Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETI 1640 IN GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETI 1640 IN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ETI 1640 IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ETI 1640 IN te teleladen.


WHIRLPOOL ETI 1640 IN GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1912 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ETI 1640 INGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, is er een omnipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm tussen de contacten nodig. - Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige stekkers of verlengsnoeren. - Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. - Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. [. . . ] Verzeker u ervan dat de spanning die vermeld is op het typeplaatje op de bodem van het apparaat overeenkomt met de netspanning in de woning waar het apparaat geïnstalleerd zal worden. WAARSCHUWING - - Aansluiting op het klemmenblok Gebruik voor de elektrische aansluiting een kabel van het type H05RR-F zoals aangegeven is in onderstaande tabel. Geleiders 230 V ~ 230-240 V ~ + 230 V 3 ~ + 400 V 3N ~ + 400 V 2N ~ + Aantal x afmeting 3 x 4 mm2 3 x 4 mm2 (alleen Australië) 4 x 1, 5 mm2 400 V 3N ~ 230 V ~ 230-240 V ~ (alleen Australië) 230 V ~ (alleen VK) 230 V 230 V 230 V 230 V 5 x 1, 5 mm2 4 x 1, 5 mm2 A B C 400 V 2N ~ 230 V 3 ~ (alleen België) 400 V 2N ~ (alleen Nederland) 230 V 230 V Belangrijk: - Laat de tijdelijke metalen verbindingsdraden tussen de schroeven van het klemmenblok L1-L2 en N1-N2 zitten of verwijder ze volgens het aansluitdiagram (zie de afbeelding). - Als de kabel is bijgeleverd, de aanwijzingen voor de aansluiting, die bij de kabel zitten, raadplegen. - Zorg ervoor dat alle zes de schroeven van het klemmenblok aangedraaid worden na het aansluiten van de kabels. Voorbeeld van een aanwezige verbindingsdraad (links) of een verwijderde verbindingsdraad (rechts). Zie het aansluitdiagram voor details (de verbindingsdraden kunnen tussen L1-L2 en tussen N1-N2 geplaatst zijn). NL32 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V Sluit de geel/groene aardleiding aan op de klem met het symbool . Verwijder het deksel van het klemmenblok (A) door de schroef los te draaien en steek het deksel in het scharnier (B) van het klemmenblok. Steek het netsnoer daarna in de kabelklem en sluit de draden op het klemmenblok aan volgens het aansluitschema naast het klemmenblok. Sluit het deksel (C) en schroef het vast op het klemmenblok met de verwijderde schroef. Bij elke aansluiting op de netvoeding voert de kookplaat gedurende enkele seconden een automatische controle uit. Zie de instructies op het netsnoer als de kookplaat al van een netsnoer voorzien is. Breng de aansluiting op het net tot stand via een meerpolige schakelaar met een afstand tussen de contacten van minimaal 3 mm. GEBRUIKSAANWIJZING Beschrijving van het bedieningspaneel Bedieningspaneel Inschakeling/uitschakeling Timer Blokkeren van het bedieningspaneel Toets automatische functie/Ecobooster Instelbedieningen kookzones en bijbehorende displays Aan- en uitzetten van de kookplaat Om de kookplaat in te schakelen houdt u de toets circa 2 seconden ingedrukt, tot de displays van de kookzones oplichten. Om de kookplaat uit te schakelen, drukt u op dezelfde toets tot de displays uitgaan Alle kookzones worden uitgeschakeld. Wanneer de kookplaat eerder gebruikt is, blijft de restwarmte-indicator “H” actief tot de kookzones zijn afgekoeld. Selecteer de kookzone waarvoor u de timer wilt instellen (rechts onder de indicator van het vermogensniveau op het display verschijnt een lichtpuntje), druk op de knop met het kloksymbool en stel vervolgens de gewenste tijd in met de toetsen “+” en “-” van de timerfunctie (zie de afbeelding). Enkele seconden nadat de knop voor het laatst is ingedrukt, begint de timer af te tellen (er gaat een lichtpuntje branden naast de zone waarvoor de timer is ingeschakeld). Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld. NL33 Om de timer te deactiveren, drukt u op de toets “-” tot het display “0:0” aangeeft of drukt u gedurende 3 sec. Om de timer voor een andere zone in te stellen, bovenstaande punten herhalen. Op het display van de timer wordt altijd de tijd van de gekozen zone weergegeven of de kortste tijd. Om de instelling van de timer te veranderen of om de timer uit te schakelen moet de bijbehorende zonekeuzetoets worden ingedrukt. Waarschuwingen van het bedieningspaneel Restwarmte-indicator. Als deze signalering voor de zone wordt gegeven is het bijvoorbeeld mogelijk een gerecht warm te houden of boter te laten smelten Wanneer de kookzone afkoelt, gaat het display uit. Als de pan niet geschikt is voor uw inductiekookplaat, verkeerd geplaatst is of niet de juiste afmeting heeft, verschijnt de indicatie “geen pan” op het display (afbeelding hiernaast). [. . . ] De reserveonderdelen blijven nog 10 jaar lang verkrijgbaar. NL36 VERMOGENSTABELLEN Vermogensniveau Soort bereiding Gebruik van het niveau (de indicatie hangt af van de ervaring en de bereidingsgewoonten) Ideaal om in korte tijd de temperatuur van het voedsel te verhogen tot het kookpunt, in het geval van water, of snel kookvocht te verwarmen Ideaal om aan te braden, een bereiding te starten, diepvriespoducten te bakken, water snel aan de kook te brengen Max. vermogen Boost 8-9 7-8 Snel verwarmen Bakken - koken Hoog vermogen 6-7 4-5 Gemiddeld vermogen 3-4 2-3 1-2 1 Vermogen nul Aanbraden - fruiten - koken Ideaal om te fruiten, vocht aan de kook te houden, koken en grillen (gedurende korte tijd, 5-10 minuten). - grillen Aanbraden - koken - laten sudderen - fruiten - grillen Koken - laten sudderen fruiten - grillen Koken - laten pruttelen inkoken - smeuïg maken Ideaal om te fruiten, vocht zachtjes aan de kook te houden, koken en grillen (gedurende gemiddelde tijd, 10-20 minuten), accessoires voor te verwarmen. Ideaal om te laden sudderen, vocht heel zachtjes aan de kook te houden, koken (gedurende lange tijd). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ETI 1640 IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ETI 1640 IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag