Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ECONOMY 1400 SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ECONOMY 1400 SM. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ECONOMY 1400 SM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ECONOMY 1400 SM te teleladen.


WHIRLPOOL ECONOMY 1400 SM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (237 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ECONOMY 1400 SM PRODUCTFICHE (61 ko)
   WHIRLPOOL ECONOMY 1400 SM PROGRAMMA OVERZICHT (2302 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ECONOMY 1400 SM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing en in de programmatabel voordat u de droogautomaat gebruikt. Als u de droogautomaat aan iemand anders doorverkoopt, geef hem of haar dan de gebruiksaanwijzing en de programmatabel. • De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of letsel bij personen of dieren die het gevolg is van het niet naleven van de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing. De verpakking verwijderen en controle • Controleer na het uitpakken of de droogautomaat niet beschadigd is. [. . . ] Neem voor meer informatie contact op met de Klantenservice. 26 VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN • Om het risico van brand in de droogtrommel tot een minimum te beperken, moet het volgende in acht worden genomen: Een met olie bevuild kledingstuk kan spontaan in brand vliegen, met name wanneer het wordt blootgesteld aan hittebronnen zoals in een droogtrommel. De artikelen worden warm, waardoor een oxidatiereactie in de olie veroorzaakt wordt. Als de hitte niet kan ontsnappen, kunnen de artikelen heet genoeg worden om vlam te vatten. Het opstapelen of bewaren van met olie bevuilde artikelen kan de hitte belemmeren om te ontsnappen en zo brandgevaar opleveren. Zorg dat het apparaat wordt onderhouden volgens de instructies in het hoofdstuk “Onderhoud en reiniging”. Zorg ervoor dat het apparaat volgens de bovenstaande beschrijving wordt geïnstalleerd. Kledingstukken die bevuild zijn met stoffen als bakolie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, wassen en wasverwijderaars moeten in heet water met extra wasmiddel gewassen worden voordat ze in de droogtrommel gedroogd worden. Gebruik de droogautomaat niet als er industriële chemicaliën zijn gebruikt voor reiniging. Items als schuimrubber (latexschuim), douchekapjes, waterdicht textiel, artikelen met een rubberen achterkant en kleding of kussens met een schuimrubbervulling mogen niet gedroogd worden in de droogtrommel. Wasverzachters of soortgelijke producten moeten gebruikt worden volgens de instructies van de fabrikant. Gebruik of bewaar nooit ontvlambare materialen in de buurt van de droogautomaat. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. • Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht. Tips voor het besparen van energie • Droog altijd een volle belading: afhankelijk van het type wasgoed en het programma/de droogtijd. • Gebruik de maximaal toegestane centrifugeersnelheid van uw wasmachine, omdat het mechanisch afvoeren van water minder energie kost. U bespaart dan tijd en energie bij het uitvoeren van uw droogprogramma. • Maak het onderste filter steeds na vijf droogprogramma’s schoon. • Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een temperatuur van tussen de 15°C en 20°C. Ventileer de ruimte bij hogere temperaturen, zet bijvoorbeeld het raam open. • Selecteer altijd het juiste programma/de juiste droogtijd voor de lading om de gewenste droogresultaten te krijgen. Klep van onderste filter A B C D E F G ONDERHOUD EN REINIGEN VAN HET PLUISFILTER NA ELK DROOGPROGRAMMA • Schakel de droogautomaat uit voordat u onderhoud uitvoert. [. . . ] Druk het volledig in het gat en beweeg het een beetje omlaag, tot het kleine knopje van het deurvergrendelingssysteem vastklikt. Draai de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem aan. Plaats nu de contactpin aan de binnenkant van de deur aan de bovenkant terug door hem erin te steken en hem weer 90° te draaien. D OPMERKING: Gebruik een schroevendraaier van het type “Torx T20”. E 32 STORINGSCODES In geval van een storing in de droogautomaat kan een van de volgende storingscodes verschijnen. STORINGSCODE Controleer de storingscode voordat u de Klantenservice belt. F01 – F04 Neem contact op met de Klantenservice. F05 Schakel de droogautomaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de kamertemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ECONOMY 1400 SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ECONOMY 1400 SM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag