Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL DDB 5390 AL GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL DDB 5390 AL. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL DDB 5390 AL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL DDB 5390 AL te teleladen.


WHIRLPOOL DDB 5390 AL GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (616 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL DDB 5390 AL INSTRUCTION FOR USE (614 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL DDB 5390 ALGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Very heavy product; hood handling and installation must be carried out by at least two persons. F FICHE D?INSTALLATION La distance minimum entre la surface de support des rcipients sur le dispositif de cuisson et la partie la plus basse de la hotte ne doit pas tre infrieure 50 cm pour les cuisinires lectriques et 70 cm pour les cuisinires gaz ou mixtes. Si les instructions d?installation du dispositif de cuisson gaz indiquent une distance suprieure, il est ncessaire de la respecter. Il est conseill de consulter un technicien qualifi pour procder au montage. Vrifiez si le conduit d?vacuation et les colliers de fixation sont fournis avec l?appareil. [. . . ] In het geval dat de kap geen stekker heeft (directe aansluiting op het elektriciteitsnet) of als de stekker zich niet op een toegankelijke plek bevindt, dient u een tweepolige schakelaar te gebruiken die aan de geldende voorschriften voldoet en die de complete loskoppeling van het elektriciteitsnet in de overspanningscategorie III garandeert, volgens de installatievoorschriften. LET OP: voordat u het circuit van de kap weer aansluit op de elektrische netvoeding en de juiste werking gaat controleren, altijd eerst controleren of de voedingskabel correct gemonteerd is en NIET tijdens de installatie klem is komen te zitten in de behuizing. Elektrische aansluiting Reiniging van de afzuigkap Let op!Indien olie/vetresten niet verwijderd worden (minstens eens per maand) kan dit brand veroorzaken. Gebruik nooit schuurmiddelen of alcohol. Voor de ingebruikneming VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE RICHTLIJNEN LET OP! ?Het apparaat is niet bedoeld om door kinderen of personen met lichamelijke, sensorische of geestelijke beperkingen of met weinig kennis en ervaring te worden gebruikt, tenzij zij onder toezicht staan of voor het gebruik van het apparaat zijn voorgelicht door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Sluit het apparaat niet op het elektriciteitsnet aan alvorens de installatie voltooid is. Voordat u begint met de reiniging of het onderhoud van uw afzuigkap, moet u de stekker uit het stopcontact halen of de stroom in uw woning uitschakelen. Laat tijdens het frituren de pan niet onbeheerd achter, daar de kokende olie vlam kan vatten. Regelmatig onderhoud en schoonmaken van de kap is de beste garantie voor een goede werking en optimale prestaties. Verwijder vastgekoekte voedselresten dikwijls van de vuile oppervlakken. Het is verboden een pijp van brandbaar materiaal te gebruiken voor de luchtafzuiging. Wanneer de afzuigkap tegelijk met toestellen wordt gebruikt die op gas of andere brandstoffen werken, mag de onderdruk in het vertrek niet groter zijn dan 4 Pa (4 x 10-5 bar). Is het lampje wel goed aangedraaid? KLANTENSERVICE Alvorens de klantenservice in te schakelen 1. Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen (zie ?Opsporen van storingen?). Zet de afzuigkap uit en weer aan om te kijken of het probleem is opgelost. Als dit ook niet helpt, adviseren wij u contact op te nemen met de klantenservice. het model, dat vermeld staat op het typeplaatje in de kap en dat afgelezen kan worden door eerst de vetfilters te verwijderen, ?het servicenummer (het nummer dat staat vermeld onder het woord SERVICE, op het typeplaatje binnenin de kap achter het vetfilter). In geval van reparatie, contact opnemen met een erkend Technisch Servicecentrum (hetgeen garant staat voor gebruik van originele onderdelen en correct uitgevoerde reparatie). Niet nakomen van deze aanwijzingen kan de veiligheid en kwaliteit van het product in gevaar brengen. 5019 418 33099 D GB F NL E P I GR De afzuigkap is ontworpen om als ?Model met luchtafvoer naar buiten?gebruikt te worden Model met luchtafvoer naar buiten Damp en stoom worden naar buiten afgezogen door een (niet-bijgeleverde) afvoerpijp die op de verbindingsring van de kap wordt bevestigd. Op basis van de aangeschafte afvoerpijp moet voor een goed bevestigingssysteem aan de verbindingsring worden gezorgd. [. . . ] Afzuigvermogen/-snelheid : de toets naar rechts schuiven of op de volgende knop drukken om het vermogen/snelheid te verhogen (of om de elektrische klep te openen). Onderhoud Sluit de kap ALTIJD van het stroomnet af. Onderhoud van het vetfilter Het vetfilter moet eens per maand met de hand of in de afwasmachine (kort programma met lage temperatuur) schoongemaakt worden. Was het koolstoffilter eens per maand in de vaatwasser met een normaal afwasmiddel en bij de hoogste temperatuur. Geadviseerd wordt het filter zonder ander vaatwerk in de vaatwasser te wassen. Om het koolstoffilter te reactiveren, moet het na het wassen gedurende 10 minuten op 100 C in de oven gedroogd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL DDB 5390 AL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL DDB 5390 AL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag