Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL DDLX 90110 ENERGIELABEL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL DDLX 90110. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL DDLX 90110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL DDLX 90110 te teleladen.


WHIRLPOOL DDLX 90110 ENERGIELABEL: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (206 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL DDLX 90110 PRODUCTFICHE (48 ko)
   WHIRLPOOL DDLX 90110 SNELLE REFERENTIEGIDS (2884 ko)
   WHIRLPOOL DDLX 90110 PRODUCTINFORMATIEBLAD (362 ko)
   WHIRLPOOL DDLX 90110 GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU (1535 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL DDLX 90110ENERGIELABEL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] If the hood is not fitted with a plug (direct connection to the power supply), fit a two-pole switch in compliance with regulations, with minimum break distance between contacts of 3 mm (easily accessible). F FICHE D'INSTALLATION Distance minimale par rapport la cuisinire : 60 cm (cuisinire lectrique), 75 cm (cuisinire gaz, mazout ou charbon). Ne branchez pas l'appareil tant que l'installation n'est pas termine. Si l'appareil est muni d'une fiche, branchez-la dans une prise conforme aux normes en vigueur, installe dans un endroit facile d'accs. [. . . ] Si la hotte est dpourvue de fiche (branchement direct sur le rseau), appliquez un interrupteur bipolaire conforme aux normes, ayant une ouverture minimale de 3 mm entre les contacts (accessible). NL INSTALLATIEKAART Minimumafstand tot het kooktoestel: 60 cm (elektrische kooktoestellen), 75 cm (kooktoestellen op gas, olie of kolen). Geef het apparaat geen stroom totdat de installatie geheel voltooid is. Als het apparaat voorzien is van een stekker, moet de wasemkap worden aangesloten op een stopcontact dat aan de geldende voorschriften voldoet en op een goed bereikbare plaats zit. In het geval dat de kap geen stekker heeft (directe aansluiting op het elektriciteitsnet) dient u een tweepolige schakelaar te gebruiken met een afstand tussen de contacten van minstens 3 mm, die aan de geldende voorschriften voldoet (en bereikbaar is).  5019 100 75189/A 75189a. fm5 Page 2 Tuesday, February 6, 2001 3:56 PM DDE 5860 DDL 5890 E FICHA DE INSTALACIN Distancia mnima de los quemadores: 60 cm (quemadores elctricos), 75 cm (quemadores de gas, gasleo o carbn). No se debe enchufar el aparato hasta que su instalacin no est terminada. Si el aparato est provisto de clavija, enchfelo en una toma de corriente conforme a las normas vigentes que est colocada en una zona accesible. Si el aparato viene sin clavija porque se debe conectar directamente a la red hay que instalar en un punto accesible un interruptor bipolar conforme a las normas vigentes en el que la distancia entre contactos abiertos no sea inferior a 3 mm. P FICHA DE INSTALAO Distncia mnima dos foges: 60 cm (foges elctricos), 75 cm (foges a gs, leo ou carbono). Se o aparelho est equipado com uma ficha, ligue o exaustor a uma tomada conforme as normas em vigor, e coloque-a numa zona acessvel. Se o exaustor no estiver equipado com uma ficha (ligao directa com a rede elctrica) aplique um interruptor bipolar segundo as normas com uma distncia dos contactos abertura no inferior a 3 mm (acessvel). I SCHEDA INSTALLAZIONE Distanza minima dai fuochi: 60 cm (fuochi elettrici) , 75 cm (fuochi a gas, gasolio o carbone). De kap functioneert gedurende vijf minuten met deze snelheid en keert daarna terug naar de vooringestelde situatie. U kunt deze functie annuleren door, naar keuze, op de toetsen 1, 2 of 3 te drukken. Door hem snel in te drukken gaan alleen de onderste lampen branden, als hij langer dan 2 seconden ingedrukt gehouden wordt, schakelt de toets de bovenste lamp in en uit; deze laatste kan onafhankelijk van de onderste lampjes worden ingeschakeld. De lampjes vervangen 1. Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom in uw woning uit. gebruik een kleine schroevendraaier of een ander geschikt instrument om de lampenkap op te lichten en weg te halen. 3) Open de lampenkap door hem eerst in te drukken ter hoogte van de referentie (c), en vervolgens de lampenkap naar buiten te draaien. Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom in uw woning uit. Verwijder het draagframe van het filter door de bevestigingsschroef (f) los te draaien. Leg het frame eerst op het achterste lipje i (e), en zet het daarna vast aan de kap met de schroef (f). [. . . ] Verwijder het draagframe van het filter door de bevestigingsschroef (f) los te draaien. Leg het frame eerst op het achterste lipje i (e), en zet het daarna vast aan de kap met de schroef (f). Onderhoud van het koolstoffilter: Anders dan bij de traditionele koolstoffilters, kan dit koolstoffilter gereinigd en gereactiveerd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL DDLX 90110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL DDLX 90110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag