Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EKI 7640/IN GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EKI 7640/IN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL EKI 7640/IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EKI 7640/IN te teleladen.


WHIRLPOOL EKI 7640/IN GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1205 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL EKI 7640/IN INSTRUCTION FOR USE (1209 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL EKI 7640/INGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze kookplaat voldoet aan alle voorschriften betreffende de veiligheid en de elektromagnetische compatibiliteit. Desondanks moeten dragers van PACEMAKERS uit de buurt van dit huishoudelijk apparaat blijven. Wij kunnen niet garanderen dat alle apparaten (pacemakers) op de markt conform de voorschriften zijn volgens welke deze kookplaat is getest en derhalve kunnen wij niet verzekeren dat schadelijke interferenties zonder meer voorkomen worden. Verwerking van de verpakking: De verschillende onderdelen van de verpakking mogen niet terechtkomen in het milieu, maar moeten als afval verwerkt worden volgens de plaatselijke voorschriften. [. . . ] • Controleer voordat u de oven op de netvoeding aansluit of het model van de kookplaat vermeld staat op het bijgeleverde combinatieschema kookplaat/oven. • Sluit de connectors van de kookplaat (E) aan op de connectors van de oven (D), waarbij de kleuren en de uitlijning van de geleiders van de behuizing, die zichtbaar zijn bovenop de connectors, met elkaar overeen moeten komen. • Breng de verbinding tot stand door de connectors helemaal naar binnen duwen, ervoor zorgend dat het lipje op zijn plaats klikt. • Draai de moer van de aardschroef (K) op de bovenste behuizing van de oven los en steek de geen/ groene aardkabel erin, terwijl u de sluitring op zijn plaats laat. Draai de moer weer op de schroef en draai hem zo ver mogelijk vast. Aansluiting van de kabel op het klemmenblok 1. Draai de schroeven van het klemmenblok los en verwijder de tijdelijke verbindingsdraden. 2. Sluit de draden op het klemmenblok aan zoals aangegeven in onderstaand aansluitschema. Legenda: R = bruin S = bruin E = geel/groen N = blauw N = blauw • Groepeer de eerder aangesloten kabels weer en dek ze af met het metalen deksel (F). • Draai de twee schroeven (G) vast om het bij de oven geleverde metalen deksel vast te zetten. 3. Bevestig het snoer met de kabelklem in overeenstemming met de zwarte beschermende huls. 21 Installatie en bevestiging WAARSCHUWING De installateur is verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel die voortvloeit uit een niet-correcte installatie. Om een correcte werking van het apparaat te garanderen, moet het op een volmaakt recht oppervlak geïnstalleerd worden. Zie onderstaande afbeelding voor de afmetingen van het gat. Maten in mm 580 510 +1 0 770 510 +1 0 483 553 min. straal 6, 5 +2 0 490 560 490 750 Neem voor verzonken montage of voor installatie op een marmeren werkblad contact op met de klantenservice voor de installatieset en de benodigde informatie. Om een correcte werking van het apparaat te garanderen, moet het op een volmaakt recht oppervlak geïnstalleerd worden. Zaag indien nodig het werkblad en de kast op maat. Verwijder het achtergebleven stof van het gat, dit kan namelijk een gevaar vormen voor de werking van het apparaat. Als er een hoge kast naast de kookplaat geïnstalleerd wordt, dient een afstand van tenminste 100 mm tussen de rand van de plaat en de kast te worden gelaten. Montage 1. Plaats de klemmen (A) in hun behuizing op de lijst van de kookplaat (Afb. Meet het midden van de verticale zijden van het gat voor inbouw van de plaat (Afb. Centreer de beugels (C) op het midden van de verticale zijden en lijn de bovenzijde uit met het oppervlak van de kookplaat (Afb. Bevestig de beugels met de 4 bijgeleverde schroeven (B) in de hiervoor bestemde gaten. Plaats de kookplaat in het gemaakte gat en let erop dat de klemmen (A) in de hiervoor bestemde uitsparingen blokkeren (Afb. 4 Montage van oven onder de kookplaat: • Als de kookplaat wordt geïnstalleerd boven de (door ons geproduceerde) oven, dient u zich ervan te vergewissen dat deze voorzien is van een koelsysteem en dient u de op afbeelding hiernaast aangegeven afstanden aan te houden. • Er mag niets tussen de kookplaat en de oven zitten (dwarsrails, panelen, steunen etc. ). 5 mm Bescherming AMH122 Dit accessoire, code 481931018436 kunt u bestellen bij de klantenservice. GEBRUIKSAANWIJZING Bedieningspaneel Positie kookzone Indicatielampje werking kookplaat Niveauselector Inschakeling en instelling kookzones Nadat de pan op de gekozen zone is gezet, stelt u het vermogensniveau in door de knop in wijzerzin te draaien. [. . . ] • Maak het oppervlak van de kookplaat na het schoonmaken goed droog. • Controleer of de knop in de juiste stand staat: de stand “0” en de niveaus aangeduid op de knop met de volle lijn leveren geen vermogen aan de zones • Als er geen pan op de kookzone wordt gezet of als de gebruikte pan niet geschikt is voor inductiekookplaten, dan wordt de geselecteerde zone na één minuut uitgeschakeld. Doe het volgende om deze weer in te schakelen: zet een geschikte pan voor inductiekookzones op de gewenste kookzone (raadpleeg de paragraaf “Alvorens de kookplaat te gebruiken”), draai de knop op “0” en vervolgens op het gewenste vermogensniveau. • Indien de interne temperatuur van de elektronische delen te hoog is, wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL EKI 7640/IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL EKI 7640/IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag