Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETPI 8640/IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETPI 8640/IN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ETPI 8640/IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETPI 8640/IN te teleladen.


WHIRLPOOL ETPI 8640/IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2026 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ETPI 8640/IN PROGRAM CHART (2018 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ETPI 8640/INPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. - Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen aan en gebruik het niet als u op blote voeten loopt. - Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een foute instelling van de bedieningsknoppen. [. . . ] Voor een correcte werking van het apparaat mag de minimaal vereiste opening tussen werkblad en bovenkant van het meubel nooit afgedekt worden. Voer eerst alle zaagwerkzaamheden in het meubel uit voordat u de kookplaat op zijn plaats zet en verwijder alle houtkrullen en zaagsel. ELEKTRISCHE AANSLUITING Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet. Het apparaat moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd technicus die volledig op de hoogte is van de geldende veiligheids- en installatievoorschriften. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren of schade aan voorwerpen die het gevolg is van het niet naleven van de voorschriften uit dit hoofdstuk. Het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat te kunnen verwijderen uit het werkblad. Verzeker u ervan dat de spanning die vermeld is op het typeplaatje op de bodem van het apparaat overeenkomt met de netspanning in de woning waar het apparaat geïnstalleerd zal worden. Gebruik geen verlengsnoeren. WAARSCHUWING - - Aansluiting op het klemmenblok Gebruik voor de elektrische aansluiting een kabel van het type H05RR-F zoals aangegeven is in onderstaande tabel. Geleiders 230 V ~ + 230-240 V ~ + 230 V 3 ~ + 400 V 3N ~ + 400 V 2N ~ + Aantal x afmeting 3 x 4 mm2 3 x 4 mm2 (alleen Australië) 4 x 1, 5 mm2 5 x 1, 5 mm2 4 x 1, 5 mm2 400 V 3N ~ 230 V ~ 230-240 V ~ (alleen Australië) 230 V ~ (alleen VK) 230 V 230 V 230 V 230 V 400 V 2N ~ 230 V 3 ~ (alleen België) 400 V 2N ~ (alleen NL) A B C 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V Sluit de geel/groene aardleiding aan op de klem met het symbool . Verwijder het deksel van het klemmenblok (A) door de schroef los te draaien en steek het deksel in het scharnier (B) van het klemmenblok. Steek het netsnoer daarna in de kabelklem en sluit de draden op het klemmenblok aan volgens het aansluitschema naast het klemmenblok. Sluit het deksel (C) en schroef het vast op het klemmenblok met de verwijderde schroef - punt (1). Bij elke aansluiting op de netvoeding voert de kookplaat gedurende enkele seconden een automatische controle uit. Zie het plaatje dat aan het netsnoer is bevestigd als de kookplaat al van een netsnoer voorzien is. Breng de aansluiting op de netvoeding tot stand met behulp van een meerpolige schakelaar met een minimale afstand van 3 mm tussen de contacten. NL30 230 V GEBRUIKSAANWIJZING Beschrijving van het bedieningspaneel Het bedieningspaneel is voorzien van tiptoetsen: voor het gebruik is het voldoende om het overeenkomstige symbool aan te raken (u hoeft niet krachtig te drukken). Om de kookzones te kiezen en in te schakelen Inschakeling/ uitschakeling van de kookplaat Om een van de automatische functies in te Touchscreen Om de kookwekker in te stellen Om de kookplaat op pauze te zetten Om het bedieningspaneel te blokkeren Eerste gebruik / na uitval van de elektrische stroom Nadat de kookplaat is aangesloten op het elektriciteitsnet, is het bedieningspaneel geblokkeerd (het lampje boven de toets brandt). Het lampje gaat uit en de kookplaat kan nu normaal werken. Inschakeling / uitschakeling kookplaat Om de kookplaat in te schakelen, de toets gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt houden: Het lampje boven de toets gaat branden en er verschijnen streepjes in de cirkels die de kookzones aangeven. Om de kookplaat uit te schakelen, drukt u op dezelfde toets tot de kookplaat uitgaat. Selecteer de kookzone waarvoor u de timer wilt instellen (rechts onder de indicator van het vermogensniveau op het display verschijnt een lichtpuntje), en stel vervolgens de gewenste tijd in met de toetsen + en - van de timerfunctie: de tijd in minuten wordt weergegeven naast het display van de kookzone. Enkele seconden nadat u de toets voor het laatst heeft aangeraakt, begint de timer met aftellen (het lichtpuntje voor selectie van de kookzone begint te knipperen). Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld. Blokkeren van het bedieningspaneel Met deze functie kunt u de bedieningen van de kookplaat blokkeren om te voorkomen dat de plaat per ongeluk wordt ingeschakeld (bijv. Druk gedurende drie seconden op de toets : een geluidssignaal en een indicatielampje onder het symbool met het slotje geven aan dat de functie geactiveerd is. Het bedieningspaneel is geblokkeerd, met uitzondering van de uitschakelfunctie. [. . . ] Plak hier één van de stickers met de productgegevens, waarvan zich twee exemplaren in het garantieboekje bevinden. Wanneer er een reparatie nodig is, neem dan contact op met een officieel klantenservicepunt (om te garanderen dat er originele reserveonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd). NL33 VERMOGENSTABELLEN Vermogensniveau Soort bereiding Gebruik van het niveau (de indicatie hangt af van de ervaring en de bereidingsgewoonten) Ideaal om in korte tijd de temperatuur van het voedsel te verhogen tot het kookpunt, in het geval van water, of snel kookvocht te verwarmen Ideaal om aan te braden, een bereiding te starten, diepvriespoducten te bakken, water snel aan de kook te brengen Boost Max. vermogen 8-9 7-8 Hoog vermogen 6-7 4-5 Gemiddeld vermogen 3-4 2-3 1-2 Laag vermogen 1 OFF Vermogen nul Snel verwarmen Bakken - koken Aanbraden - fruiten - koken - Ideaal om te fruiten, vocht aan de kook te houden, koken en grillen (gedurende korte tijd, grillen 5-10 minuten) Aanbraden - koken - laten sudderen - fruiten - grillen Koken - laten sudderen fruiten - grillen Koken - laten pruttelen inkoken - smeuïg maken Ideaal om te fruiten, vocht zachtjes aan de kook te houden, koken en grillen (gedurende gemiddelde tijd, 10-20 minuten), accessoires voorwarmen Ideaal om te laden sudderen, vocht heel zachtjes aan de kook te houden, koken (gedurende lange tijd). Deeg smeuïg maken Ideaal voor langdurige bereidingen (rijst, sauzen, braadstukken, vis) met bijbehorend vocht (bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ETPI 8640/IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ETPI 8640/IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag