Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETPI 8930/IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETPI 8930/IN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ETPI 8930/IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETPI 8930/IN te teleladen.


WHIRLPOOL ETPI 8930/IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2374 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ETPI 8930/IN GEBRUIKSAANWIJZING (2206 ko)
   WHIRLPOOL ETPI 8930/IN PROGRAM CHART (2366 ko)
   WHIRLPOOL ETPI 8930/IN INSTRUCTION FOR USE (3867 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ETPI 8930/INPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 41901130. book Page 28 Thursday, September 10, 2009 12:01 PM NEDERLANDS Installatie Pagina 2 Gebruiksaanwijzing Pagina BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te allen tijde gelezen en opgevolgd moet worden. Dit is het waarschuwingssymbool, behorend bij de veiligheid, waarmee gebruikers worden gewaarschuwd voor mogelijke gevaren voor henzelf en anderen. Alle veiligheidsberichten komen na het waarschuwingssymbool en de volgende tekst: GEVAAR WAARSCHUWING Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden. Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken als deze niet wordt vermeden. Alle veiligheidsberichten geven het mogelijke gevaar aan en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Houd u strikt aan de volgende aanwijzingen: - De stekker van het apparaat moet altijd uit het stopcontact getrokken zijn voordat welke installatiehandeling dan ook verricht wordt. [. . . ] Verzeker u ervan dat de spanning die vermeld is op het typeplaatje op de bodem van het apparaat overeenkomt met de netspanning in de woning waar het apparaat geïnstalleerd zal worden. Gebruik geen verlengsnoeren. WAARSCHUWING - - Aansluiting op het klemmenblok Gebruik voor de elektrische aansluiting een kabel van het type H05RR-F zoals aangegeven is in onderstaande tabel. Geleiders 230 V ~ + 230-240 V ~ + 230 V 3 ~ + 400 V 3N ~ + 400 V 2N ~ + Aantal x afmeting 3 x 4 mm2 3 x 4 mm2 (alleen Australië) 4 x 1, 5 mm2 5 x 1, 5 mm2 4 x 1, 5 mm2 400 V 3N ~ 230 V ~ 230-240 V ~ (alleen Australië) 230 V ~ (alleen VK) 230 V 230 V 230 V 230 V 400 V 2N ~ 230 V 3 ~ (alleen België) 400 V 2N ~ (alleen NL) A B C 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V Sluit de geel/groene aardleiding aan op de klem met het symbool . Verwijder het deksel van het klemmenblok (A) door de schroef los te draaien en steek het deksel in het scharnier (B) van het klemmenblok. Steek het netsnoer daarna in de kabelklem en sluit de draden op het klemmenblok aan volgens het aansluitschema naast het klemmenblok. Sluit het deksel (C) en schroef het vast op het klemmenblok met de verwijderde schroef - punt (1). Bij elke aansluiting op de netvoeding voert de kookplaat gedurende enkele seconden een automatische controle uit. Zie het plaatje dat aan het netsnoer is bevestigd als de kookplaat al van een netsnoer voorzien is. Breng de aansluiting op de netvoeding tot stand met behulp van een meerpolige schakelaar met een minimale afstand van 3 mm tussen de contacten. NL30 230 V 41901130. book Page 31 Thursday, September 10, 2009 12:01 PM GEBRUIKSAANWIJZING Beschrijving van het bedieningspaneel Het bedieningspaneel is voorzien van tiptoetsen: voor het gebruik is het voldoende om het overeenkomstige symbool aan te raken (u hoeft niet krachtig te drukken). Om de kookzones te kiezen en in te schakelen Inschakeling/ uitschakeling van de kookplaat Om een van de automatische functies in te Touchscreen Om de kookwekker in te stellen Om de kookplaat op pauze te zetten Om het bedieningspaneel te blokkeren Eerste gebruik / na uitval van de elektrische stroom Nadat de kookplaat is aangesloten op het elektriciteitsnet, is het bedieningspaneel geblokkeerd (het lampje boven de toets brandt). De kookzone wordt uitgeschakeld en, als het gebied warm is, verschijnt de letter “H” in de cirkel. De kookplaat is voor elke kookzone voorzien van deze indicatie; zo kunt u zien welke zones nog erg warm zijn. NL31 41901130. book Page 32 Thursday, September 10, 2009 12:01 PM Keuze van de timer De timer is een tijdschakelaar die de mogelijkheid biedt om voor één kookzone een tijdsduur in te stellen van maximaal 99 minuten. Selecteer de kookzone waarvoor u de timer wilt instellen (rechts onder de indicator van het vermogensniveau op het display verschijnt een lichtpuntje), en stel vervolgens de gewenste tijd in met de toetsen + en - van de timerfunctie: de tijd in minuten wordt weergegeven naast het display van de kookzone. Enkele seconden nadat u de toets voor het laatst heeft aangeraakt, begint de timer met aftellen (het lichtpuntje voor selectie van de kookzone begint te knipperen). Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld. Blokkeren van het bedieningspaneel Met deze functie kunt u de bedieningen van de kookplaat blokkeren om te voorkomen dat de plaat per ongeluk wordt ingeschakeld (bijv. Druk gedurende drie seconden op de toets : een geluidssignaal en een indicatielampje onder het symbool met het slotje geven aan dat de functie geactiveerd is. Het bedieningspaneel is geblokkeerd, met uitzondering van de uitschakelfunctie. Om de blokkering van de bedieningen te deactiveren, herhaalt u de activeringsprocedure. BELANGRIJK: de aanwezigheid van water, vloeistof die overgekookt is uit de pannen of voorwerpen die op de toets onder het symbool worden gezet, kunnen ertoe leiden dat de blokkering van het bedieningspaneel onbedoeld geactiveerd of gedeactiveerd wordt. Pauze Met deze functie kunt u de werking van de kookplaat tijdelijk blokkeren en later weer in werking stellen met behoud van de instellingen (behalve de ingestelde timers). Druk op de knop : op de plaats van de vermogensniveaus verschijnt de indicatie die knippert. Om de bereiding te hervatten, nogmaals op de knop drukken. Beschrijving van de automatische functies De kookplaat heeft enkele automatische functies voor de verschillende kookzones. [. . . ] Als u er niet in slaagt de kookplaat na gebruik uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact trekken. Als bij de inschakeling van de kookplaat op het display alfanumerieke codes worden weergegeven, dient u volgens onderstaande tabel te handelen. FOUTCODE BESCHRIJVING MOGELIJKE OORZAKEN Water of keukengerei op het bedieningspaneel. De interne temperatuur van de elektronische onderdelen is te hoog. OPLOSSING Maak het bedieningspaneel schoon. Wacht tot de kookplaat is afgekoeld voordat u hem weer gebruikt. De kookplaat wordt uitgeschakeld en na Er wordt ononderbroken op het 30 seconden klinkt er om de 10 seconden bedieningspaneel gedrukt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ETPI 8930/IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ETPI 8930/IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag