Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GCIE 6584/1 AL PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GCIE 6584/1 AL. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL GCIE 6584/1 AL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL GCIE 6584/1 AL te teleladen.


WHIRLPOOL GCIE 6584/1 AL PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (261 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL GCIE 6584/1 AL PROGRAM CHART (256 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL GCIE 6584/1 ALPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4NL96012. fm Page 1 Wednesday, October 15, 2003 3:30 PM Wij raden u aan voor het gebruik van de afwasmachine de montageen gebruiksaanwijzingen te lezen! GCIE 6584 Beknopte handleiding NL Toets “Start/Pauze” Druk op de toets om de vaatwasmachine aan te zetten. Het controlelampje On/Off gaat aan en het display toont het laatst geselecteerde programma. Extra functies Toets “Eco-Dry“ Druk op de knop om de vaat te drogen door middel van een energiebesparend ventilatiesysteem. Drukknop voor programmaselectie De knop indrukken en draaien om het gewenste programma te selecteren. Nadat de keuze is gemaakt, verschijnt op het display het referentienummer (p1. . . p5) van het betreffende programma. Toets “Startselectie” Een programma kan ingesteld worden om te starten met 1 - 12 uur vertraging. [. . . ] Op het display verschijnt “P-” en het programma wordt beëindigd. Druk op de toets “Start” en houd hem ingedrukt tot op het display het nummer (P1, P2. . . ) van het lopende programma wordt weergegeven. Selecteer en start het programma zoals hiervoor is beschreven. Druk op de toets Start om het programma te starten Open de waterkraan, sluit de deur - Open de deur alleen als dat noodzakelijk is (let op: er kan stoom uit komen). - Als het apparaat vóór de benodigde tijd uitgeschakeld wordt en vervolgens opnieuw gestart wordt, zal het programma verder gaan waar het onderbroken werd. Wasprogramma Zet het apparaat uit Draai de kraan dicht en laad de kroven uit Druk op de toets Start/Pauze om het apparaat uit te schakelen. Waarschuwing: bij het openen van de deur komt er stoom uit het apparaat. Laad het apparaat uit door met de onderste korf te beginnen. Black process 45. 0° 100. 0 LPI 4NL96012. fm Page 3 Wednesday, October 15, 2003 3:30 PM Aanwijzingen voor het laden van de afwasmachine en de bij de korven geleverde accessoires Bovenste korf: Vaatrekken (A): Afhankelijk van de positie: rechtop of omlaag gezet. Lange en smalle voorwerpen moeten in het midden van de korf of van de rekken worden gelegd. vleesvorken, messen) moeten met de punt naar het apparaat toe worden geplaatst. afhankelijk van het model afwasmachine A A A A Maak de vergrendelingen (B) van de beide glijgeleiders los. De zijkanten van de korf moeten zich op dezelfde hoogte bevinden. Instelling van de hoogte van de korf: B B Onderste korf: Afhankelijk van het model met verplaatsbare of vaste bordenrekken. Bestekkorf: Enkele modellen zijn voorzien van een roosterelement (C) dat op de bestekkorf kan worden geplaatst. Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen verwonden moeten met de punt omlaag in de korf worden gezet. C C C C Gebruik uitsluitend vaatwerk dat geschikt is voor afwasmachines. Was geen vaat af in de afwasmachine die daar niet geschikt voor is, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van hout, aluminium, plastic keukengerei, tin, gedecoreerd servies (niet geglazuurd), zilveren bestek. Black process 45. 0° 100. 0 LPI 4NL96012. fm Page 4 Wednesday, October 15, 2003 3:30 PM Wat moet u in de volgende gevallen doen. . . Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de Servicedienst (* zie ook het betreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzingen). Probleem Oorzaak Oplossing Het apparaat werkt • Er wordt geen water aangevoerd. niet • De machine laadt niet voldoende • Reinig het ingangsfilter op de waterkraan. Controleer de zekering in uw huis. Als de vaat niet helemaal droog is • Onvoldoende spoelglansmiddel. • Verhoog de dosis *. • Er blijft water in de holtes achter. • Zet het vaatwerk schuin. Als de vaat niet perfect schoon is • De waterstraal bereikt het vaatwerk niet goed. • Er is een verkeerd programma ingesteld. • Plaats het vaatwerk zo dat het elkaar niet raakt. • Doseer het afwasmiddel op basis van de aanwijzingen van de fabrikant. [. . . ] • Gebruik geschikt bestek. Als de storing na bovengenoemde controles niet verdwijnt of terugkeert, schakel het apparaat dan uit, draai de waterkraan dicht en neem contact op met de Servicedienst (zie de garantie). Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de Servicedienst: • Het type storing. • Het servicenummer, oftewel het nummer op het typeplaatje van de Servicedienst aan de binnenkant van de deur rechts. Black process 45. 0° 100. 0 LPI [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL GCIE 6584/1 AL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL GCIE 6584/1 AL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag