Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETIH 5660 NE/01 GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETIH 5660 NE/01. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ETIH 5660 NE/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETIH 5660 NE/01 te teleladen.


WHIRLPOOL ETIH 5660 NE/01 GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (498 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ETIH 5660 NE/01 INSTRUCTION FOR USE (485 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ETIH 5660 NE/01GEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bevestig de drie schroeven (E) in de gaten (D). • 27 41963004NL. fm Page 28 Wednesday, February 1, 2006 12:22 PM Elektrische aansluiting De elektrische aansluiting moet tot stand gebracht worden voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet. Het apparaat moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd technicus die volledig op de hoogte is van de geldende veiligheids- en installatievoorschriften. De installatie moet in het bijzonder uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in uw woning. [. . . ] Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. EG-conformiteitsverklaring • 2. Producten • • • • • • Deze apparatuur is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC. verwarmen van een ruimte) wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en is mogelijk gevaarlijk. De apparatuur is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: de veiligheidsdoeleinden van de “Laagspanningsrichtlijn” nr. de beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 89/336/EG “Elektromagnetische compatibiliteit”. de vereiste van richtlijn 93/68/EG. 29 41963004NL. fm Page 30 Wednesday, February 1, 2006 12:22 PM Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen • • • • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint. Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in gebruik is en wanneer deze net uitgezet is. Laat reparaties of aanpassingen aan de apparatuur uitsluitend uitvoeren door een gekwalificeerd vakman. Zorg ervoor dat de elektrische bedrading of andere elektrische apparatuur in de buurt van de kookplaat niet in contact komt met hete onderdelen. • Als er vloeistof op het bedieningspaneel wordt gedetecteerd, wordt de kookplaat uitgeschakeld. Neem het bedieningspaneel zorgvuldig af om het opnieuw te kunnen gebruiken. • De kookplaat heeft verwarmingsplaten/kookzones van verschillende afmetingen. Gebruik pannen met een onderkant die even groot is als de doorsnede van de verwarmingsplaat/kookzone. • Schakel de verwarmingsplaten/kookzones niet in wanneer er geen pan op is geplaatst. • Reinig het apparaat nooit met water onder hoge druk of met stoomreinigingsapparatuur. • • • Om onherstelbare schade aan het glaskeramische oppervlak te vermijden mogen niet worden gebruikt: - potten met een niet volledig vlakke onderkant; - metalen potten met geëmailleerde onderkant. - Druk aan het einde van de bereiding op de toets . • • • • Gebruik de kookplaat niet als werkblad of als extra oppervlak. Blijf in de buurt van het apparaat bij het bereiden van voedsel - brandgevaar. Als het oppervlak van het glazen keramiek mocht breken of als er barsten in komen door hardhandige behandeling (vallende voorwerpen enz. ), gebruik de kookplaat dan niet meer en neem onmiddellijk contact op met de klantenservice. Zet geen voedsel dat verpakt is in aluminiumfolie, plastic bakjes of doeken op de hete kookzones. [. . . ] Heeft u bij het drukken op de bedieningsknoppen de instructies in het gedeelte “Gebruik van de kookplaat” in het aparte ”Productinformatieblad” gevolgd?Als er een kookzone is gekozen en een “F” op het display verschijnt, neem dan contact op met de Klantenservice en breng hen op de hoogte van de F op het display. - Met uitzondering van de boodschap "F03" of "ER03" die betrekking heeft op onjuiste reiniging van de kookzone. - Volg, om het probleem op te lossen, de aanwijzingen in het deel “Reiniging en onderhoud van de glaskeramische kookplaat” op. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ETIH 5660 NE/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ETIH 5660 NE/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag