Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EMZD 5460/01 BR PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EMZD 5460/01 BR. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL EMZD 5460/01 BR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EMZD 5460/01 BR te teleladen.


WHIRLPOOL EMZD 5460/01 BR PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (666 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL EMZD 5460/01 BR PROGRAM CHART (666 ko)
   WHIRLPOOL EMZD 5460/01 BR INSTRUCTION FOR USE (484 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL EMZD 5460/01 BRPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Draai knop 3: de ingestelde temperatuur of de grillstand zullen op het display knipperen. Druk op toets 2 om te bevestigen of wacht 10 seconden om de waarde automatisch te laten accepteren. De oven start: de lampjes zullen achtereenvolgens oplichten op het display en laten de toenamen van de temperatuur zien op de schaalverderling °C-----. N. B. : de oven zal 10 seconden nadat de functie is ingesteld, starten: dit wil niet zeggen dat de temperatuur of de grillstand niet meer kunnen worden geselecteerd of gewijzigd. [. . . ] Als u toets 2 5 seconden omlaag houdt, wordt het geluidssignaal dat bij de bediening van de knoppen en toetsen behoort, uitgeschakeld. Het geluidssignaal wordt weer vrijgegeven door toets 2 5 seconden ingedrukt te houden. Uit veiligheidsoverwegingen zal de oven na 5 uur ononderbroken te hebben gewerkt, automatisch uitgeschakeld worden (behalve de ovenverlichting en de MLTF-functies). 5019 610 54171/A (Als u deze functie gebruikt, kan de oven geprogrammeerd worden voor inschakeling op een bepaald tijdstip en automatische uitschakeling op een ander instelbaar tijdstip). Bijvoorbeeld: als het 9:00 is, kan de oven 45 minuten ingeschakeld worden, zodanig dat hij uitgeschakeld wordt om 12:30; de maximaal te programmeren tijd bedraagt 23 uur en 59 minuten). Nadat u een functie en een temperatuur of grilstand heeft ingesteld: 1. Druk op toets 2 totdat het display een knipperende weergeeft naast het symbool en “0:00” verschijnt. Stel de bereidingstijd in door knop 3 te draaien: het display geeft de ingestelde tijd (knipperend) weer (b. v. : 45 minuten). Druk op toets 2 om de instelling te bevestigen: het lampje zal knipperen naast het symbool en op het display verschijnt de tijd van de dag (b. v. : 9:00 + 45 minuten = 9:45). Stel de tijd in waarop de oven moet worden uitgeschakeld, door te draaien aan knop 3 (b. v. : 12:30). Druk op toets 2 totdat de tijd van de dag weer verschijnt (in dit voorbeeld 9:00), of wacht 30 seconden om de waarde automatisch te laten accepteren. De oven zal ingeschakeld worden op de tijd die is ingesteld voor uitschakeling, minus de bereidingtijd: (in dit voorbeeld: 11. 45). Het display geeft de knipperende lampjes weer naast de symbolen samen met de tijd van de dag. • Om na te gaan welke temperatuur of grillstand zijn ingesteld, dient knop 3 één klik te worden gedraaid. • Om de bereidingstijd (45 minuten) en de uitschakeltijd (12:30) na te gaan, drukt u op toets 2. • Wanneer de oven ingeschakeld wordt: de lampjes en de ingestelde bereidingstijd verschijnt. worden weergegeven op het display naast de symbolen DE TIJD VOOR AFLOOP VAN DE BEREIDINGSTIJD INSTELLEN Na instelling van een functie, temperatuur, bereidingstijd of uitschakeltijd: Als u de speciale functie “Bruinen” wilt selecteren : 1. Druk op toets 2 totdat het display het knipperende lampje weergeeft naast het symbool en “0” verschijnt. Druk tweemaal op toets 2 of wacht 30 seconden om de waarde automatisch te laten accepteren. Wanneer het voedsel gaar is: Er klinkt een geluidssignaal, op het display verschijnt de melding “ ” en de oven schakelt automatisch uit. • Druk op toets 2 om het geluidssignaal te stoppen en het licht uit te zetten. [. . . ] Druk op toets 2 of wacht 30 seconden om de waarde automatisch te laten accepteren. Wanneer de ingestelde tijd verstreken is: • Er klinkt een geluidssignaal en op het display verschijnt “ ”. Het display geeft de tijd van de dag weer. SPECIALE FUNCTIE • Bruinen Met deze functie kan het voedsel van een bruin korstje worden voorzien terwijl het bereid wordt. • Functie Warmhouden Met deze functie blijft de tempertuur in de oven aan het einde van de bereiding gehandhaafd op 60°C, gedurende maximaal 5 uur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL EMZD 5460/01 BR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL EMZD 5460/01 BR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag