Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CHIARA 1400 PRODUCTKAART

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CHIARA 1400. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL CHIARA 1400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CHIARA 1400 te teleladen.


WHIRLPOOL CHIARA 1400 PRODUCTKAART: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (60 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL CHIARA 1400 PRODUCTFICHE (60 ko)
   WHIRLPOOL CHIARA 1400 ENERGIELABEL (145 ko)
   WHIRLPOOL CHIARA 1400 PROGRAMMA OVERZICHT (1354 ko)
   WHIRLPOOL CHIARA 1400 PRODUCTINFORMATIEBLAD (312 ko)
   WHIRLPOOL CHIARA 1400 PRODUCT-INFORMATIEBLAD (1722 ko)
   WHIRLPOOL CHIARA 1400 PROGRAM CHART (1720 ko)
   WHIRLPOOL CHIARA 1400 PRODUCT FICHE (58 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL CHIARA 1400PRODUCTKAART

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij 40 °C en 60 °C meest gewenste programma in termen van gecombineerd water- en energieverbruik voor het wassen van katoenen wasgoed. Kortgedragen kleding van katoen, synthetische vezels en gemengde weefsels met katoen. Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeercyclus van het programma ”Katoen”. Is gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma “Katoen”. [. . . ] Het programma stopt op “Spoelstop” als het controlelampje “Spoelstop” op het display knippert. Het controlelampje “Start/ Pauze” knippert ook. minder meer De extra functie “Spoelstop” beëindigen : • Druk op de toets “Start/Pauze” . Het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeercyclus van het ingestelde wasprogramma. • Indien u de kleding niet wilt centrifugeren, de programmakeuzeknop op het programma “Afpompen” zetten en de toets “Start (Pauze)” indrukken om het afpompen te starten. Toets “Centrifugeren” • Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend. • Druk op de toets om een andere centrifugeersnelheid in te stellen. • Als u centrifugeersnelheid “0” kiest, wordt de laatste centrifugeercyclus geannuleerd en wordt alleen het water afgepompt. Er wordt echter wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen. Het controlelampje aan linkerzijde geeft aan dat de “Eco monitor” actief is. De vier controlelampjes ernaast geven de hoogte van het verbruik aan: naarmate het voorspelde stroomverbruik van uw programmainstelling geringer is, gaan er minder controlelampjes branden. Dit is afhankelijk van het programma, de temperatuur, de gekozen functies en de omvang van de waslading. Om die reden kan de voorspelde hoogte van het stroomverbruik aangepast worden zodra de wasmachine de waslading detecteert. EEN PROGRAMMA STARTEN Draai de kraan open en druk op de “Start/Pauze” toets . Stroomverbruik: in uitgeschakelde modus 0, 11 W/in ingeschakelde modus 0, 11 W. WASGOED LADEN, WASMIDDEL TOEVOEGEN EN PROGRAMMA SELECTEREN Laad het wasgoed, voeg wasmiddel toe en draai de programmakeuzeknop naar het gewenste programma en de gewenste temperatuur; het controlelampje “Start/Pauze” knippert. De op het display aangegeven centrifugeersnelheid kan worden gewijzigd door op de toets “Centrifugeren” te drukken. Als u het programma niet snel na het maken van een keuze start, wordt de wasmachine na ongeveer een kwartier automatisch uitgeschakeld. Schakel de wasmachine opnieuw in door de programmakeuzeknop naar “Off/O” en vervolgens naar het gewenste programma terug te draaien. • • • • vlekkenverwijderaar verhoogd voor betere resultaten. Voeg de juiste hoeveelheid vlekkenverwijderaar (poeder) toe in het bakje voor hoofdwasmiddel, samen met uw wasmiddel (gebruik alleen waspoeder bij deze functie). Geschikt voor gebruik van vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen op basis van zuurstof. Bleekmiddelen op basis van chloor of perboraat mogen niet worden gebruikt! EINDE PROGRAMMA Op het display verschijnt “End” en het indicatielampje “Deur open” gaat branden. Na ongeveer een kwartier wordt de wasmachine volledig uitgeschakeld om energie te besparen. Laat de deur op een kier staan, zodat de trommel kan drogen. DE GEWENSTE EXTRA FUNCTIE(S) KIEZEN Als een combinatie van programma/optie of optie/optie niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit. Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt. Toets “Voorwas” • Voegt een voorwascyclus toe aan het geselecteerde wasprogramma. [. . . ] Toets “Clean+” • Kies deze extra functie als u vlekkenverwijderaar gebruikt (poeder, bijvoorbeeld “Vanish”) - hierdoor wordt het effect van de Toets “Koudwas 15°” • Bespaart energie die normaliter voor het verwarmen van het water zou worden gebruikt, bij een gelijkblijvend goed wasresultaat. • Ondersteunt het kleurbehoud bij het wassen van gekleurd wasgoed. • Controleer of uw wasmiddel geschikt is voor koude wastemperaturen (15 of 20 °C). Toets ”Intensief spoelen” • Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL CHIARA 1400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL CHIARA 1400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag