Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL DDGI 3610 IN GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL DDGI 3610 IN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL DDGI 3610 IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL DDGI 3610 IN te teleladen.


WHIRLPOOL DDGI 3610 IN GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4421 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL DDGI 3610 INGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De uiteindelijke hoogte van de kap is afhankelijk van deze instelling. Opmerking: In sommige gevallen is het bovenste deel van het frame aan het onderste deel bevestigd met 1 of meer schroeven, controleer dit en verwijder ze eventueel tijdelijk om de afstelling van de draagstructuur mogelijk te maken. Bevestig de twee delen van de structuur met in totaal 16 schroeven (4 per hoek). Bevestig aan het bovenste deel, voor afmetingen groter dan de minimale, 1 of 2 beugels (op basis van hetgeen is bijgeleverd) om dit deel te verstevigen. [. . . ] Bevestig de gehele bovenste schouw met de twee schroeven (één per zijde) aan het frame in de nabijheid van het plafond. Koppel de twee onderste delen van de schouw op het frame aan elkaar met 6 schroeven (3 per zijde, zie ook het schema voor de koppeling van de twee delen). Breng het onderste gedeelte van de schouw op zijn plaats aan zodat hij de motorruimte en de aansluitdoos volledig bedekt en bevestig hem met de twee schroeven vanaf de binnenkant van de kap. De bredere en diepere strips moeten gebruikt worden voor de bovenste schouw, die op maat geknipt moeten worden. 5019 418 33319 D GB F NL E P I GR Actief koolstoffilter (uitsluitend voor modellen met luchtfiltrering): Reinig het koolstoffilter eens per maand in de afwasmachine, met een normaal afwasmiddel en op de hoogste temperatuur. Het wordt geadviseerd het filter zonder ander serviesgoed in de afwasmachine schoon te maken. Ga in omgekeerde volgorde te werk om het draagframe van het filter en het koolstoffilter weer op hun plaats aan te brengen. Vetfilter Handgreep om het vetfilter los te maken Halogeenlamp Dampscherm Uitschuifbare schouw Luchtuitgang (alleen voor gebruik met model met luchtcirculatie) Vetfilters: a Het metalen vetfilter heeft een onbeperkte levensduur en moet eens per maand met de hand of in de afwasmachine (kort programma met lage temperatuur) schoongemaakt b worden. Het kan zijn dat het vetfilter in de afwasmachine glans verliest en mat wordt, maar dit heeft beslist geen nadelige invloed op het filtervermogen. Voer bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit om het schoongemaakte en goed afgedroogde filter opnieuw te monteren. Halogeenlampjes: Maak voor het optillen gebruik van een platte schroevendraaier of ander geschikt gereedschap. Verpakking Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar, hetgeen wordt aangegeven met het symbool voor recycling . Volg de plaatselijke milieuvoorschriften op wanneer u het apparaat afdankt. ) moet buiten het bereik van kinderen bewaard worden, aangezien het een mogelijke bron van gevaar betekent. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt helpt de gebruiker negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u het apparaat afdankt. Voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Elektrische aansluiting De netspanning moet overeenstemmen met de spanning die op het typeplaatje in de afzuigkap is vermeld. Indien de kap is voorzien van een stekker, dan moet deze worden aangesloten op een toegankelijk stopcontact dat aan de geldende voorschriften voldoet. In het geval dat de kap geen stekker heeft (directe aansluiting op het elektriciteitsnet) of als de stekker zich niet op een toegankelijke plek bevindt, dient u een tweepolige schakelaar te gebruiken die aan de geldende voorschriften voldoet en die de complete loskoppeling van het elektriciteitsnet in de overspanningscategorie III garandeert, volgens de installatievoorschriften. [. . . ] De kap mag niet zonder correct gemonteerde lampjes worden gebruikt of achtergelaten, omdat er dan gevaar voor een elektrische schok bestaat. Opsporen van storingen De afzuigkap werkt niet: • Zit de stekker wel goed in het stopcontact?De afzuigkap zuigt niet voldoende af: • Heeft u de juiste snelheid gekozen?De verlichting doet het niet: • Is het lampje aan vervanging toe? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL DDGI 3610 IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL DDGI 3610 IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag