Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CDN 80 GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CDN 80. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL CDN 80 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CDN 80 te teleladen.


WHIRLPOOL CDN 80 GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2574 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL CDN 80 INSTALLATIE (3169 ko)
   WHIRLPOOL CDN 80 INSTALLATION (3169 ko)
   WHIRLPOOL CDN 80 MODE D'EMPLOI (2713 ko)
   WHIRLPOOL CDN 80 BEDIENUNGSANLEITUNG (2713 ko)
   WHIRLPOOL CDN 80 INSTRUCTION FOR USE (2713 ko)
   WHIRLPOOL CDN 80 INSTRUZIONI PER L'USO (2713 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL CDN 80GEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] La instalación eléctrica y las conexiones eléctricas deben ser efectuadas por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y la normativa local de seguridad. Preste atención para no obstruir las aberturas de ventilación de las paredes del cajón. En estas condiciones, se aplican las directrices de la UE (Nº 99/44/EG) y las respectivas normativas locales. € Piezas consumibles, incluyendo las baterías y las bombillas. [. . . ] € Let er op, wanneer u levensmiddelen in de laden legt, dat de ventilatie-openingen niet geblokkeerd worden. € Het bewaren van groente met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken: dit heeft geen invloed op het correct functioneren van het apparaat. Temperatuurinstelling Om de temperaturen in de vakken te veranderen, moet u de thermostaatknop: • op de laagste stand zetten, 1-2 (MIN) voor de MINST LAGE temperatuur; • op de hoogste stand zetten, 3-4 (MAX), voor de LAAGSTE temperatuur. Uitschakeling van de koelkast: Draai de thermostaatknop (1) op : het apparaat is uitgeschakeld en het groene lampje (2) gaat uit. Om de koelkast weer in te schakelen moet u de knop (1) weer linksom draaien. "Tropische" functie (verwijdert condens) Deze functie kan gebruikt worden om de condensvorming op de afdichtingen van de laden te verwijderen. Reiniging en onderhoud Schakel, voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint, het apparaat uit door op de knop (1) te drukken , trek daarna de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af. de koelkast schoonmaken Het ontdooien van de koelkast vindt volledig automatisch plaats. De aanwezigheid van waterdruppels op de achterwand achter de lade geeft aan dat de automatische ontdooifase bezig is. Het dooiwater loopt automatisch weg in een afvoergat en vervolgens in een bak, waar het verdampt. Reinig regelmatig de afvoeropening van het dooiwater met behulp van het bijgeleverde gereedschap om een constante afvoer van het dooiwater te garanderen. Belangrijk • De verticale glazen scheidingsplaten in de laden maken deel uit van de structuur en mogen niet verwijderd worden. NEDERLANDS 36 • De geleiders van de laden zijn bedekt met een smeermiddel dat compatibel is met levensmiddelen waardoor ze makkelijker in- en uitgeschoven kunnen worden. Verwijder het smeermiddel nooit en zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen op de geleiders vallen, waardoor de laden niet meer goed geopend en gesloten kunnen worden. Maak de laden van de koelkast schoon met een vochtige spons met lauw water en/of een mild reinigingsmiddel. Draai de bedieningsknop (1) naar rechts om het koelvak weer in te schakelen. Verwijderen van de korven Voor een grondiger reiniging van het apparaat of om levensmiddelen die achter de korven zijn gevallen te verwijderen, kunnen de korven verwijderd worden, waardoor u er beter bij kunt. Open de lade en schakel het apparaat uit, volgens de procedure in het deel "Het apparaat schoonmaken". Verwijder alle levensmiddelen, dranken en accessoires uit de laden; zodoende wordt de lade minder zwaar en kunt u deze makkelijker verwijderen. Ga recht voor het apparaat staan, houd de bovenste hoeken van beide kanten van de lade vast (halverwege de lengte). Maak een draaiende beweging om de voorkant van de lade op te tillen en trek hem naar buiten. OPMERKING: Controleer of de haken "A" goed op hun plaats zitten voordat u de accessoires en levensmiddelen er weer in legt. [. . . ] • Onvoorziene schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of stoffen en het reinigen of deblokkeren van filters , afvoersystemen of wasmiddellades. € Schade aan de volgende onderdelen: glaskeramiek, accessoires, servieskorven en bestekmandjes, aanvoer- en afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en lampenkapjes, schermen, knoppen, behuizingen en gedeeltes van behuizingen, tenzij bewezen is dat de schade te wijten is aan een productiefout. € Gevallen waarbij geen storing geconstateerd kon worden tijdens het bezoek van een technicus. € Reparaties die niet zijn uitgevoerd door onze aangestelde servicediensten en/of een erkende contractuele servicepartner of wanneer er nietoriginele onderdelen gebruikt zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL CDN 80

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL CDN 80 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag