Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EKI 6640/IN GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EKI 6640/IN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL EKI 6640/IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EKI 6640/IN te teleladen.


WHIRLPOOL EKI 6640/IN GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (498 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL EKI 6640/IN INSTALLATIE (885 ko)
   WHIRLPOOL EKI 6640/IN INSTALLATION (883 ko)
   WHIRLPOOL EKI 6640/IN PROGRAM CHART (83 ko)
   WHIRLPOOL EKI 6640/IN INSTRUCTION FOR USE (496 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL EKI 6640/INGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze kookplaat voldoet aan alle voorschriften betreffende de veiligheid en de elektromagnetische compatibiliteit. Desondanks moeten dragers van PACEMAKERS uit de buurt van dit huishoudelijk apparaat blijven. We kunnen niet garanderen dat alle apparaten (pacemakers) op de markt conform de voorschriften zijn volgens welke deze kookplaat is getest en derhalve kunnen we niet verzekeren dat schadelijke interferenties zonder meer voorkomen worden. Verwerking van de verpakking: de verschillende onderdelen van de verpakking mogen niet in het milieu terechtkomen, maar moeten als afval worden verwerkt in overeenstemming met de voorschriften van de plaatselijke instanties. [. . . ] De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor letsel aan personen of dieren of schade aan voorwerpen die het gevolg is van het niet naleven van de voorschriften uit dit hoofdstuk. Aansluiting van de oven WAARSCHUWING Sluit de oven niet op de netvoeding aan voordat u klaar bent met het aansluiten van de kookplaat Sluit de connectors van de kookplaat A en B aan op de oven zoals aangegeven op de afbeelding Draai de aardingsschroef C op de oven los zoals aangegeven op de afbeelding Steek het geelgroene aardingssnoer daarin Draai de aardingsschroef C weer vast. 1. 4. ELEKTRISCHE AANSLUITING Belangrijk! • De elektrische aansluiting van de kookplaat moet tot stand gebracht worden voordat u de oven aansluit op het elektriciteitsnet. • De elektrische aansluiting moet conform de richtlijnen van het plaatselijke energiebedrijf worden uitgevoerd. • De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. 23 41901112NL. fm Page 24 Thursday, August 21, 2008 12:51 PM Installatie en bevestiging WAARSCHUWING Het met de installatie belaste personeel zal aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die voortvloeit uit een niet-correcte installatie. Om een correcte werking van het apparaat te garanderen, moet het op een volmaakt recht oppervlak geïnstalleerd worden. Zie onderstaande afbeelding voor de afmetingen van het gat. Maten in mm 580 De dikte van het werkblad moet tussen de 20-50 mm liggen. Verwijder eventueel zaagsel van het gat, dit kan namelijk een gevaar vormen voor de werking van het apparaat. 770 510 +1 0 510 +1 0 483 553 min. 8 +2 0 490 560 490 +2 0 750 Neem voor verzonken montage of voor installatie op een marmeren werkblad contact op met de klantenservice voor de installatieset en de benodigde informatie. Om een correcte werking van het apparaat te garanderen, moet het op een volmaakt recht oppervlak geïnstalleerd worden. Zaag indien nodig het werkblad en de kast op maat. Verwijder het achtergebleven stof van het gat, dit kan namelijk een gevaar vormen voor de werking van het apparaat. Als er een hoge kast naast de kookplaat geïnstalleerd wordt, dient een afstand van tenminste 100 mm tussen de rand van de plaat en de kast te worden gelaten. Montage 1. Plaats de klemmen (A) in hun behuizing op de lijst van de kookplaat (afb. Meet het midden van de verticale zijden van het gat voor inbouw van de plaat (afb. Centreer de beugels (C) op het midden van de verticale zijden en lijn de bovenzijde uit met het oppervlak van de kookplaat (afb. Bevestig de beugels met de 4 bijgeleverde schroeven (B) in de hiervoor bestemde gaten. Plaats de kookplaat in het gemaakte gat en let erop dat de klemmen (A) in de hiervoor bestemde uitsparingen blokkeren (afb. 2 24 41901112NL. fm Page 25 Thursday, August 21, 2008 12:51 PM A afb. 4 Montage van oven onder de kookplaat: • Als de kookplaat wordt geïnstalleerd boven de (door ons geproduceerde) oven, dient u zich ervan te vergewissen dat deze voorzien is van een koelsysteem en dient u de op afbeelding hiernaast aangegeven afstanden aan te houden. • Er mag niets tussen de kookplaat en de oven zitten (dwarsrails, panelen, steunen etc. ). 5 mm ACCESSOIRE Kinderbescherming AMH 122 Dit accessoire, code 481931018436 kunt u bestellen bij de klantenservice. GEBRUIKSAANWIJZINGEN Bedieningspaneel Positie kookzone Indicatielampje werking kookplaat Niveauselector Inschakeling en instelling kookzones Nadat de pan op de gekozen zone is gezet, stelt u het vermogensniveau in door de knop in wijzerzin te draaien. Iedere kookzone heeft diverse vermogensniveaus die gaan van “1” (minimumvermogen) tot “9” (maximumvermogen) terwijl slechts enkele zones ook het niveau “P” (Booster) hebben. [. . . ] • Indien de interne temperatuur van de elektronische delen te hoog is, schakelt de kookplaat automatisch uit. Wacht vervolgens tot de kookplaat afkoelt alvorens hem weer in gebruik te nemen. Om het gebruik te hervatten, draait u de knop naar de stand “0” en vervolgens tot het gewenste vermogensniveau WAARSCHUWING!Als het niet mogelijk is de glaskeramische kookplaat uit te schakelen na gebruik, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Klantenservice Voordat u contact opneemt met de klantenservice: • Probeer het probleem op te lossen (zie “Storingen opsporen”). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL EKI 6640/IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL EKI 6640/IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag