Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL DSTI 5410 IN/PT GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL DSTI 5410 IN/PT. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL DSTI 5410 IN/PT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL DSTI 5410 IN/PT te teleladen.


WHIRLPOOL DSTI 5410 IN/PT GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2011 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL DSTI 5410 IN/PT LIBRO DE INSTRUCCIONES (2010 ko)
   WHIRLPOOL DSTI 5410 IN/PT PROGRAM CHART (83 ko)
   WHIRLPOOL DSTI 5410 IN/PT INSTRUCTION FOR USE (2008 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL DSTI 5410 IN/PTGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] D INSTALLATION - MONTAGEANLEITUNG Der Mindestabstand zwischen dem Kochfeld und der unteren Kante der Dunstabzugshaube MUSS bei Elektroplatten 50 cm und bei Gas- oder kombinierten Herden 65 cm betragen. Schreiben die Installationsanweisungen des Gaskochfelds einen greren Abstand vor, ist dieser natrlich zu beachten. WARNUNG: Schalten Sie das Stromnetz am Hauptschalter ab, bevor Sie den Anschluss der Abzugshaube vornehmen. WARNUNG: Prfen Sie, ob das Abluftrohr und die Befestigungsmanschetten im Lieferumfang inbegriffen sind. [. . . ] Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimplastic, etc. ) moet buiten het bereik van kinderen bewaard worden, aangezien het een mogelijke bron van gevaar betekent. Controleer of de afzuigkap tijdens het transport schade heeft ondervonden. Conformiteitsverklaring Dit product is ontworpen, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met: - veiligheidsvoorschriften van de ?Laagspanningsrichtlijn?2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen vervangt) - veiligheidsvereisten van de ?EMC-richtlijn?89/336/EEG herzien door de Richtlijn 93/68/EEG. Opsporen van storingen De afzuigkap werkt niet: ?Is het lampje wel goed aangedraaid? 5019 418 33109 D GB F NL E P I GR De afzuigkap is ontworpen om als ?model met luchtafvoer naar buiten?Model met luchtafvoer naar buiten Damp en stoom worden naar buiten afgezogen door een (niet-bijgeleverde) afvoerpijp die op het verbindingsstuk van de luchtuitlaat van de kap wordt bevestigd. Op basis van de aangeschafte afvoerpijp moet voor een goed bevestigingssysteem aan het verbindingsstuk van de luchtuitlaat worden gezorgd. Belangrijk: als het/de koolstoffilter(s) al genstalleerd is/zijn moet(en) dit/ze worden verwijderd. Model met luchtcirculatie De lucht wordt door het/de koolstoffilter(s) gefilterd en in de omliggende ruimte gerecycled. Belangrijk: controleer of de recirculatie van de lucht goed verloopt (volg hiervoor de aanwijzingen in het installatieboekje nauwgezet) Belangrijk!Als de kap geen koolstoffilter(s) heeft, dient dit/dienen ze te worden besteld; pas nadat het/de filter(s) is/zijn gemonteerd mag de kap in gebruik worden genomen. Informatie voor de installatie van de afzuigkap: De afzuigkap is voorzien van bevestigingspluggen die geschikt zijn voor de meeste wanden/plafonds. Er moet echter contact opgenomen worden met een gekwalificeerd technicus om u ervan te verzekeren dat de materialen geschikt zijn voor het type wand/ plafond. Het plafond/de wand moet stevig genoeg zijn om het gewicht van de kap te houden. De uiteindelijke hoogte van de kap is afhankelijk van deze instelling. Opmerking: in sommige gevallen is het draagframe met 1 of meer schroeven aan de motorunit bevestigd, controleer dit en verwijder ze eventueel tijdelijk om het draagframe te kunnen afstellen. Bevestig de twee delen van het frame met in totaal 16 schroeven (4 per hoek). Opmerking: indien aanwezig, plaats het versterkingsprofiel in het raamwerk en laat het op de motorunit steunen. Het profiel mag pas weer op zijn plaats worden bevestigd, nadat het frame tegen het plafond is gemonteerd. Breng het boorschema loodrecht boven het kookvlak op het plafond aan (het midden van het schema moet overeenkomen met het midden van het kookvlak en de zijkanten moeten parallel zijn aan de zijkanten van het kookvlak, de zijkant van het schema met het opschrift FRONT (of met de pijlen) komt overeen met de zijkant van het bedieningspaneel). Boor de gaten volgens de aanwijzingen (6 gaten voor 6 wandpluggen) en plaats de 6 pluggen in de 6 geboorde gaten, draai 4 schroeven in de buitenste gaten die op de tekening zijn aangegeven en laat een ruimte van ongeveer 1 cm tussen de kop van de schroef en het plafond over. Plaats een afvoerpijp in het frame en sluit hem op de verbindingsring van de motorruimte aan (de afvoerpijp en de klembanden zijn niet bijgeleverd). [. . . ] drukken: hierna verdwijnt het bericht ?Charcoal Filter?, de handeling wordt bevestigd met een ?piepje?, en op het display verschijnen de normale functies. Na deze handeling staat de teller van het koolstoffilter weer op nul. ?Inschakeling(Able)/uitschakeling(None)?signalering koolstoffilter De in- en uitschakeling van de signalering van het koolstoffilter kan worden ingesteld door gedurende 5 seconden tegelijk op de toetsen ?-?Het al dan niet in werking stellen van de signalering van het koolstoffilter kan alleen worden ingesteld als de motor en de verlichting uitgeschakeld zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL DSTI 5410 IN/PT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL DSTI 5410 IN/PT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag