten Open de waterkraan, sluit de deur - Open de deur alleen als dat noodzakelijk is (let op: er kan stoom uit komen). - Als het apparaat vóór de benodigde tijd uitgeschakeld wordt en vervolgens opnieuw gestart wordt, zal het programma verder gaan waar het onderbroken werd. Waarschuwing: bij het openen van de deur komt er stoom uit het apparaat. Laad het apparaat uit door met de onderste korf te beginnen. Black process 45. 0° 100. 0 LPI Wasprogramma Zet het apparaat uit Draai de kraan dicht en laad de kroven uit 4NL96010. fm Page 3 Monday, September 29, 2003 5:46 PM Aanwijzingen voor het laden van de afwasmachine en de bij de korven geleverde accessoires Bovenste korf: Vaatrekken (A): Afhankelijk van de positie: rechtop of omlaag gezet. Lange en smalle voorwerpen moeten in het midden van de korf of van de rekken worden gelegd. vleesvorken, messen) moeten met de punt naar het apparaat toe worden geplaatst. afhankelijk van het model afwasmachine A A A A Maak de vergrendelingen (B) van de beide glijgeleiders los. De zijkanten van de korf moeten zich op dezelfde hoogte bevinden. Instelling van de hoogte van de korf: B B Onderste korf: Afhankelijk van het model met verplaatsbare of vaste bordenrekken. Bestekkorf: Enkele modellen zijn voorzien van een roosterelement (C) dat op de bestekkorf kan worden geplaatst. Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen verwonden moeten met de punt omlaag in de korf worden gezet. C C C C Gebruik uitsluitend vaatwerk dat geschikt is voor afwasmachines. Was geen vaat af in de afwasmachine die daar niet geschikt voor is, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van hout, aluminium, plastic keukengerei, tin, gedecoreerd servies (niet geglazuurd), zilveren bestek. Black process 45. 0° 100. 0 LPI 4NL96010. fm Page 4 Monday, September 29, 2003 5:46 PM Wat moet u in de volgende gevallen doen. . . Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de Servicedienst (* zie ook het betreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzingen). Probleem Oorzaak Oplossing Het apparaat werkt • Er wordt geen water aangevoerd. niet • De machine laadt niet voldoende • Reinig het ingangsfilter op de waterkraan. Controleer de zekering in uw huis. Als de vaat niet helemaal droog is • Onvoldoende spoelglansmiddel. • Verhoog de dosis *. • Er blijft water in de holtes achter. • Zet het vaatwerk schuin. Als de vaat niet perfect schoon is • De waterstraal bereikt het vaatwerk niet goed. [. . . ] Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de Servicedienst: • Het type storing. • Het servicenummer, oftewel het nummer op het typeplaatje van de Servicedienst aan de binnenkant van de deur rechts. Black process 45. 0° 100. 0 LPI [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GCXK 5521

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GCXK 5521 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag