Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETVV 5760/IN INSTALLATIE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETVV 5760/IN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ETVV 5760/IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETVV 5760/IN te teleladen.


WHIRLPOOL ETVV 5760/IN INSTALLATIE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (458 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ETVV 5760/IN GEBRUIKSAANWIJZING (234 ko)
   WHIRLPOOL ETVV 5760/IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD (82 ko)
   WHIRLPOOL ETVV 5760/IN INSTALLATION (508 ko)
   WHIRLPOOL ETVV 5760/IN PROGRAM CHART (81 ko)
   WHIRLPOOL ETVV 5760/IN INSTRUCTION FOR USE (229 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ETVV 5760/ININSTALLATIE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1 • Meet het midden van de verticale zijden van de cut-out volgens afb. • Plaats het midden van de beugels (C) op het midden van de eerder genoemde zijde. • De bovenkant van de beugels moet zijn uitgelijnd met het oppervlak van de kookplaat. • Bevestig de kookplaat met de 4 bijgeleverde schroeven (B) in de daarvoor bedoelde gaten. [. . . ] Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. EG-conformiteitsverklaring • Dit kookvlak is geschikt voor direct contact met levensmiddelen en voldoet aan het (EG) voorschrift nr. • Deze apparatuur is alleen bedoeld voor het bereiden van voedsel. verwarmen van een ruimte) wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en is mogelijk gevaarlijk. • De apparatuur is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: • veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen vervangt). • De veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn 2004/108/EG. • De vereiste van richtlijn 93/68/EG. 29 41902032NL. fm Page 30 Monday, October 11, 2010 11:08 AM ALGEMENE VOORZOFGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN Waarschuwing: toegankelijke onderdelen worden heet tijdens gebruik. Om brandwonden te voorkomen moeten kinderen uit de buurt worden gehouden. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Jonge kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat. • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint. • Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in gebruik is en wanneer deze net uitgezet is. • Laat reparaties of aanpassingen aan de apparatuur uitsluitend uitvoeren door een gekwalificeerd vakman. • Zorg ervoor dat de elektrische bedrading of andere elektrische apparatuur in de buurt van de kookplaat niet in contact komt met hete onderdelen. • Schakel de verwarmingsplaten/kookzones niet in wanneer er geen pan op is geplaatst. • Reinig het apparaat nooit met water onder hoge druk of met stoomreinigingsapparatuur. • Als er vloeistof op het bedieningspaneel wordt gedetecteerd, wordt de kookplaat uitgeschakeld. Neem het bedieningspaneel zorgvuldig af om het opnieuw te kunnen gebruiken. • De kookplaat heeft verwarmingsplaten/ kookzones van verschillende afmetingen. [. . . ] • Voedingsmiddelen met een hoog suikergehalte (karamel, fruitsiroop, jam, enz. ) die overkoken op de kookplaat of gemorste suiker moeten onmiddellijk met een spatel verwijderd worden. • Gebruik geen schuurmiddelen, bleekmiddel, ovenreinigers of pannensponsjes. De kookplaat moet regelmatig behandeld worden met een beschermende was die geschikt is voor kookplaten van glazen keramiek. HET OPSPOREN VAN STORINGEN De kookplaat werkt niet • Heeft u bij het drukken op de bedieningsknoppen de instructies in het gedeelte “Gebruik van de kookplaat” in het aparte ”Productinformatieblad” gevolgd?Als er een plaat is gekozen en “F” of “ER” gevolgd door een nummer op het display verschijnt, neem dan contact op met de klantenservice. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ETVV 5760/IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ETVV 5760/IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag