Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CBI 645 W GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CBI 645 W. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL CBI 645 W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CBI 645 W te teleladen.


WHIRLPOOL CBI 645 W GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (319 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL CBI 645 W INSTALLATIE (679 ko)
   WHIRLPOOL CBI 645 W INSTALACIÓN (679 ko)
   WHIRLPOOL CBI 645 W INSTALLATION (679 ko)
   WHIRLPOOL CBI 645 W INSTALLAZIONE (679 ko)
   WHIRLPOOL CBI 645 W GUIDE D'INSTALLATION (679 ko)
   WHIRLPOOL CBI 645 W AUFSTELLUNGSANLEITUNG (679 ko)
   WHIRLPOOL CBI 645 W INSTALLATION (679 ko)
   WHIRLPOOL CBI 645 W INSTRUCTION FOR USE (344 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL CBI 645 WGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen enz. ) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar kan vormen. Afdanken van het apparaat De koelkast is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Maak het apparaat op het moment van sloop onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden, de deuren en schappen zodanig te verwijderen dat kinderen niet makkelijk in de koelkast kunnen kruipen. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u het apparaat afdankt en breng het naar een speciaal verwerkingsbedrijf. [. . . ] • Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat om te voorkomen dat de vloer beschadigd raakt (b. v. • Gebruik geen mechanische systemen of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve dan die door de fabrikant zijn aanbevolen. • Gebruik geen elektrische apparaten aan de binnenkant van de vriesvakken voor diepvriesproducten, als die van een ander type zijn dan aanbevolen door de fabrikant. • Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door jonge kinderen of zieke personen zonder lichamelijke controle. • Om het risico te vermijden dat kinderen in de koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen niet worden toegestaan in het apparaat te spelen of zich hierin te verstoppen. • De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door een bevoegd technicus. • Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst. • Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (indien bijgeleverd). 35 60833046NL. fm Page 36 Tuesday, February 22, 2005 5:23 PM GEBRUIK VAN HET KOELVAK Dit apparaat is een koelkast met een vriesvak met sterren. Het apparaat levert optimale prestaties als de omgevingstemperatuur er omheen tussen +10°C en +38°C ligt.  Ingebruikneming van het apparaat Als de stekker van het apparaat in het stopcontact gestoken is, en de thermostaat (1) niet op het symbool z staat, gaat de binnenverlichting telkens branden wanneer de deur geopend wordt. Nadat de temperatuur is ingesteld – zoals beschreven wordt in het volgende hoofdstuk – is het apparaat gereed om te werken. Voor het instellen van de binnentemperatuur: • thermostaat (1) op z: koeling en verlichting zijn uitgeschakeld. • thermostaat (1) op 1: er wordt voor een minimale koeling gezorgd. • thermostaat (1) op 3-4: er wordt voor een gemiddelde temperatuur gezorgd. • thermostaat (1) op 7: er wordt voor de maximumtemperatuur gezorgd. Belangrijk • De instelling van de thermostaat (1) is afhankelijk van de plaats waar het apparaat geïnstalleerd is, van de temperatuur van het vertrek en de frequentie waarmee de deur geopend wordt.  Bewaren van levensmiddelen in het koelvak: !Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding hiernaast: 1. Flessen Opmerking: • De voedingsmiddelen moeten worden afgedekt om te voorkomen dat ze uitdrogen. • Warm voedsel moet eerst afkoelen, voordat het in de koelkast gezet mag worden. • Zorg ervoor dat de lucht goed kan circuleren tussen de levensmiddelen. Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid. ! 36 60833046NL. fm Page 37 Tuesday, February 22, 2005 5:23 PM GEBRUIK VAN HET VRIESVAK Alleen voor apparaten met of met : " Als het vriesvak heeft, kunnen er al ingevroren voedingsmiddelen in worden bewaard. Als het vriesvak heeft, kunnen de voedingsmiddelen er maandenlang in bewaard worden en kunnen bovendien verse voedingsmiddelen worden ingevroren. Op het serienummerplaatje (zie paragraaf “Beschrijving van het apparaat”, ref. Invriezen van levensmiddelen • Zet de thermostaat (1) op de stand 3-4. • Leg de in te vriezen levensmiddelen in het midden van het vriesvak met . [. . . ] # Reinig de binnenkant van het gat regelmatig om een constante en correcte afvoer van het dooiwater zeker te stellen. Sluit het apparaat na de reiniging weer aan op het elektriciteitsnet. Gebruik geen schuurmiddelen. Als u de vriezer langere tijd niet gebruikt. • Laat de deur open om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan. # 38 60833046NL. fm Page 39 Tuesday, February 22, 2005 5:23 PM STORINGEN OPSPOREN 1. •Verhinderen de voedingsmiddelen een correcte sluiting van de deuren? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL CBI 645 W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL CBI 645 W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag