Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EMWD 6622 WS GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EMWD 6622 WS. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL EMWD 6622 WS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EMWD 6622 WS te teleladen.


WHIRLPOOL EMWD 6622 WS GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1853 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL EMWD 6622 WSGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Haal de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek. GEBRUIK HET APPARAAT NIET als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Hierdoor kunnen elektrische schokken, brand of andere ongevallen worden veroorzaakt. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard. [. . . ] ZORG ERVOOR DAT VOEDSEL EN KOOKGEREI niet in aanraking komen met de binnenkant van de oven. Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen. ALS EEN METAALHOUDEND ACCESSOIRE in aanraking komt met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen. CONTROLEER ALTIJD of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilen. (De oven is in “stand by”-modus als de 24-uursklok wordt weergegeven of - als de klok niet is ingesteld - als het display leeg is). DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN bijvoorbeeld om er voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. DOOR DE DEUR TE OPENEN kan zonder schadelijke gevolgen voor de oven, de afkoelprocedure worden onderbroken. DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN OM DE BEREIDING TE ONDERBREKEN: DE BEREIDING KAN WORDEN ONDERBROKEN om het voedsel te controleren, om te draaien of door te roeren, door de deur te openen. WANNEER U NIET VERDER WILT GAAN: HAAL HET VOEDSEL UIT DE OVEN, sluit de deur en druk op de stoptoets. ER KLINKT GEDURENDE 10 MINUTEN om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. OPMERKING: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is. 30 KOOKWEKKER GEBRUIK DEZE FUNCTIE als u een kookwekker nodig hebt om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren of voor het laten rijzen van deeg. WANNEER DE INGESTELDE TIJD VERSTREKEN IS , hoort u een geluidssignaal. n L KLOK q e t w r q w e r t HET DISPLAY IS LEEG WANNEER HET APPARAAT VOOR HET EERST WORDT AANGESLOTEN , en na een stroomstoring. Indien de klok niet wordt ingesteld, blijft het display leeg totdat de kooktijd wordt ingesteld. ALS U DE KLOK VAN HET DISPLAY WENST TE VERWIJDEREN als deze eenmaal is ingesteld, dan drukt u opnieuw 3 seconden op de kloktoets en vervolgens op de stoptoets. vOOR HET OPNIEUW INSTELLEN VAN DE KLOK volgt u bovengenoemde procedure. 31 BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON GEBRUIK DEZE FUNCTIE voor normale bereiding en opwarmen van bijvoorbeeld groente, vis, aardappelen en vlees. ALS HET KOOKPROCES EENMAAL GESTART IS: Kunt u de kooktijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. U kunt de bereidingstijd ook verlengen of verkorten door de instelknop te draaien. N L e HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE VERMOGEN AANBEVOLEN GEBRUIK: VERWARMEN VAN DRANKEN, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. [. . . ] ALS DE OVEN niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden. Die het bedieningspaneel en het oppervlak van de binnenen buitenkant van de oven kunnen beschadigen. Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel of een tissue met een spray die geschikt is voor het schoonmaken van glas. VERWIJDER REGELMATIG, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van de magnetron goed schoon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL EMWD 6622 WS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL EMWD 6622 WS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag