Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETI 6646 IN/1 GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETI 6646 IN/1. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ETI 6646 IN/1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETI 6646 IN/1 te teleladen.


WHIRLPOOL ETI 6646 IN/1 GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4438 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ETI 6646 IN/1GEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Waarschuwing: deze kookplaat voldoet aan alle voorschriften betreffende de veiligheid en de elektromagnetische compatibiliteit. Desondanks moeten dragers van PACEMAKERS uit de buurt van dit huishoudelijk apparaat blijven. We kunnen niet garanderen dat alle apparaten (pacemakers) op de markt conform de voorschriften zijn volgens welke deze kookplaat is getest en derhalve kunnen we niet verzekeren dat schadelijke interferenties zonder meer voorkomen worden 2. Verwerking van de verpakking: de verschillende onderdelen van de verpakking mogen niet in het milieu terechtkomen, maar moeten als afval worden verwerkt in overeenstemming met de voorschriften van de plaatselijke instanties. [. . . ] Sluit het deksel (C) en schroef het vast op het klemmenblok met de verwijderde schroef - punt (1). Bij elke aansluiting op de netvoeding voert de kookplaat gedurende enkele seconden een automatische controle uit. 400V 3N ~ 230V ~ 230-240V~ALLEEN VOOR AU 230V~ALLEEN VOOR UK 230V 230V 230V 230V 400V 2N ~ 230V 3~ ALLEEN VOOR BELGIË 400V 2N~ ALLEEN VOOR NL 230V 230V A 230V 230V B C 26 230V 230V 230V Installatie en bevestiging Het met de installatie belaste personeel zal aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die voortvloeit uit een niet-correcte installatie. Om een correcte werking van het apparaat te garanderen, moet het op een volmaakt recht oppervlak geïnstalleerd worden. Verwijder eventueel zaagsel van het gat, dit kan namelijk een gevaar vormen voor de werking van het apparaat. 8 +2 0 490 560 490 0 750 Neem voor verzonken montage of voor installatie op een marmeren werkblad contact op met de klantenservice voor de installatieset en de benodigde informatie. Om een correcte werking van het apparaat te garanderen, moet het op een volmaakt recht oppervlak geïnstalleerd worden. Verwijder het achtergebleven stof van het gat, dit kan namelijk een gevaar vormen voor de werking van het apparaat. Houd u voor de afstand tussen de onderkant van de inductiekookplaat en de kast (of het scheidingspaneel) aan de afmetingen die vermeld zijn op de afbeelding hiernaast. Als er een hoge kast naast de kookplaat geïnstalleerd wordt, dient een afstand van tenminste 100 mm tussen de rand van de plaat en de kast te worden gelaten. Plaats de klemmen (A) in hun behuizing op de lijst van de kookplaat (afb. Meet het midden van de verticale zijden van het gat voor inbouw van de plaat (afb. Centreer de beugels (C) op het midden van de verticale zijden en lijn de bovenzijde uit met het oppervlak van de kookplaat (afb. Bevestig de beugels met de 4 bijgeleverde schroeven (B) in de hiervoor bestemde gaten. Plaats de kookplaat in het gemaakte gat en let erop dat de klemmen (A) in de hiervoor bestemde uitsparingen blokkeren (afb. 4 Montage van oven onder de kookplaat: • Als de kookplaat boven een (door ons geproduceerde) oven wordt geïnstalleerd, dient u zich ervan te vergewissen dat deze voorzien is van een koelsysteem en dient u de op de afbeelding hiernaast aangegeven afstanden aan te houden. € Er mag niets tussen de kookplaat en de oven zitten (dwarsrails, panelen, steunen etc. Instelbedieningen kookzones en bijbehorende displays Inschakeling/uitschakeling kookplaat Om de kookplaat in te schakelen houdt u de toets circa 2 seconden ingedrukt, tot de displays van de kookzones oplichten. Om de kookplaat uit te schakelen, drukt u op dezelfde toets tot de displays uitgaan. Wanneer de kookplaat eerder gebruikt werd, blijft de restwarmte-indicator “H” actief tot de kookzones zijn afgekoeld. Als er binnen 10 seconden na het inschakelen van de kookplaat geen enkele functie wordt geselecteerd, zal de plaat automatisch worden uitgeschakeld. 28 Inschakeling en instelling kookzones Vermogensindicatiedisplay Toets Positie kookzone Toets + Indicatie geselecteerde kookzone Nadat de kookplaat is ingeschakeld en de pan op de gekozen zone is gezet, stelt u het vermogensniveau in met de toets +. [. . . ] Typeplaatje product MODEL CODE IDENTIFICATIENUMMER MERK TIPS VOOR DE GEBRUIKER Energiebesparing Om de beste resultaten te verkrijgen adviseren wij het volgende: • Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van de kookzone. € Zet de pan altijd in het midden van de op de kookplaat getekende kookzone. € Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten moet worden gebracht. Afdanken moet plaatsvinden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ETI 6646 IN/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ETI 6646 IN/1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag