Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETK 6640 IN GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETK 6640 IN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ETK 6640 IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETK 6640 IN te teleladen.


WHIRLPOOL ETK 6640 IN GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (89 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ETK 6640 IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD (122 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ETK 6640 INGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - metalen potten met geëmailleerde onderkant. Om de kookplaat te gebruiken, draait u de knop(pen) naar rechts tot op de gewenste stroominstelling. Om de kookplaat uit te schakelen, draait u de knop(pen) terug op stand “0”. Deze gaan branden wanneer de kookzones temperaturen bereiken die brandwonden kunnen veroorzaken. Deze indicatielampjes blijven branden nadat u de kookzones uitgeschakeld hebt, en gaan pas uit wanneer de zones zodanig afgekoeld zijn dat ze niet langer gevaarlijk zijn. Verhinder dat kinderen in de buurt komen van: - de kookplaat in het algemeen, om letsel te voorkomen. [. . . ] Eventuele reparaties of technische ingrepen aan de kookplaat mogen uitsluitend door een erkende vakman worden verricht. Vermijd tijdens het gebruik van de kookplaat contact met vochtige lichaamsdelen en het lopen op blote voeten. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. ACCESSOIRE Beveiliging voor kinderen AMH 122 Dit accessoire kan bij de Klantenservice aangevraagd worden als artikelnr. 017124. ONDERHOUD EN REINIGING Belangrijk: gebruik nooit een hogedrukspuit of een stoomreiniger. • Reinig de kookplaat na ieder gebruik en pas nadat deze is afgekoeld. Op deze manier koekt het vuil niet aan en is hij gemakkelijker schoon te maken. • Gebruik een schoon doekje, keukenpapier en een mild afwasmiddel of een specifiek reinigingsmiddel voor glaskeramische kookplaten. • Verwijder hardnekkig vuil met het speciale schrapertje (indien bijgeleverd) en een specifiek reinigingsmiddel. • Vermijd dat eventuele voedselresten op de plaat kunnen opdrogen. • Gebruik geen schuurmiddelen, bijtende middelen op chloorbasis, ovenreinigingsprays of metaalsponsjes. • Het is raadzaam de kookplaat regelmatig te behandelen met een speciaal in de handel verkrijgbaar onderhoudsproduct; volg hierbij de aanwijzingen van de fabrikant van het product. BELANGRIJKE OPMERKINGEN • • • • Uittrekbare knoppen (afhankelijk van het model) • • Met een speciaal mechanisme kunnen de knoppen ongeveer 1 cm omhoog worden gezet om de onderliggende zones te kunnen schoonmaken. Zet de knop na het schoonmaken weer in de oorspronkelijke stand. Type: PLEVP 230 V~/400 V 3 N ~ 50 Hz 6, 2 kW 5019 419 01054 Om optimaal van uw nieuwe kookplaat te kunnen profiteren, raden wij u aan alle gebruiksaanwijzingen aandachtig door te lezen en deze te bewaren. OPSPOREN VAN STORINGEN De kookplaat werkt niet: - Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft. - Zet de kookplaat uit en weer aan om te controleren of het probleem verdwenen is. - Controleer of de bedieningsknop niet op de stand “0” staat. Zet de omnipolaire schakelaar enkele minuten op de stand “Off” en vervolgens weer op de stand “On”. De kookplaat gaat niet uit: - koppel de kookplaat los van het elektriciteitsnet door het netsnoer uit de stekker te halen. KLANTENSERVICE Voordat u contact opneemt met de Klantenservice: • Controleren of het niet mogelijk is het probleem zelf te verhelpen aan de hand van punten die beschreven worden in hoofdstuk “Opsporen van storingen”. Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, contact opnemen met de dichtstbijzijnde Klantenservice. Vermeld altijd: • de aard van de storing; • het type en het exacte model van de kookplaat; • het servicenummer (dat is het nummer na het woord Service op het typeplaatje, aan de onderzijde van de kookplaat). Het servicenummer bevindt zich ook op het garantieboekje; • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. Wend u, in het geval dat reparatie noodzakelijk is, tot een erkende After-sales Service (alleen dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd). Het niet naleven van deze instructies kan nadelige Aansluiting op het elektriciteitsnet Opmerking: de geel/groene aarddraad moet op de schroef met het symbool worden aangesloten. • Verwijder de mantel van het netsnoer (G) voor een lengte van ongeveer 70 mm. [. . . ] De kookplaat mag bij zijn plaatsing in het werkblad niet geforceerd worden. De glaskeramische plaat kan hierdoor onder druk komen te staan, wat barsten in de plaat kan veroorzaken (ook na verloop van tijd)!• Als het werkblad van hout is, de bijgeleverde speciale clips en schroeven gebruiken. 1) zoals op de tekening wordt aangegeven en houd u daarbij aan de gespecificeerde afstanden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ETK 6640 IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ETK 6640 IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag