Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETI 6730/1 GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETI 6730/1. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ETI 6730/1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETI 6730/1 te teleladen.


WHIRLPOOL ETI 6730/1 GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7186 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ETI 6730/1GEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Desondanks moeten dragers van PACEMAKERS uit de buurt van dit huishoudelijk apparaat blijven. We kunnen niet garanderen dat alle apparaten (pacemakers) op de markt conform de voorschriften zijn volgens welke deze kookplaat is getest en derhalve kunnen we niet verzekeren dat schadelijke interferenties zonder meer voorkomen worden. Verwerking van de verpakking: de verschillende onderdelen van de verpakking mogen niet in het milieu terechtkomen, maar moeten als afval worden verwerkt in overeenstemming met de voorschriften van de plaatselijke instanties. Deze inductiekookplaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. [. . . ] 8 +2 0 +2 0 490 350 Maten in mm Om een correcte werking van het apparaat te garanderen, moet het op een volmaakt recht oppervlak geïnstalleerd worden. Verwijder het achtergebleven stof van het gat, dit kan namelijk een gevaar vormen voor de werking van het apparaat. Houd u voor de afstand tussen de onderkant van de inductiekookplaat en de kast (of het scheidingspaneel) aan de afmetingen die vermeld zijn op de afbeelding hiernaast. Als er een hoge kast naast de kookplaat geïnstalleerd wordt, dient een afstand van tenminste 100 mm tussen de rand van de plaat en de kast te worden gelaten. Plaats de klemmen (A) in hun behuizing op de lijst van de kookplaat (Afb. Meet het midden van de verticale zijden van het gat voor inbouw van de plaat (Afb. Centreer de beugels (C) op het midden van de verticale zijden en lijn de bovenzijde uit met het oppervlak van de kookplaat (Afb. Bevestig de beugels met de 4 bijgeleverde schroeven (B) in de hiervoor bestemde gaten. Plaats de kookplaat in het gemaakte gat en let erop dat de klemmen (A) in de hiervoor bestemde uitsparingen blokkeren (Afb. 4 Montage van oven onder de kookplaat: • Als de kookplaat boven een (door ons geproduceerde) oven wordt geïnstalleerd, dient u zich ervan te vergewissen dat deze voorzien is van een koelsysteem en dient u de op de afbeelding hiernaast aangegeven afstanden aan te houden. € Er mag niets tussen de kookplaat en de oven zitten (dwarsrails, panelen, steunen etc. Instelbedieningen kookzones en bijbehorende displays De grafische symbolen van het bedieningspaneel zoals geïllustreerd in deze handleiding, kan verschillen van de symbolen op de aangekochte kookplaat. De functies van de toetsen zijn identiek voor alle kookplaten van alle modellen. Inschakeling/uitschakeling kookplaat Om de kookplaat in te schakelen, houdt u de toets circa 2 seconden ingedrukt, tot de displays van de kookzones oplichten. Om de kookplaat uit te schakelen, drukt u op dezelfde toets tot de displays uitgaan. Wanneer de kookplaat eerder gebruikt werd, blijft de restwarmte-indicator “H” actief tot de kookzones zijn afgekoeld. Als binnen de 10 seconden geen enkele functie wordt geselecteerd, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld. Fm Page 29 Wednesday, June 22, 2011 10:26 AM Inschakeling en instelling kookzones Vermogensindicatiedisplay Toets Positie kookzone Toets + Indicatie geselecteerde kookzone Nadat de kookplaat is ingeschakeld en de pan op de gekozen zone is gezet, stelt u het vermogensniveau in met de toets +. Iedere kookzone heeft diverse vermogensniveaus die kunnen worden ingesteld met de toetsen +/- en die gaan van een minimumvermogen van “1”: tot een maximumvermogen van “9”: maximumvermogen. Sommige kookzones hebben een snelkookfunctie (Booster), dit wordt op de display aangegeven met de letter “P”. Snelkookfunctie (Booster) Deze functie is slechts op enkele kookzones aanwezig en maakt het mogelijk het vermogen van de plaat optimaal te benutten (bijvoorbeeld om snel water aan de kook te brengen). Om de functie te activeren drukt u op de toets “+” tot er op de display een “P” wordt weergegeven, of drukt u, na de kookplaat te hebben ingeschakeld, rechtstreeks op de toets “-” die hoort bij de geselecteerde zone. [. . . ] € Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten moet worden gebracht. Afdanken moet plaatsvinden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met de bevoegde plaatselijke dienst, het afvalverzamelpunt. Conformiteitsverklaring • Deze kookplaat is geschikt voor contact met etenswaren, en voldoet aan de verordening(EG) nr. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ETI 6730/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ETI 6730/1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag