Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GCIK 6421/1 WS GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GCIK 6421/1 WS. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GCIK 6421/1 WS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GCIK 6421/1 WS te teleladen.


WHIRLPOOL GCIK 6421/1 WS GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (448 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GCIK 6421/1 WS INSTRUCTION FOR USE (499 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GCIK 6421/1 WSGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • De toevoerslang moet veilig en hermetisch op de waterkraan worden aangesloten. • De temperatuur van het toegevoerde water is afhankelijk van het model. Toevoerslang met de aanduiding “25°C Max”: maximumtemperatuur 25°C. • Verzeker u er op het moment van installatie van dat het afvoerwater zonder problemen weg kan stromen (verwijder indien nodig ook het netje in de sifon van de wasbak). [. . . ] Bij het afdanken van de machine dienen de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking te worden gevolgd. Maak de afwasmachine in elk geval onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden. verstikking), dient u het slot van de deur te breken, zodat deze niet meer gesloten kan worden. Kinderbeveiliging: • Laat kinderen niet met de afwasmachine spelen. • Bewaar het afwasmiddel, het spoelglansmiddel en het zout op een droge plaats, buiten bereik van kinderen. Veiligheidswaarschuwingen: • De geopende deur kan alleen het gewicht van de uitgeschoven korf dragen, met inbegrip van de vaat. Leun niet op de open deur en ga er niet op zitten of staan: de afwasmachine zou kunnen kantelen!• Gebruik geen oplosmiddelen in de wasruimte: dit veroorzaakt ontploffingsgevaar!• Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen verwonden moeten met de punt omlaag in de korf worden gezet. Lang keukengerei moet horizontaal in de bovenste korf worden geplaatst, met de punt naar het binnenste van het apparaat toe. • Schakel het apparaat altijd uit voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden en draai de waterkraan dicht. CE conformiteitsverklaring: Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en verkocht in overeenstemming met de volgende richtlijnen: • 73/23/EEG • 89/336/EEG • 93/68/EEG Capaciteit: 10 couverts. 33 Black process 45. 0° 150. 0 LPI 49694612NL. fm Page 34 Thursday, November 25, 2004 2:55 PM HET ZOUTRESERVOIR VULLEN Vanaf een waterhardheid 1–2 (gemiddeld), dient u, alvorens de machine in gebruik te nemen, het reservoir te vullen met regenereerzout (vraag bij uw waterleidingbedrijf naar de hardheid van het water in uw omgeving of controleer die op de laatste waterrekening). De afwasmachine is voorzien van een elektronisch controlesysteem dat het mogelijk maakt om het wateronthardingssysteem aan te passen op basis van de hardheid van het water. Ga voor het instellen van het onthardingsmiddel als volgt te werk: Als de hardheidsgraad van het water niet overeenkomt met stand h3 van de keuzeschakelaar (instelling bij aflevering) of als de waterhardheid veranderd is: • Druk enkele seconden op de toets VERTRAGING PROGRAMMA totdat op het 3-CIJFERIGE DISPLAY het symbool H. - verschijnt, gevolgd door de ingestelde waarde. • Druk opnieuw op de toets VERTRAGING PROGRAMMA om de gewenste hardheid (h. -1 . . h. -5) te selecteren volgens de onderstaande tabel. • Druk op de toets START PAUZE of wacht ongeveer 2 seconden zonder het toetsenbord te gebruiken om de programmeermodus automatisch te verlaten. De programmering moet met gesloten deur worden uitgevoerd; de programmering kan niet worden uitgevoerd als de keuzeschakelaar op het programma “weken” is ingesteld. Hardheids graden 1 zacht 1 - 2 gemiddeld 2 gemiddeld 3 gemiddeld-hard 4 hard 5 zeer hard Duitse graden °dH 0-4 5 - 15 16 - 23 24 - 31 32 - 47 48 - 58 Franse graden °fH 0-7 8 - 25 26 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 mmol/l 0 - 0, 7 0, 9 - 2, 7 3, 8 - 4, 2 4, 3 - 6, 3 6, 5 - 7, 4 8, 7 - 10, 6 Clarke-graden of Engelse graden °eH 0 - 5, 0 6, 3 - 22, 9 23, 8 - 32, 3 33 - 43, 8 45 - 51, 3 52 - 64 Instelling . h0 . h1 . h2 . h3 . h4 . h5 Het zoutreservoir vullen Let op: gebruik alleen zout dat bestemd is voor afwasmachines!Vullen van het zoutreservoir met ongeschikte producten, zoals afwasmiddel, heeft onherstelbare schade voor het onthardingssysteem tot gevolg. Alleen voor het eerste gebruik van de afwasmachine: Vul het zoutreservoir tot de rand met water. Vul vervolgens het zoutreservoir (met de trechter) tot de rand met zout. Start onmiddellijk een afwasprogramma nadat u regenereerzout heeft toegevoegd (voorspoelen is niet voldoende), zodat de vrijgekomen zoutoplossing meteen wordt verwijderd en corrosie voorkomen wordt. Indicator van het zoutniveau De afwasmachine is voorzien van een elektrische of optische indicator van het zoutniveau (afhankelijk van het model). Elektrische indicator Het controlelampje op het bedieningspaneel gaat branden wanneer het zoutreservoir moet worden gevuld. [. . . ] Haal de filters (I) en (H) los van elkaar door lichtjes op het filter (I) te drukken ter hoogte van de pijlen op het onderdeel, en haal het filter (H) weg. Controleer of er geen onzuiverheden in de afwasmachine zijn achtergebleven!Monteer het microfilter (H + I + G), plaats het centrale filter van staal (J) terug en breng het microfilter weer aan. Voor goede afwasresultaten is het belangrijk dat de filters goed worden aangebracht! F E G I H J 38 Black process 45. 0° 150. 0 LPI 49694612NL. fm Page 39 Thursday, November 25, 2004 2:55 PM STORINGSTABEL STORING BESCHRIJVING Het systeem tegen overstroming is in werking getreden (indien aanwezig). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GCIK 6421/1 WS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GCIK 6421/1 WS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag