Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETV 3280 IN -1 GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETV 3280 IN -1. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ETV 3280 IN -1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETV 3280 IN -1 te teleladen.


WHIRLPOOL ETV 3280 IN -1 GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (285 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ETV 3280 IN -1 PRODUCT-INFORMATIEBLAD (67 ko)
   WHIRLPOOL ETV 3280 IN -1 PROGRAM CHART (64 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ETV 3280 IN -1GEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Maak een opening in het werkblad volgens de afmetingen die worden weergegeven in het afzonderlijk bijgeleverde product-informatieblad. • Bevestig de bijgeleverde sluiting, indien nog niet aanwezig, op de opstaande rand van de kookplaat nadat het contactgebied is gereinigd zoals wordt getoond in de afbeelding. N. B. : Verwijder de beschermende folie alvorens de kookplaat te installeren. [. . . ] • Plaats het netsnoer in de ontspanner en sluit de draden aan op het verbindingsgedeelte volgens de aanwijzingen op het dekseltje. • Plaats de kookplaat, na de elektrische aansluiting, op de bovenkant en haak de plaat vast aan de steunveren zoals wordt aangetoond in de afbeelding. 23 1nl58913. fm Page 24 Friday, March 12, 2004 12:45 PM TIPS VOOR ENERGIEBESPARING • • • • • Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van de kookzone, of iets groter. Met een snelkoker is het mogelijk nog meer energie en tijd te besparen. . MILIEUTIPS 1. Verpakking • De verpakking is vervaardigd van recyclebaar materiaal zoals wordt aangegeven door het symbool ( ). Producten • De apparatuur is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Knip de netsnoeren door zodat de apparatuur niet meer op de stroom kan worden aangesloten. • • • • • De apparatuur is ontworpen, vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming met: De veiligheidsdoeleinden van de “EG-Laagspanningsrichtlijn” nr. Dit apparaat is in overeenstemming met Klasse “Y” van de brandbeschermingscategorie. EG - conformiteitsverklaring • Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is vervaardigd in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC. verwarmen van een ruimte) wordt beschouwd als incorrect gebruik en mogelijk gevaarlijk. . • VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE WENKEN • • • • Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Verzeker dat de elektrische bedrading of andere elektrische apparatuur in de buurt van de kookplaat niet in contact komt met hete onderdelen. Schakel de verwarmingsplaten/kookzones niet in als er geen pan op is geplaatst. De kookplaat heeft verwarmingsplaten/ kookzones van verschillende afmetingen. Gebruik pannen met een onderkant die gelijk is aan, of iets groter is dan, de doorsnede van de verwarmingsplaat/kookzone. Om onherstelbare schade aan het glaskeramische oppervlak te vermijden mogen niet worden gebruikt: - Potten met een niet volledig vlakke onderkant • • • - Metalen potten met geëmailleerde onderkant. Gebruik de kookplaat niet als werkblad of als u extra ruimte nodig heeft. Blijf in de buurt van het apparaat tijdens het bereiden van voedsel - brandgevaar. Indien het oppervlak van glazen keramiek mocht breken of als er barsten in komen door hardhandige behandeling (vallende voorwerpen etc. ), de kookplaat niet meer gebruiken en onmiddellijk contact opnemen met de klantenservice. Plaats geen voedsel verpakt in aluminiumfolie, plastic bakjes of stof op de hete kookzones. [. . . ] Probeer of u het probleem zelf kunt verhelpen (zie “Storingen opsporen”). Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in om te bekijken of de storing nog steeds optreedt. Indien de storing niet is verholpen, contact opnemen met de klantenservice. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ETV 3280 IN -1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ETV 3280 IN -1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag