Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETPV 5760 IN/01 GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETPV 5760 IN/01. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ETPV 5760 IN/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETPV 5760 IN/01 te teleladen.


WHIRLPOOL ETPV 5760 IN/01 GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (367 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ETPV 5760 IN/01 PRODUCT-INFORMATIEBLAD (81 ko)
   WHIRLPOOL ETPV 5760 IN/01 INSTALLATION (559 ko)
   WHIRLPOOL ETPV 5760 IN/01 PROGRAM CHART (82 ko)
   WHIRLPOOL ETPV 5760 IN/01 INSTRUCTION FOR USE (369 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ETPV 5760 IN/01GEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Plaats de 4 klemmen (A) zoals wordt aangegeven in de afbeelding en houd de gespecificeerde afmetingen aan. • Bevestig de kookplaat in het geprepareerde werkblad (zie afbeelding). B) Als het werkblad is vervaardigd van marmer of andere materialen (kunststof, keramiek, steen, etc. ), moet de kookplaat worden vastgezet met steunen, code 4819 404 78697 (verkrijgbaar via de klantenservice). • Plaats de 3 steunen (C) zoals aangegeven wordt in de afbeelding en overeenkomstig met de dikte van het werkblad. [. . . ] Als u besluit om de apparatuur weg te doen, volg hierbij dan de plaatselijk geldende regels voor afvalverwerking. Knip de netsnoeren door zodat de apparatuur niet meer op elektriciteit kan worden aangesloten. verwarmen van een ruimte) wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en is mogelijk gevaarlijk. De apparatuur is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: de veiligheidsdoeleinden van de “Laagspanningsrichtlijn” nr. de beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 89/336/EG “Elektromagnetische compatibiliteit”. de vereiste van richtlijn 93/68/EG. • • • EG-conformiteitsverklaring • Deze apparatuur is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC. • 29 4nl61861. fm Page 30 Wednesday, December 10, 2003 9:57 AM Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint. Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in gebruik is en wanneer deze net uitgezet is. Laat reparaties of aanpassingen aan de apparatuur uitsluitend uitvoeren door een gekwalificeerd vakman. Zorg ervoor dat de elektrische bedrading of andere elektrische apparatuur in de buurt van de kookplaat niet in contact komt met hete onderdelen. Schakel de verwarmingsplaten/ kookzones niet in wanneer er geen pan op is geplaatst. Reinig het apparaat nooit met water onder hoge druk of met stoomreinigingsapparatuur. • Als er vloeistof op het bedieningspaneel wordt gedetecteerd, wordt de kookplaat uitgeschakeld. Neem het bedieningspaneel zorgvuldig af om het opnieuw te kunnen gebruiken. De kookplaat heeft verwarmingsplaten/ kookzones van verschillende afmetingen. Gebruik pannen met een onderkant die even groot is als de doorsnede van de verwarmingsplaat/kookzone. Om onherstelbare schade aan het glaskeramische oppervlak te vermijden mogen niet worden gebruikt: - potten met een niet volledig vlakke onderkant; - metalen potten met geëmailleerde onderkant. • • Blijf in de buurt van het apparaat bij het bereiden van voedsel - brandgevaar. Als het oppervlak van het glazen keramiek mocht breken of als er barsten in komen door hardhandige behandeling (vallende voorwerpen enz. ), gebruik de kookplaat dan niet meer en neem onmiddellijk contact op met de klantenservice. Zet geen voedsel dat verpakt is in aluminiumfolie, plastic bakjes of doeken op de hete kookzones. Sleep geen pannen over het oppervlak van glazen keramiek - dit kan krassen veroorzaken. [. . . ] Als het niet lukt om de kookplaat van glazen keramiek uit te schakelen na gebruik, koppel de plaat dan onmiddellijk los van de stroomtoevoer. • • 2. Klantenservice Voordat u contact opneemt met de klantenservice 1. Probeer het probleem op te lossen (zie “Het opsporen van storingen”). Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in om te bekijken of de storing nog steeds optreedt. Als dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ETPV 5760 IN/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ETPV 5760 IN/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag