Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EKIO 7640 IN GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EKIO 7640 IN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL EKIO 7640 IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EKIO 7640 IN te teleladen.


WHIRLPOOL EKIO 7640 IN GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (960 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL EKIO 7640 IN INSTRUCTION FOR USE (955 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL EKIO 7640 INGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. - Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een onjuiste instelling van de bedieningsknoppen. - Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. [. . . ] Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten moet worden gebracht. Energiebesparing Om de beste resultaten te verkrijgen adviseren wij het volgende: • Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van de kookzone. • Zet de pan altijd in het midden van de op de kookplaat getekende kookzone. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Dit apparaat, bedoeld om in contact te komen met levensmiddelen, voldoet aan het reglement ( ) n. 1935/2004 en is ontworpen, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn“ 2006/95/EG (die de richtlijn 73/2 3/EG en latere amendementen vervangt), beveiligingsvereisten van de Richtlijn “Elektromagnetische compatibiliteit“ 2004/108/EG. VOORDAT U DE KOOKPLAAT IN GEBRUIK NEEMT BELANGRIJK: als de pannen niet de vereiste afmetingen hebben, zullen de kookzones niet werken. Gebruik alleen pannen met het symbool “INDUCTION SYSTEM“ (afbeelding hiernaast). Voordat u de kookplaat inschakelt, eerst de pan op de gewenste kookzone zetten. REEDS AANWEZIGE PANNEN OK NEE Om te controleren of de pan geschikt is voor de kookplaat kunt u een magneet gebruiken: pannen die niet worden aangetrokken door de magneet, zijn niet geschikt. - Controleer of de bodem van de pannen niet ruw is en zo krassen in het oppervlak van de kookplaat zou kunnen maken. - Zet nooit warme pannen en koekenpannen op het bedieningspaneel van de plaat. Dit zou hierdoor schade kunnen oplopen. NL23 AANBEVOLEN DIAMETER PANBODEM Ø XL 28 cm 17 cm Ø 28 cm M Ø 18 cm 12 cm Ø 18 cm Ø L 21 cm 15 cm Ø 21 cm S Ø 14, 5 cm 16 cm 10 cm Ø 14, 5 cm 16 cm Max. Min. Ø 12 cm 18 x 23 cm 18 cm 23 cm INSTALLATIE Controleer na het uitpakken van het apparaat of het tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen en neem, in geval van problemen, contact op met de leverancier of de Klantenservice. VOORBEREIDING VAN HET MEUBEL VOOR INBOUW WAARSCHUWING • • • - Het onderste gedeelte van het apparaat mag na installatie niet toegankelijk zijn. Als er onder de kookplaat een oven geïnstalleerd wordt, geen scheidingspaneel monteren. Voor een correcte werking van het apparaat mag de minimaal vereiste opening tussen werkblad en bovenkant van het meubel (min. Als er een oven onder de kookplaat geïnstalleerd wordt, controleer dan of de oven voorzien is van een koelsysteem. Gebruik, om de kookplaat uit het werkblad te verwijderen, een schroevendraaier (niet bijgeleverd) om de veren aan de onderkant van het apparaat te ontgrendelen. ELEKTRISCHE AANSLUITING Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet. Het apparaat moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd technicus die volledig op de hoogte is van de geldende veiligheids- en installatievoorschriften. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel bij personen of dieren of schade aan voorwerpen die het gevolg is van het niet naleven van de voorschriften uit dit hoofdstuk. Verzeker u ervan dat de spanning die vermeld is op het typeplaatje op de bodem van het apparaat overeenkomt met de netspanning in de woning waar het apparaat geïnstalleerd zal worden. WAARSCHUWING - - NL24 ELEKTRISCHE AANSLUITING Belangrijk!• De elektrische aansluiting van de kookplaat moet tot stand gebracht worden voordat u de oven aansluit op het elektriciteitsnet. • Zie voor de elektrische aansluiting uitsluitend de instructies in de volgende paragraaf; kijk niet naar de aansluitingen die op de onderkant van de kookplaat staan vermeld. Aansluiting van de oven WAARSCHUWING Sluit de oven niet op de netvoeding aan voordat u klaar bent met het aansluiten van de kookplaat. • Controleer voordat u de oven op de netvoeding aansluit of het model van de kookplaat vermeld staat op het bijgeleverde combinatieschema kookplaat/ oven. • Sluit de connectors van de kookplaat (E) aan op de connectors van de oven (D), waarbij de kleuren en de uitlijning van de geleiders van de behuizing, die zichtbaar zijn bovenop de connectors, met elkaar overeen moeten komen. • Breng de verbinding tot stand door de connectors helemaal naar binnen duwen, ervoor zorgend dat het lipje op zijn plaats klikt. [. . . ] Doe het volgende om deze weer in te schakelen: zet een geschikte pan voor inductiekookzones op de gewenste kookzone (raadpleeg de paragraaf “Alvorens de kookplaat te gebruiken”), draai de knop op “0” en vervolgens op het gewenste vermogensniveau. Als alle knoppen op stand “0” staan (ofwel op de lijn “____”) is het werkingslampje van de kookplaat uitgeschakeld. REINIGING Gebruik nooit een stoomreiniger. Controleer voordat u gaat schoonmaken of de kookzones uitgeschakeld zijn en dat de restwarmteindicator (“H“) niet wordt weergegeven. • Na elk gebruik de kookplaat af laten koelen en schoonmaken om aangekoekt vuil en vlekken van gemorst voedsel te te verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL EKIO 7640 IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL EKIO 7640 IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag