Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EDPV 7740/IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EDPV 7740/IN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL EDPV 7740/IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL EDPV 7740/IN te teleladen.


WHIRLPOOL EDPV 7740/IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (192 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL EDPV 7740/IN GEBRUIKSAANWIJZING (541 ko)
   WHIRLPOOL EDPV 7740/IN INSTALLATION (493 ko)
   WHIRLPOOL EDPV 7740/IN INSTRUCTION FOR USE (539 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL EDPV 7740/INPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Snelkookfunctie Stelt een hoger vermogen dan het maximum in om het water snel te laten koken. Timerfunctie De timerfunctie kan als kookwekker worden ingesteld, maar kan ook de werking van een kookzone programmeren. Algemeen gebruik Druk minstens 2 sec. Als de kookplaat al eerder ingeschakeld is geweest en de kookzones nog niet voldoende zijn afgekoeld, tonen de displays van de nog warme kookzones het symbool H. De kookzone blijft gedurende 6 sec geselecteerd, daarna moet de kookzone opnieuw worden geselecteerd door op of te drukken. [. . . ] Om de speciale functie te wijzigen selecteert u de gewenste kookzone en drukt u op de toets van de nieuw in te stellen speciale functie. Gebruik van de speciale functies en geavanceerd gebruik van de kookplaat 1. Pauzefunctie Met de pauzefunctie kan de bereiding tijdelijk worden onderbroken, zodat het voedsel niet aanbrandt of overkookt als gevolg van te lange en ongewenste bereidingen. Bij inschakeling van de pauzefunctie worden alle werkende kookzones op een warmhoudtemperatuur gezet die overeenstemt met de temperatuur van de speciale warmhoudfunctie. Inschakeling en verwijdering van de pauzefunctie De pauzefunctie wordt ingeschakeld met de toets . De displays van alle kookzones geven twee knipperende verticale balken weer. Als de functie gematigd verwarmen op één van de zones was ingesteld, dan zal de warmhoudtemperatuur van de kookzone overeenstemmen met die van de functie gematigd verwarmen, omdat deze functie een gematigder bereiding heeft. Om de pauzefunctie te verwijderen moet nogmaals op de pauzetoets worden gedrukt. De kookzones worden weer in de standen gezet die vóór de inschakeling van de pauzefunctie golden zodra de pauzefunctie wordt uitgeschakeld. Eventuele tijdsinstellingen die vóór de inschakeling van de pauzefunctie waren ingesteld, gaan tijdens de gehele duur van de pauzefunctie door met hun telling. LAAT DE KOOKPLAAT OM GEEN ENKELE REDEN ONBEWAAKT ACHTER, OOK NIET ALS DE PAUZEFUNCTIE ACTIEF IS. 2. Kinderbeveiligingsfunctie De kinderbeveiligingsfunctie blokkeert de controle van de kookplaat volledig om te voorkomen dat kinderen hem kunnen gebruiken. Inschakeling en verwijdering van de kinderbeveiligingsfunctie De kinderbeveiligingsfunctie wordt ingeschakeld met de toets . De controle wordt uitgeschakeld met uitzondering van de kinderbeveiligingstoets en van de aan/uittoets. De controle wordt geblokkeerd in de condities waarin de kookplaat zich vóór de inschakeling van de kinderbeveiligingsfunctie bevond. De standen of speciale functies die vóór de inschakeling van de kinderbeveiligingsfunctie op de kookzones waren ingesteld blijven onveranderd en kunnen niet door de gebruiker worden gewijzigd. Als geen van de kookzones werkt, schakelt de kinderbeveiligingsfunctie de kookplaat uit. Als de kookplaat opnieuw wordt ingeschakeld, blijft de kinderbeveiligingsfunctie gehandhaafd. Als de kookplaat uitgaat als gevolg van stroomuitval, dan blijft de kinderbeveiligingsfunctie niet gehandhaafd zodra de plaat opnieuw wordt ingeschakeld. 3. Functie meervoudige kookzone De functie schakelt ook de buitenste kring van de kookzones in (waar aanwezig), zodat met pannen met een grote diameter kan worden gekookt en de warmteverspreiding van het verwarmingselement onder de kookzone zo goed mogelijk wordt benut. [. . . ] Bij een druk op de timertoets wordt het display in de timerbalk knipperend ingeschakeld. Door één van de kookzones te kiezen met of gaat één van de lichtpuntjes bij de vier punten van het timerdisplay branden waarmee de geselecteerde zone wordt aangegeven. Het display stopt na enkele seconden met knipperen en de programmering van de kookzone is beëindigd. De kookzones met tijdsinstelling worden aangeduid met de lichtpuntjes bovenaan het display van de timerbalk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL EDPV 7740/IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL EDPV 7740/IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag