Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL FL 1259 GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL FL 1259. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL FL 1259 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL FL 1259 te teleladen.


WHIRLPOOL FL 1259 GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (738 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL FL 1259 INSTALLATIE (404 ko)
   WHIRLPOOL FL 1259 INSTALLATION (404 ko)
   WHIRLPOOL FL 1259 INSTALLAZIONE (404 ko)
   WHIRLPOOL FL 1259 GUIDE D'INSTALLATION (404 ko)
   WHIRLPOOL FL 1259 AUFSTELLUNGSANLEITUNG (404 ko)
   WHIRLPOOL FL 1259 INSTALLATION (404 ko)
   WHIRLPOOL FL 1259 PROGRAM CHART (247 ko)
   WHIRLPOOL FL 1259 INSTRUCTION FOR USE (782 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL FL 1259GEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De wasmachine moet weggedaan worden in overeenstemming met de actuele plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking • Verwijder voordat u het apparaat afdankt alle wasmiddelresten en snijd de elektriciteitskabel door zodat het apparaat onbruikbaar wordt 4. EG-Verklaring van overeenstemming • Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijnen: 73/23/EEC Laagspanningsrichtlijn 89/336/EEG EMC-richtlijn 93/68/EEG Richtlijn inzake CE-markering 47 6nl05022. fm Page 48 Tuesday, March 4, 2003 2:40 PM BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE 1. Verstelbare pootjes 6 3 1 2 4 5 7 8 9 DEUR Om de enkele glasdeur te openen houdt u de handgreep vast, drukt u op de binnenste handgreep en trekt u de deur omhoog. Sluit de deur met enige kracht, totdat u hoort dat hij in het slot valt. 48 6nl05022. fm Page 49 Tuesday, March 4, 2003 2:40 PM KINDERBEVEILIGING (INDIEN AANWEZIG) Om het apparaat te beveiligen tegen onjuist gebruik draait u de plastic schroef aan de binnenkant van de deur. Gebruik hiervoor de dikke afgeronde hoek van het gekleurde inzetstuk van het wasmiddelbakje of een muntstuk: • Gleuf verticaal: de deur kan niet vergrendeld worden • Gleuf horizontaal: de deur kan weer worden vergrendeld VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA Om eventueel restwater te verwijderen, dat gebruikt is bij het testen van de wasmachine in de fabriek, kunt u een kort wasprogramma zonder wasgoed draaien. [. . . ] 1 liter water in de wasmiddellade om het Eco-systeem weer in te schakelen. Steek de stekker weer in het stopcontact. ONDERHOUD EN REINIGING Behuizing en bedieningspaneel • Kunnen afgenomen worden met een zachte vochtige doek • U kunt hierbij een klein beetje neutraal schoonmaakmiddel (geen schuurmiddel) gebruiken • Maak de oppervlakken droog met een zachte doek Deurafdichting • Indien nodig met een vochtige doek reinigen • Controleer regelmatig de toestand van de deurafdichtingen Filter • Controleer en reinig het filter regelmatig, tenminste twee of drie keer per jaar (zie “Verwijderen van het filter”) 53 6nl05022. fm Page 54 Tuesday, March 4, 2003 2:40 PM Doseerbakje wasmiddel 1. Druk de hendel in het voorwasbakje naar beneden en haal de lade eruit. Verwijder in het inzetstuk (model “A” en “B1”) of sifon (model “B2”) uit het bakje voor de wasverzachter. Verwijder alleen bij model “A” ook de sifon uit het bakje voor chloorbleekmiddel. Plaats de onderdelen terug en breng de wasmiddellade terug op zijn plaats. Plaats de wasmiddellade terug in de wasmachine. A A B1 B2 Filter in de wateraansluiting Controleer en reinig het filter regelmatig. Draai de kraan dicht en schroef de watertoevoerslang los van de kraan. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang weer vast op de kraan. Trek het filter van de wasmachineaansluiting met behulp van een combinatietang eruit en reinig het. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang weer vast op de kraan. 54 6nl05022. fm Page 55 Tuesday, March 4, 2003 2:40 PM HET OPSPOREN VAN STORINGEN Uw wasmachine is, afhankelijk van het model, uitgerust met verschillende automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor worden storingen snel opgespoord en kan het veiligheidssysteem op de juiste manier reageren. Deze storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele minuten verholpen kunnen worden. Druk op de “Aan/ Uit”-knop; • het veiligheidssysteem van de wasmachine geactiveerd is (zie de tabel met foutbeschrijvingen). De wasmachine start niet en er brandt geen lampje. Controleer of: Er zitten resten van wasmiddel en nabehandelingsproducten in de wasmiddellade. Controleer of: • De sifon goed geïnstalleerd en schoon is (zie “Onderhoud en reiniging”); • Er genoeg water wordt toegevoerd. de filters tussen de toevoerslang en de kraan verstopt zijn (zie “Onderhoud en reiniging”). Controleer het filter regelmatig, twee of drie maal per jaar, en reinig het (zie “Het filter verwijderen”). • de stekker in het stopcontact zit; • het wandstopcontact goed functioneert (sluit bijvoorbeeld een tafellamp aan); • er een goede programmakeuze is gemaakt; • de “Aan/Uuit”-knop (afhankelijk van het model) ingedrukt is. Het apparaat start niet, maar. . . (verschilt afhankelijk van het model) . . . het “Start/Pauze”-lampje knippert. Controleer of: De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren. Controleer of: • het apparaat goed horizontaal staat, op alle vier de pootjes (zie “Aanwijzingen voor de installatie”); • de transportbeugels verwijderd zijn. De transportbeugels moeten verwijderd worden voordat het apparaat gebruikt kan worden (zie “Aanwijzingen voor de installatie”). • de deur van het apparaat goed gesloten is (kinderbeveiliging); • het programma is gewijzigd; • de waterkraan open is gedraaid. Zo nee, draai dan de kraan open en druk op de knop “Start/ Pauze”-knop. . . . het “Aan/Uit”-lampje is aan. Controleer of: Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of niet voldoende gecentrifugeerd: De wasmachine heeft een detectie- en correctiesysteem voor het geval de lading uit balans is. Als u enkele zware stukken wasgoed in de machine wast (badmat, badjas enzovoort), is het mogelijk dat dit systeem de centrifugeersnelheid verlaagt om het apparaat te beschermen of de centrifugeercyclus zelfs onderbreekt, als de lading ook na verschillende startpogingen te zeer uit evenwicht blijft. • Indien het wasgoed na het centrifugeren nog nat is, kleinere stukken wasgoed toevoegen en het centrifugeerprogramma opnieuw starten. Zorg ervoor dat de juiste hoeveelheid wasmiddel wordt gebruikt • de deur van het apparaat goed gesloten is (kinderbeveiliging); • er een programma geselecteerd en gestart is; • de waterkraan open is gedraaid. [. . . ] Selecteer bij modellen met een display voor storingen het gewenste programma opnieuw en druk nogmaals op de “Start/Pauze”-knop om door te gaan met het programma (voeg geen wasmiddel toe voor dit programma). Ga bij modellen zonder een display voor storingen door met het programma door nogmaals op de “Aan/Uit”-knop te drukken (voeg geen wasmiddel toe bij dit programma). Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice (zie “Klantenservice”). 56 6nl05022. fm Page 57 Tuesday, March 4, 2003 2:40 PM KLANTENSERVICE Voordat u contact opneemt met de klantenservice: 1. Probeer of u de storing zelf kunt verhelpen (zie “Opsporen van storingen”). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL FL 1259

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL FL 1259 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag