Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CCH 410 OS 220V MODE D'EMPLOI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CCH 410 OS 220V. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL CCH 410 OS 220V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CCH 410 OS 220V te teleladen.


WHIRLPOOL CCH 410 OS 220V MODE D'EMPLOI: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (133 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL CCH 410 OS 220V PROGRAM CHART (208 ko)
   WHIRLPOOL CCH 410 OS 220V INSTRUCTION FOR USE (130 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL CCH 410 OS 220VMODE D'EMPLOI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FM5 Page 26 Monday, December 20, 1999 3:23 PM VOOR HET GEBRUIK VAN DE VRIEZER Voor een optimaal gebruik van uw vriezer is het raadzaam de gebruiksaanwijzing en de bijbehorende productinformatiebladen, waarin u een beschrijving van het apparaat en nuttige wenken voor het bewaren van voedsel aantreft, aandachtig door te lezen. Uw leverancier dient binnen 24 uur van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld. [. . . ] informatie: dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a - isobuthaan). Voor nadere details zie het serienummerplaatje aan de achterkant van het apparaat. FM5 Page 27 Monday, December 20, 1999 3:23 PM ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN • • • Let erop dat de ventilatie-openingen van de vriezer niet worden afgedekt of verstopt raken. Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit het vriesvak komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken. Om het risico van verstikking en opsluiting te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in de vriezer te spelen of zich hierin te verstoppen. Bewaar de sleutels buiten het bereik van kinderen en niet bij het apparaat, om te voorkomen dat kinderen in het apparaat opgesloten raken. Slik de (niet giftige) vloeistof uit de vrieselementen (indien bijgeleverd) niet in. Voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken of moet u de stroom in uw woning uitschakelen. de voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door iemand die daartoe geautoriseerd is. CONFORMITEITSVERKLARING • Dit apparaat is geschikt voor aanraking met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met het D. € Voor apparaten met isobuthaan (R600a) Isobuthaan is een natuurlijk gas dat geen invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is derhalve noodzakelijk te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn. [. . . ] Bij apparaten zonder deze knop zet u de thermostaat op de laatste stand. Bij het invriezen van de maximale hoeveelheid die op het serienummerplaatje is aangegeven (zie afbeelding D in het hoofdstuk “Installatie”), is het raadzaam de periode voorafgaande aan het invriezen te verlengen tot 48 uur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL CCH 410 OS 220V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL CCH 410 OS 220V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag