Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EMCCD 6622 ALU GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EMCCD 6622 ALU. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL EMCCD 6622 ALU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EMCCD 6622 ALU te teleladen.


WHIRLPOOL EMCCD 6622 ALU GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2332 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL EMCCD 6622 ALU INSTRUCTION FOR USE (793 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL EMCCD 6622 ALUGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zum Reinigen benutzen, die die Bedienblende und die Innenund Außenwände beschädigen können. WENDEN SIE SICH FÜR WEITERE INFORMATIONEN hinsichtlich Entsorgung, Wiederverwertung und Recycling des Gerätes an die zuständigen lokalen Behörden, an die städtische Müllabfuhr oder an Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Haal de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek. GEBRUIK HET APPARAAT NIET als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. [. . . ] (De oven is in “stand by”-modus als de 24-uursklok wordt weergegeven of - als de klok niet is ingesteld - als het display leeg is). DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN BIJVOORBEELD OM ER VOEDSEL IN TE ZETTEN, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. DOOR DE DEUR TE OPENEN kan zonder schadelijke gevolgen voor de oven, de afkoelprocedure worden onderbroken. DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN OM DE BEREIDING TE ONDERBREKEN: DE BEREIDING KAN WORDEN ONDERBROKEN om het voedsel te controleren, om te draaien of door te roeren, door de deur te openen. WANNEER U NIET VERDER WILT GAAN: HAAL HET VOEDSEL UIT DE OVEN, sluit de deur en druk op de stoptoets. ER KLINKT GEDURENDE 10 MINUTEN om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. OPMERKING: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is. 36 KOOKWEKKER GEBRUIK DEZE FUNCTIE als u een kookwekker nodig hebt om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren of voor het laten rijzen van deeg. WANNEER DE INGESTELDE TIJD VERSTREKEN IS , hoort u een geluidssignaal. n L KLOK q e t w r q w e r t HET DISPLAY IS LEEG WANNEER HET APPARAAT VOOR HET EERST WORDT AANGESLOTEN , en na een stroomstoring. Indien de klok niet wordt ingesteld, blijft het display leeg totdat de kooktijd wordt ingesteld. ALS U DE KLOK VAN HET DISPLAY WENST TE VERWIJDEREN als deze eenmaal is ingesteld, dan drukt u opnieuw 3 seconden op de kloktoets en vervolgens op de stoptoets. vOOR HET OPNIEUW INSTELLEN VAN DE KLOK volgt u bovengenoemde procedure. 37 BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON GEBRUIK DEZE FUNCTIE voor normale bereiding en opwarmen van bijvoorbeeld groente, vis, aardappelen en vlees. N L e ALS HET KOOKPROCES EENMAAL GESTART IS: Kunt u de kooktijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. ook het vermogen kan worden gewijzigd , door op de vermogentoets te drukken. Druk meerdere keren op de vermogentoets om het vermogen te veranderen. HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE VERMOGEN Snel (750 W) AANBEVOLEN GEBRUIK: VERWARMEN VAN DRANKEN, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen. VOORZICHTIG BEREIDEN van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles. 500 W 350 W 160 W 0W 38 SNELLE START GEBRUIK DEZE FUNCTIE voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat, zoals heldere soepen, koffie of thee. DEZE FUNCTIE START AUTOMATISCH met maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. [. . . ] N L 45 MILIEUTIPS DE VERPAKKING kan volledig worden gerecycled, zoals wordt aangegeven door het recyclingsymbool. voor het afdanken dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product. HET SYMBOOL op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL EMCCD 6622 ALU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL EMCCD 6622 ALU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag